PDA

View Full Version : Thắc mắc lập trình C#Trang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

 1. Lập trình C# | Class trong lập trình C#, cách xử lý lỗi?
 2. Sử dụng hàm API trong lập trình C#?
 3. Đọc thông tin header từ file MP3 như thế nào?
 4. Các hàm toán học trong C#?
 5. Làm cách nào nhúng WM11 vào form với lập trình C#?
 6. Biện dịch mã C# thành file *.exe như thế nào?
 7. Chỉ cho phép nhập số vào TextBox - trong C#
 8. Tạo 1 file dạng nhị phân có dữ liệu ngược
 9. Nên học console application hay windows form - Lập trình C#?
 10. Chia sẻ các project cơ bản trong C#
 11. Liên kết giữa các form trên C# theo cách cách nào?
 12. Đọc dữ liệu từ file trong lập trình C#
 13. Ẩn form khi click close button trong C#??
 14. Disable một số phím trong lập trình C#?
 15. Tạo Custom Control trong lập trình C#
 16. Kết nối SQL Server qua mạng Lan trong lập trình C#?
 17. [C# + XNA] 2D XNA Game Engine của nhóm VGroup
 18. Lập trình C# | Hiển thị thời gian trong textbox?
 19. Khai báo biến trong C# như thế nào?
 20. Tất cả các kiểu convert trong C#
 21. Tạo một Progress bar trong lập trình C# như thế nào?
 22. gửi hình ảnh qua mạng bằng c#
 23. Cách dùng hàm Split trong lập trình C# như thế nào?
 24. Mang CSDL đi theo chương trình ứng dụng C#
 25. Chạy C# trên nền Linux
 26. Các thao tác trên File với C# bao gồm những gì?
 27. Tô màu cho từng điểm của Rectangle
 28. Tạo project C# như thế nào ?
 29. Cách kết nối trực tiếp p2p qua internet?
 30. Lưu biến ra thành một file riêng
 31. Ý nghĩa hàm SuspendLayout() trong Form
 32. cách đặt icon ở systemtray trong C#?
 33. Lấy định dạng ngày giờ hệ thống???
 34. Combobox, CheckBox inside DataGridView
 35. Lập trình C# | DateimePicker inside DataGridView???
 36. Lập trình C# | Thuật toán tô màu theo thời gian
 37. Nhận biết phím vừa bấm trong lập trình C#
 38. Chức năng autolook như của mtd. Bạn nào biết làm không?
 39. Cách làm giao diện giống Visual studio 2005
 40. Giải pháp update trực tiếp nhiều dòng trên DataGridView ???
 41. Kiểm tra kết nối tới server tử phía client trong C#?
 42. Lập trình C# | SortedList hoạt động như thế nào? Tại sao báo lỗi?
 43. Làm sao để lấy số serial của mainboard... trong C#?
 44. [C#]Viết chương trình xóa file thực thi của nó
 45. lỗi trong khi thực thi SondPlayer
 46. Giải phóng bộ nhớ của các biến không dùng tới nữa
 47. Hiển thị tiếng việt trên title của Form
 48. Làm bộ gõ tiếng Việt
 49. Trao đổi dữ liệu giữa 2 máy trong mạng Internet
 50. Có ai biết về Keyboard Hook trên C# không?
 51. dùng C# xem tất cả các table có trong 1 file access???
 52. Cách kiểm soát kết nối trên lập trình client/sever
 53. Ý nghĩa của tham số trong hàm Hook?
 54. Nhận biết 1 máy tính hiện thời có kết nối Internet hay không
 55. Tạo ứng dụng khởi đầu trong C#?
 56. kết nối dll của stardict
 57. Báo lỗi khi nhập số âm vào textbox?
 58. Duyệt thư mục không đệ quy trong lập trình C#?
 59. Không thấy form trong startup object trong C#?
 60. Sự kiện Got và Lost Focus
 61. Chọn đúng sự kiện khi double click vào object
 62. Hiển thị 1 file ảnh gif, jpg lên form?
 63. Tạo button có chức năng như nút Refresh?
 64. Hiển thị file ảnh của chương trình khác?
 65. Tính số phần tử hiển thị trên listbox
 66. error while trying to run project:unable to start program
 67. Tạo chương trình quét máy trong LAN?
 68. So sánh hai Bitmap
 69. Làm sao để thêm icon đến file exe!!!
 70. Gán giá trị cho item listbox trong lập trình C#
 71. scrollbar làm việc thế nào
 72. Cho hỏi về hàm Math.Sin() và Math.Asin()
 73. Cách read và write file word
 74. Cách Shutdoown và Restart máy
 75. Làm sao để Image tự atutosize?
 76. Đổi 1 đoạn code từ VB.NET sang C#
 77. ActiveX là gì?
 78. cách chạy 1 chương trình trong 1 chương trình
 79. Cách dùng / và \ ?
 80. Lấy đường dẫn thư mục cài đặt Hệ điều hành
 81. Cách truy cập từ form này đến các đối tượng của form khác
 82. Giấu form chính khi mở form con trong lập trình C#
 83. cách nào để lấy được url của web browser trong lập trình C#
 84. Cách kiểm tra khi nhập vào textbox trên C#?
 85. Mở Hộp Thoại Open File trong lập trình C#
 86. Có thật sự C# có nhân của C++???
 87. Làm sao gắn Icon vào Button từ Resource
 88. Tạo mảng từ text ở Textbox?
 89. tạo ma trận từ mảng 1 chiều?????
 90. Làm mờ Form trong lập trình C# mà vẫn hoạt động?
 91. Làm sao để biết được Control đã bị clicked hay chưa?
 92. Cấu trúc những file chương trình C# winform?
 93. Click đúp vô conboBox nó không sinh ra hàm...?
 94. Lập trình C# | Lỗi kết nối CSDL làm sao khắc phục?
 95. Tạo Form đăng nhập bằng C#
 96. đọc monochrome Windows bitmap file
 97. C# và Linux,làm sao để cho .NET và Linux bắt tay nhau
 98. Thao tác với tập tin văn bản trong c#
 99. Làm thế nào để nhiều stream cùng đọc một file văn bản
 100. kết nối csdl sql server 2000 qua mạng lan
 101. Cách tạo file setup hoàn chỉnh trong C# 2005
 102. Chỉ cho người dùng mở chương trình C# 1 lần?
 103. Cách vẻ 1 diểm trong C#
 104. Chèn bộ gõ tiếng việt trong C#???
 105. Lọc dữ liệu trong combobox
 106. Công cụ nào hỗ trợ tốt cho lập trình C#?
 107. Chèn lựa chọn từ form vào file txt theo vị trí nhất định???
 108. Sử dụng ListBox để hiển thị danh sách vừa được nhập trong C#
 109. Tại sao ko hiển thị đúng nội dung file Excel lên DataGrid (có Source đi kèm)
 110. Lập trình C# | Làm thế nào để copy file trong C#?
 111. Click lable hiển thị trang web???
 112. Cách vẽ biểu đồ trong C#
 113. Bộ phát âm tiếng anh cho lập trình C#???
 114. Cách tạo file AutoUpdate
 115. Thay đổi hình dáng form mà ko gián đoạn chương trình đang chạy
 116. Vài trò của lớp System.ValueType với các biến kiểu trị ?
 117. Thay đổi và lấy âm lượng hệ thống trong lập trình C#
 118. Thao tác giữa các Forms trong C#
 119. Chèn biểu tượng online/offline của yahoo! vào form C#?
 120. tạo cơ sơ dữ liệu trong Visual studio 2005
 121. Lỗi không gõ được tiếng Việt trong textbox C# sau 1 thời gian sử dụng???
 122. phân quyền theo đặc quyền windows và sql
 123. Làm thế nào để copy File đến thư mục chỉ định
 124. lỗi khi lấy giá trị ngày trên listview vào datetimepicker
 125. thay đổi hình trên button khi di chuột vào trong lập trình C#?
 126. cách chơi nhạc lập lại bằng AxWMP (không dùng MCI)??
 127. Muốn chuyển đoạn code sau từ VB sang C# như thế nào
 128. Cách cài đặt mô hình 3 lớp trên nhiều máy
 129. Run default program in Safe mode (F8) automatically
 130. Mở và lưu một file ảnh sau khi chỉnh sửa với C#
 131. Tạo mảng động trong lập trình C# như thế nào?
 132. gặp rắc rối với return trong try catch
 133. webbrowser , làm sao lấy được select text
 134. Microsoft framework 3.5 , uy lực thần công hay gánh nặng
 135. SendKeys cho WebBrowser trong C#
 136. Bôi đen text của Lable
 137. tính số ngày trong một khoảng thời gian với C#?
 138. disable Ctrl+Alt+Del by C#
 139. Làm cách nào để tạo bàn cờ vua trong lập trình C#?
 140. Làm sao lấy được kích thước scrollbar của hệ thống?
 141. file dll viết bằng C++, làm sao để dùng trong C#
 142. Làm thế nào để xóa lưới của DataGridView
 143. Chuyển hằng số API của Vb sang C#
 144. Textbox có thể nhớ lại những gì đã gõ ?
 145. Lấy tên tất cả các lớp của .net ?
 146. tạo password chương trình rồi lưu lại trong csdl
 147. Tạo ruler trong Wordpad với lập trình C#???
 148. sao không tìm thấy VALIDATION ? hay không có
 149. Mảng Control Và Sự Kiện Của Mảng
 150. Cho phép bật/tắt và thay đổi kiểu gõ của VietKey.Input.Net ?
 151. Add node con trong treeview ?
 152. Hiện giá trị của 1 table trong textbox
 153. Tìm hàm di chuyển đối tượng trong C#
 154. Drag and Drop một đối tượng điều khiển trong C#
 155. Tìm kiếm trong file Excel bầng lập trình C#
 156. điều khiển treeview qua combobox ?
 157. thay đổi màu chữ trong textbox C# như thế nào?
 158. Tạo nhiều Clipboard trong C#?
 159. Số hàng của mảng 2 chiều và xóa trắng DataGridView ?
 160. Lập trình mạng với C#: Server kiểm soát được thời điểm Client ngắt kết nối?
 161. cho em hỏi co từ khóa nào lớn hon cái này không
 162. FolderBrowseDialog, làm sao tạo Filter?
 163. làm sao load Item lên ListView cho nhanh?
 164. click button chạy file .exe
 165. Move dữ liệu trong 1 file sang 1 vị trí khác
 166. làm thế nào để tạo bộ cài đặt khi sử dụng Crystal ryport
 167. form chạy lên là ẩn liền
 168. Tác động lên biến không cùng Form
 169. Set AcceptButton cho một Button trong ToolStrip ?
 170. Windows Form Designer generated code !
 171. Xử lý và tương tác process và address, offset trên C#?
 172. Cách đọc nội dung file DBF
 173. In file ảnh (jpg,bmp) ra máy in!!!
 174. Câu lệnh truy vấn ngẫu nhiên đối với access
 175. Solution và Project trong lập trình C#?
 176. In hình tam giác cân trên C#
 177. Đổi số thập phân ra thập lục phân trong C#
 178. Insert ký tự trong textbox
 179. Hook Keybroad(tạo bộ gõ tiếng Việt với C#)
 180. Viết chương trình mô phỏng chương trình "Đuổi hình bắt chữ"
 181. làm sao để lấy đc path của file hay folder đã chọn lúc soft bắt đầu mở
 182. Biến tham chiếu trong c#
 183. sự kiện load file 2 lần.
 184. Vấn đề tắt các chương trình đọc một file text nào đó
 185. Gặp vấn đề với mảng kiều byte, cần giúp đỡ!
 186. Sự kiện click chuột phải trên Windows Form trong lập trình C#
 187. DataGridViewLinkColumn inside DataGridView
 188. tách kí tự số ra khỏi chuổi
 189. Button có nút thà xuống
 190. Lớp Collection thuôc namespace nào trong C#
 191. Thay đổi formar trong DataGridViewCellStyle ?
 192. Đánh giá tính mở rộng của Class trong lập trình C#
 193. Thao tác data với XML trong lập trình C#?
 194. cách đọc file txt or doc trên C#???
 195. Liệu có tạo được 1 file exe dạng "stand alone"?
 196. Thiết lập icon cho chương trình
 197. LÀm thế nào để mã hóa dữ liệu bằng C# rồi đưa vào DB?
 198. Ram dùng bởi chương trình viết bằng C#
 199. Control support animation images ?
 200. Lỗi khi click tiêu đề trong datadridview?
 201. Cách sử dụng đường dẫn trong C#
 202. Cách tạo mã kiểu chuỗi tự động trong C#?
 203. Cách nào bỏ sort mặc định của datagridview?
 204. Làm sao xóa được 1 dòng trên datagrid
 205. Thao tác với Excel trong C# như thế nào ?
 206. Bắt sự kiện và thuộc tính của các cửa sổ ct đang chạy?
 207. Làm sao mà để project ở máy A mà mình ngồi ở máy khác vẫn chạy được
 208. Observer pattern trong lập trình C#
 209. Cho mình hỏi về độ dài address 1 trang web trong webBrowser
 210. [C#]Đóng gói dữ liệu với thành phần thuộc tính?
 211. Sự khác biệt giữa new, virtual và override ?
 212. Lấy mã ASCII của ký tự trong C# như thế nào?
 213. Cách lưu hình trong CSDL?
 214. Hỏi về cách thay button của Trình Studio .NET 2003 bằng button tự tạo
 215. Đọc số thành chữ trên C#, giúp mình
 216. Binding giữa Textbox và Datagripview
 217. Mã hóa password để lưu trong CSDL như thế nào?
 218. Tiêu chuẩn thiết kế Form trong C#
 219. Load các thư mục vào TreeView giống Explorer của windows??
 220. Ẩn form khi bấm nút thoát
 221. Lỗi không thể khai báo trong C#.
 222. Cách Refresh dữ liệu trên ListView như thế nào?
 223. Làm sao để Việt hóa các Dialog của C# ?
 224. tạo mô tả cho 1 hàm trong DLL ?
 225. Đọc các định dạng văn bản khác nhau !
 226. Ngăn chặn kết nối tới 1 website trong lập trình C# như thế nào?
 227. Kết nối cơ sở dữ liệu bằng C#!
 228. Tạo một chuỗi ngẫu nhiên không trùng lặp trong lập trình C#
 229. Đếm thời gian chạy thuật toán
 230. Gắn một component vào toolbox
 231. Cách combobox lấy dữ liệu từ nguồn khác
 232. code tìm kiếm trong c#
 233. Làm cách nào để load 1 trang html vô 1 template ...
 234. Select node trong treeView
 235. Làm cách nào để cho biểu tượng cái máy tính vào trong Form
 236. Cách để thoát ra khỏi 1 hàm như thế nào?
 237. Cách thao tác trên bit trong c#
 238. Cách load dữ liệu vào hashtable
 239. cài đăt thuật toán nén RLE bằng C#
 240. Cách bắt sự kiện của textbox (C#)
 241. Cách Focus Item trong ListView ?
 242. Hiển thị combobox trong datagrid như thế nào?
 243. Lập trình trò chơi, viết game line98 bằng C#. Giải thuật như thế nào?
 244. Làm thế nào để xóa 1 dòng trong C#
 245. Delegate,shadows Keywords trong C#
 246. Làm sao cấm người dùng nhập giá tri vào combobox
 247. Cách dùng dataset trong view trong C#?
 248. Làm thế nào để sử dụng linq trong VS 2005
 249. Làm thế nào để lấy Số tự tăng trong Database!!
 250. Cách đóng gói ứng dụng xây dựng bằng C# như thế nào?