PDA

View Full Version : Thắc mắc lập trình Visual C++Trang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 1. [VC] Đặt code của template trong .cpp
 2. Visual C++.NET | Tìm hiểu về Visual Studio .NET
 3. [VC] Save an object 2 FILE
 4. [VC] What's V C++
 5. [VC] Hàm nào để chuyển số thành ký tự ?
 6. [VC] _itoa cần đối số char *string, nạp char * thì 0 được
 7. [VC] MSDN Library May 2006 Edition
 8. [VC] Tham khảo: Visual C++: Yesterday, Today, and Tomorrow
 9. [VC] Tại sao cuối hàm xử lý cửa sổ phải return FALSE?
 10. [VC] Trong VC++, kích thước struct được tính như thế nào ?
 11. [VC] CTabControl::AdjustRect
 12. Xử lý bộ đếm ngược trong VC++
 13. Cách sử dụng List control trong lập trình MFC?
 14. [VC] tại sao hàm cin.getline này không dung đuọc
 15. [C++.NET] Ko load dc GUID trong VS 2005
 16. [VC] Có ai có hàm trong VC++ ko?
 17. [VC] Gán 1 biến của Dialog này cho 1 biến của Dialog khác
 18. [VC] Làm sao để tạo ra list CheckBox động ?
 19. [VC] Ko cho chuyển sang cửa sổ khác
 20. Các hàm trong Icmpapi.h như thế nào?
 21. [VC] vertical scroll bar và Horizontal scroll bar
 22. [VC] Mới làm quen với visual C++ , cho mình hỏi cái
 23. [VC] PrevInstance ???
 24. [VC] Cannot convert parameter 1 from 'const char [23]' to 'const wchar_t *'
 25. [VC] Sự khác nhau của complier VC6 và VC7 trở lên
 26. Cách đăng kí ActiveX control trên VC++6.0 như thế nào?
 27. Cách lấy ID của một tiến trình (ProcessID) trong C++?
 28. Cách vẽ đa giác giống như Paint trên VC++?
 29. Luôn hiện cửa sổ lên trên các cửa sổ khác trong VC++?
 30. [VC++] Làm thế nào để save 1 hình vẽ thành file bitmap
 31. [VC++] Kết nối với SQL Server
 32. [Visual C++] Cho mình hỏi về Debug
 33. [Visual C++] Chạy 1 hàm tại địa chỉ bất kì
 34. [VC++] và TreeView
 35. [VC++] Ra / vào dữ liệu các cổng
 36. [VC++] Viết tiếp vào Edit Control ???
 37. Làm sao để tạo tooltip
 38. [VC++] Làm sao để cửa sổ không co lại nhỏ quá ???
 39. [VC++] Viết chương trình xóa icon của IDM
 40. [VC++] mình không __box được biến int sang String
 41. [VS2005]-Không biên dịch được !
 42. [VC++6.0]Help: Tạo tệp .h xài nhiều lần
 43. Lập trình Visual C++ | Cách tạo cửa sổ trong suốt?
 44. [VC++6]Help: Không thêm được vào combobox
 45. [vc++]So sánh WTL và MFC
 46. Xin hỏi? CButton* pRadio =(CButton*)Get...
 47. Cách sử dụng một số Control trong Visual C++?
 48. Copy control trên Visual C++ 6???
 49. Không paint lại vùng main window bị child window đè
 50. [VC6]Question: Làm sao để tạo một window full screen nhỉ ?
 51. [VC6]Lỗi trình dịch ???
 52. Chụp màn hình máy tính sử dụng Visual C++?
 53. [VC6]??? Thể hiện Accelerator trên Menu ???
 54. [VC++6]Một câu hỏi cực gà --Mong các bạn chỉ giáo đừng cười
 55. [GCC-Mingw32] STLport 5.1.0 Problem
 56. [VC6] Disable "Show window contents while dragging"
 57. [C++ builder] Collection of C++ Builder Examples
 58. C++ code library
 59. [VC++ 6.0]Tạo máy tính?
 60. [Hỏi] VC++ là thế nào so với C/C++
 61. Mở một trang web bằng Visual C++?
 62. [VC6] Làm command prompt
 63. [VC6] Hỏi cách khắc phục "lỗi trắng"
 64. [VC6] Làm sao để repeat khi chơi 1 file MIDI
 65. [VC6]Làm sao để phát âm thanh qua loa ngoài ?
 66. [VC6] Lại lỗi trình dịch ??
 67. VC++ 2005 EE Error!!!
 68. [VC++6] Cách tìm thư mục hiện hành
 69. xin hãy giải thích đoạn code này giùm em
 70. [VS C++6] Cho hỏi việc tăng giảm độ sáng của ảnh
 71. [VC++6] Giúp về thủ thuật debug?
 72. làm sao tăng giảm cường độ của các sắc độ của ảnh
 73. [VC6] Vẽ lên form lúc mới chạy ??
 74. Lập trình VC++6 | Load một file ảnh vào HDC như thế nào?
 75. [VC++ - Win32 API] Cho hỏi về DLU(Dialog Unit)
 76. autoclick, Tự động click chuột
 77. [VC++]Cùng nhau làm một cuốn tử điển chơi!
 78. Sao tui 0 xử lý phím được ?
 79. Xử lý stack trong lập trình Visual C++
 80. Mở và sửa lại file trong VC++
 81. Hàm thư viện lập trình ngắt trong VC++ 6.0
 82. Khác nhau giữa C++, Visual C++, và Visual C++.net
 83. Visual C++ and OpenGL
 84. Có ai biết hide một phấn của Dialog
 85. Học Visual C++ - Bắt Đầu Như Thế Nào ?
 86. [VC6] How to get data from CListCtrl???
 87. Upload file qua HTTP bằng sử dụng VC++?
 88. Vẽ biểu đồ tròn
 89. [VC++]So sánh 2 đoạn code
 90. Cấp phát bộ nhớ động cho con trỏ cấp 2 và vấn đề sử dụng hàm
 91. code sinh mã BCD, lỗi?
 92. Lần đầu tạo 1 app đã gặp lỗi về file header !
 93. trừu tượng hóa dữ liệu ?
 94. Pointer and array!
 95. Get handle control ....help me!
 96. Đọc file text trong VC++ 2005 như thế nào?
 97. wndclass.hbrBackground Lại thêm 1 lỗi !
 98. Tạo danh sách linklist trong lập trình hướng đối tượng với C++
 99. Cách Debug ATL DLL Project như thế nào?
 100. array characters in Dev C++
 101. Lập trình VC++ | Cách sử dụng symbols trong lập trình
 102. Cho em hỏi về vấn đề này
 103. hỏi về File trong C
 104. Hỏ về file nhị phân
 105. system command và console command ???
 106. Hỏi về ExAllocatePool
 107. Sử dụng winsock để kiểm tra dịch vụ có online ko trong VC++ 2005?
 108. Tạo chương trình có dáng vẻ XP Style trong Visual C++6
 109. Liên kết VC++ với VB 6.0
 110. Docable Form - Xin cho giải pháp
 111. Thuật toán Xử Lý Ảnh Số trong VC++
 112. [VC6] Tự xóa chính mình
 113. GDI & Image Processing : Xin cho giải pháp
 114. In số nguyên tố mỗi hàng 10 số
 115. Nhận biết máy sắp tắt mà ko dùng messeage
 116. Cho mình hỏi về VC++ !!!
 117. Lập trình C++ | Ép kiểu dữ liệu cấu trúc và class trong C++
 118. Thiết kế giao diện trong C/C++ ?????
 119. [VC++] Cơ sở dữ liệu với Visual C++
 120. how to decompiler vc++ v5
 121. thông báo lỗi trong khi lập trình đồ họa trong lâp trình C
 122. [gcc-mingw] ICU + Gcc/mingw/MSYS = Khó chịu
 123. VC6] COM trong VC ????
 124. Cho Hỏi Về Windows.h Trong VC++ Express Edition
 125. Cho Hỏi Về Windows.h Trong VC++ Express Edition
 126. [VC6]invalid Types table in module obj\i386\shguid.obj
 127. [VC6] Sử dụng dll mà ko có file .lib, .h
 128. Tự động cộng hết tất cả các số có trong listbox
 129. Cách tạo 1 dialog với hình dáng đặc biệt
 130. Hỏi về Convert type1 to type2
 131. Làm sao scan được IP của Server trong mạng LAN
 132. Chương trình chuyển đổi | Convert project từ Visual Basic 6 sang Visual C++ 6
 133. Định hướng viết phần mềm trên win và tài liệu học asembler
 134. Sử dụng đồ họa #include<graphic.h> trong VC++?
 135. Hỏi về Tiếng Việt trân VC++ 8.0
 136. Kĩ thuật lập trình điều khiển chuột (trên windows)
 137. thắc mắc
 138. Cách Export Dữ liệu từ SQL sang Excel
 139. Lỗi Error executing cl.exe trong Visual C++
 140. Có nên quan tâm đến MFC ???
 141. Vấn đề với thuật toán vẽ đương thăng DDA trên VC++ 2005
 142. Hỏi về class trong C++
 143. Cách đánh dấu một điểm trên Form (bằng chuột), vẽ một đường thẳng bằng chuột?????????
 144. Không hiểu vì sao tài nguyên dành cho CT trong Task Manager cứ tăng hoài
 145. Edit Text trong C For Win!
 146. Stl ???
 147. [VC6] API vẽ hình tròn ko bị tô ???
 148. cho mình hỏi lỗi này là lỗi j`[required for OLE Remote Procedure Call debugging]
 149. Gửi và nhận mail
 150. lỗi: cấp phát thu hồi trong Visual C++
 151. Đọc và ghi file .ini tiếng Việt trong lập trình Visual C++?
 152. Sử dụng bộ thư viện MSDN trong Visual Studio.NET 2005 như thế nào ???
 153. Xin hỏi về cách viết thư viện DLL
 154. [VC] Tìm cửa sổ con đang nhận focus
 155. Tạo ảnh nền cho Dialog trong lập trình MFC?
 156. Lỗi LNK2005: already defined in obj
 157. Check Username & Pass
 158. Tác động đến các Controls mặc định trong MFC?
 159. [MFC] Hàm OnKeyDown() ko còn tác dụng khi Button dc nhấn
 160. các thao tác trên file
 161. [MFC] Làm sao để sử dụng các nút "kiểu XP" trong VS2005
 162. Làm gì để ứng dụng chạy cùng windows
 163. viết chương trình lưu vết bàn phím bằng visual C++ 6.0
 164. Cách đọc ghi file nhị phân trong MFC
 165. Chương trình lưu vết bàn phím viết bằng Visual C 6.0
 166. Tạo key con trong HKLM
 167. cách add 1 đoạn nhạc vào 1 chương trình ???
 168. Lỗi này sửa thế nào các bác ơi
 169. Turbo C++ chiếm tài nguyên cpu
 170. Cách gọi Browse Dialog trong VC++ 6.0 như thế nào?
 171. [VC6] Ko xóa nền window khi resize
 172. Hỏi về thư viện boost trong c++
 173. về template method cua C++!
 174. Lập trình mô phỏng tay game
 175. [VC6]Làm sao để hiển thị Unicode trong list box ?
 176. [Hỏi] Bắt đầu từ đâu?...
 177. Sự khác nhau giữa win32_application và win32_colsole_application?
 178. Lỗi trong BT lớn
 179. Rắc rối với thư viện conio.h
 180. Tạo project MFC?
 181. Chống giật màn hình
 182. cách khắc phục lỗi " MSVCR80D.dll was not found " trong C++. Chỉ giùm em
 183. Code visual C++, quản lý sinh viên
 184. Cho em hỏi đây là lỗi gì vậy?
 185. [C++] Xem chương trình tốn bao nhiêu bộ nhớ
 186. Đa ngôn ngữ trong VC.NET
 187. Vẽ một hình chữ nhật trong suốt
 188. Đoạn chương trình "lạ"
 189. C++: BT Chuỗi
 190. Hỏi về lỗi trong phương thức Copy của VC++
 191. định dạng thời gian
 192. Chương trình đệ quy này có lỗi gì?!!
 193. Lỗi khi chuyển CxImage sang mã Unicode
 194. Tìm hàm kiểm tra sự tồn tại của một ổ đĩa???
 195. Lệnh gọi chạy 1 file khác?
 196. Hiển thị hình ảnh trong file .chm
 197. Hàm thay thế chức năng của sprintf trong VS C++
 198. Giải thích giùm mình đoạn code
 199. Tư vấn cho người bắt đầu học VS với MFC
 200. Hỏi cách gởi tín hiệu ra cổng parallel trong VC++ 6.0
 201. thêm control trong mfc ?
 202. Làm sao để tự động lấy thông tin về cổng COM
 203. Hỏi vè VC++ 2008 ?
 204. [VC++] Enable/Disable menu hoặc button trên toolbar
 205. làm việc với file .PNG trong VC++
 206. #include<graphics.h> tại sao c++6.0 ko mở được?
 207. Tạo tabcontrol trong Visual C++
 208. Không tìm thấy thư viện <string.h> trong VC++2008
 209. Cho thằng em dại hỏi tý. In hình thoi bằng các dấu '*'
 210. xuất liên tục ra màn hình
 211. cho noob hỏi về hàm chồng với anh em ơi
 212. Cho em hỏi cách tạo biểu tượng trên Tray bar
 213. Cho hỏi về tổ hợp phím Ctrl+z trong vc++
 214. [MFC]Bắt event OnCreate của class CWnd
 215. cách tạo mảng động
 216. Cho hỏi về lớp CListBox
 217. Chú ý khi gửi bài ở box Hỏi/Đáp VC++ .
 218. [VC6] Sử dụng hàm thành phần của 1 lớp là tham số callback
 219. lỗi ở hàm Load của thư viện atlimage.h ?
 220. Cho mình hỏi về bộ định thời?
 221. Ẩn/hiện chương trình trong VC++ ?
 222. Sự kiện ấn nút Minimize ?
 223. Bị lỗi CreateWindow ... Help!!!!!!!!!!!!
 224. cần hỉu thêm về File
 225. Xin code Visual C++ 6.0(MFC)
 226. Enable một menu ?
 227. Visual C++ 2008 : Lỗi Embed manifest... ?
 228. [VC++] UpdateData() rất gấp.
 229. Lập trình .NET ?
 230. cho hỏi về cách xuat du liệu ra edit box
 231. Giao tiếp USB bằng VC++
 232. Lỗi Visual C++ 2008 - không add được cpp file
 233. Xin hướng dẫn cách load hình trong VS C++ sử dụng DirectX
 234. Không hiểu tác dụng của hàm srand(time(NULL))
 235. [Computer graphics] Có bạn nào thích lập trình đồ họa không!
 236. Thắc mắc về edit box!!!
 237. xuất giá trị nghiệm ra edit box
 238. Xin chỉ dùm cách tra các hàm VC 6.0 trên msdn(online)
 239. Textbox trong MFC không xuống dòng được?
 240. Cách đọc và ghi file trong MFC (VC++)?
 241. Lỗi -1.#IND00
 242. các thao tác trên file
 243. cách sủ dụng chương trình trong MVSC++ 6.0
 244. cho minh các code sisual mình mới nhập môn
 245. Hỏi về chuẩn hóa chuỗi ký tự trong MFC (VC++)
 246. xin một simple tutorial về activex control
 247. atlimage.h trong VC6.0 laì gì?
 248. Hỏi về lỗi crash chương trình [VC++]
 249. Cách đổi tên Project VC++ như thế nào?
 250. Muốn cài Visual Assist vào trong VS C++