PDA

View Full Version : Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0xTrang : [1] 2 3

 1. Lập trình C++ | Tạo số ngẫu nhiên thực
 2. Chuỗi trong C++ | Các tiện ích về chuỗi
 3. Lập trình C++ | Tạo các từ ngẫu nhiên
 4. Minh họa chuyển động của một bánh xe trong lập trình C
 5. Thủ thuật C++ Cấu trúc của một chương trình C++
 6. Mã nguồn C | Hiện chuột trong lập trình C
 7. Học lập trình C Online | Tự học C qua Cộng đồng C Việt
 8. Đếm ký tự của một tập tin trong C?
 9. Các hàm C++ | Tra cứu các hàm trong C/C++
 10. Lập trình C++ | Sequence Points
 11. Exception Handling trong lập trình C++
 12. Lập trình C++ | Tạo final class (lớp tận cùng) trong C++
 13. Lập trình C++ | Class!
 14. Lập trình C++ | Bjarne Stroustrup's C++ Style and Technique FAQ
 15. Lập trình C++ | Đổi từ số sang chuỗi | Đổi từ chuỗi sang số
 16. Tham khảo C++ | Open Source hoặc souce code viết bằng C/C++
 17. Lập trình C++ | C++ Pitfalls
 18. Lập trình C++ | Dùng template để tính 3^n tại compiler time (với n = const )
 19. Lập trình C++ | Tùy chọn biên dịch struct alignment
 20. Mảng 2 chiều , con trỏ đến con trỏ và cấp phát động
 21. Biến đổi protect member trong base class thành public member trong subclass.
 22. Lập trình C++ | Tối ưu mã nguồn C/C++
 23. Toán tử đều căn bản nhất trong C/C++ cần phải biết
 24. Quá tải các hàm. không phải ai cũng biết
 25. [Phụ lục C] - Dành cho tra cứu lý thuyết C
 26. Cài đặt Borland C++3.1 để lập trình C/C++ | Hướng dẫn chi tiết
 27. Đọc entry của RDET - FAT
 28. Source code quản lý nhân sự viết bằng C
 29. Mã nguồn C | Lập trình 3D viết bằng C
 30. Mã nguồn C | Chương trình trắc nghiệm đơn giản
 31. Mã nguồn C | Phương pháp đổi chỗ trực tiếp
 32. Mã nguồn game | Một số game nhỏ trên C
 33. Mã nguồn C | một số mã nguồn hay về C
 34. Thủ thuật C Các kiến thức cơ bản về lập trình C
 35. Mã nguồn C | Vẽ đường thẳng qua tọa độ 2 điểm
 36. Mã nguồn C | Các thao tác trên File trong lập trình C
 37. Kiến thức cơ bản cho lập trình (Tư tưởng để bắt đầu lập trình)
 38. Lập trình C | Cơ bản về DEBUG khi lập trình C...
 39. Hiểu về vòng lặp FOR() trong lập trình C
 40. Lập trình ngắt ... 808x structure
 41. Mã nguồn C | Chuyển số thành chữ trong C
 42. Mã nguồn C | một số code về C của tui !
 43. Lập trình C++ | Tài liệu lập trình C++ của Phạm Văn Ất
 44. Giáo trình C của Aptech [Elementary Programming With C]
 45. Chương trình "Chiếc nón kỳ diệu" viết bằng C | Mã nguồn C hoàn chỉnh
 46. Sử dụng chuột trong lập trình C for DOS - Mã nguồn
 47. Bước đầu lập trình GAME với C++ ! ( st )
 48. Tạo project C/C++ và built với Visual Studio - Hướng dẫn bằng hình ảnh
 49. Mã nguồn C | Chương trình minh họa bảng băm để làm từ điển
 50. Code game Con rắn trong Text mode
 51. STACK & QUEUE Dùng Mảng 1 Chiều !
 52. Lập trình C++ | Tạo Password trong C++
 53. Đọc nội dung của BOOT SECTOR tại vi trí 2007
 54. Trang Web Trắc Nghiệm C/C++
 55. Mã nguồn C | Xem và đặt ngày cho máy tính
 56. Class Phân số viết bằng C++
 57. các phép toán trên Ma trận trong C++
 58. Mã nguồn C | Code con lúc lắc viết bằng C
 59. Code C: Mô phỏng thuật toán Dijktra
 60. Mã nguồn C | Tổng hợp một số mã nguồn hay đã được up lên.
 61. Code bài bắn pháo hoa (Mà không dùng Graphics)
 62. Tối ưu mã nguồn C/C++
 63. Tìm hiểu về việc biên dịch trong C++
 64. Giải thích các hàm trong các thư viện C chuẩn + Bài mẫu
 65. Bắt đầu lập trình game với C++
 66. Mã nguồn C | Chương trình Calculator viết bằng C
 67. Tìm đường đi ngắn nhất trên C++
 68. Bước đầu tạo những dạng projects trong VC++ 2005
 69. C++ Tutorial [DOS] Lập trình đồ họa trong C++
 70. Code C cho những người bắt đầu-liên tục update
 71. Bảng mã ANSI trong lập trình C | Tiện ích bảng mã Ansi viết bằng C
 72. Vài mã nguồn C++ hay
 73. Ý tưởng 100% Code 90% (thêm bài luyện tập cho fan C++)
 74. Mã nguồn C | Trò chơi đi tìm kho báu viết bằng C
 75. Mã nguồn C | Chu trình Euler !
 76. Lập trình ASM và C
 77. Chương trình in source của chính nó trong lập trình C
 78. Hàm đọc và viết cấu trúc file WAV trong lập trình C++
 79. Xén đường thẳng bằng các phép logic
 80. RlLine
 81. Tiếng Việt trong lập trình C | Tiếng Việt trong lập trình C++
 82. MP3 Player Project viết bằng C++
 83. Hàm search với kiểu dữ liệu bất kì theo một yêu cầu bất kì
 84. Simple WebServer C++ | Mã nguồn webserver đơn giản
 85. Sử dụng return 0 ở cuối hàm main() có ý nghĩa gì?
 86. Dynamic programming
 87. Chương trình in ra lịch của một tháng
 88. Tư duy và rèn luyện coding
 89. Kiểm Tra C | Danh sách câu hỏi luyện C
 90. Danh sách câu hỏi về lập trình C | Hỏi & Trả Lời
 91. Học lập trình C++ Online | Tường bước học lập trình C++
 92. Lập trình Driver| Một số code access device viết bằng C
 93. Code rắn săn mồi chạy đồ họa trong dev C++
 94. Lập trình C++ | clrscr, gotoxy, SetColor, SetBGColor, getch, ... trên VC++ và DEV-C
 95. File System with C++
 96. Cách sử dụng vector dành cho newbie trong Lập trình C++
 97. Mã nguồn C | code in tam giác pascal
 98. Namespace cho newbie C++
 99. Hướng dẫn dịch 1 chương trình trong Visual C++ 2008 express
 100. Các thao tác trên file dành cho newbie trong lập trình C++
 101. C++ Tutorial Chuyển chữ thành mã Móc với lập trình C++
 102. Lập trình C | Cách tạo 1 bầu trời đầy sao
 103. Đánh giá hiệu quả của thuật toán
 104. Thư viện C | Các hàm trong thư viện chuẩn kèm ví dụ
 105. Các hàm xử lý ký tự và chuỗi trong lập trình C
 106. Các hàm toán học trong lập trình C
 107. Hàm xử lý ngày giờ (Date & Time) trong lập trình C
 108. Lập trình C++ | Truy xuất mãng có negative subscript !
 109. Lập trình C++ | Lỗi thứ tự khai báo trong Class!
 110. Các hàm xử lý bộ nhớ (memory) trong lập trình C
 111. Lập trình C++ | Thao tác stream input với C++
 112. Cách đọc và kiểm tra file header trong lập trình VC++
 113. Lập trình C++ | Cách đọc 1 statement !
 114. Lập trình C++ | Cách đổi chuỗi sang số và ngược lại !
 115. Lập trình C | Mô phỏng giải thuật sắp xếp = C
 116. Lập trình C | Các hàm input, output trong thư viện chuẩn
 117. Lập trình C | Other Standard Functions
 118. phương pháp truyền tham biến cho hàm( jacking_nguyen)
 119. máy tính đa thức,thực hiện 3 phép tính của đa thức
 120. Mã nguồn C, nhập ngày tháng năm, tính ra thứ mấy
 121. một số code mở cho tất cả các bạn yêu thích đồ họa(dành cho C)
 122. Ma trận xoắn ốc | Ma trận xoắn chôn ốc
 123. Toán tử gán với đa hình trong lập trình C++
 124. Bảng Băm ứng dụng Từ Điển (phương pháp kết nôi trực tiếp)
 125. Các preprocessor directive, xây dựng file header, Macro, và tổ chức chương trình C
 126. tạo biểu tượng trên word
 127. Hướng dẫn C++ | Cách đo dung lượng bộ nhớ heap
 128. Lập trình C++ | Một số bài tập đơn giản !
 129. Lập trình C++ | Hàm tự tạo gotoxy(int, int ) và clrscr()
 130. Hướng Dẫn Sử Dụng Nhanh Visual C++ 6.0
 131. Lập trình C++ | Thao tác với input trong C++ (Advance)
 132. SIMD Programing
 133. C++ Server Pages | Lập trình web với C++
 134. Lập trình C | Một phương án viết chương trình giải bài tập lớn
 135. parse_text
 136. Chuyên đề C++ | Lập trình GUI với gtkmm toolkit
 137. Tutorials C | Linked list trong lập trình C
 138. Lập trình C++ | Lỗi function prototype.
 139. Lập trình C++ | Một số kĩ thuật cơ bản.
 140. Lịch sử ngôn ngữ C | lịch sử các chuẩn của C và C++
 141. Code sắp xếp các phần tử trong mảng tăng dần theo đường ziczac chéo
 142. Comparing different coding approaches (Dịch)
 143. Hướng dẫn C | Những bài C căn bản nhất để nắm bắt kiến thức c
 144. Sử dụng các thư viện có sẵn, tại sao không??
 145. Mã nguồn C | Chương trình chuyển code Pascal sang C
 146. Chương trình tự động tắt máy bằng c++
 147. Borland C tip : Làm sao để không bị giật khi làm việc với BC 3.01 for DOS...
 148. Quản lí học sinh, sinh viên bằng ngôn ngữ C (Mã nguồn)
 149. Cài đặt từ điển mini bằng bảng băm (Dos)
 150. Mã nguồn C | Code Con Lật đật viết bằng C
 151. Đồ thị: Cài đặt bằng danh sách liên kết + DFT + BFT
 152. Tích n số lớn nhất trong m Số
 153. Hướng Dẫn Sử Dụng Các Hàm Thông Dụng Trên TC
 154. tìm tần số xuất hiện của các từ viết trong C
 155. Tháp Hà Nội viết bằng C ở Graphic mode
 156. Thuật toán tìm số ngẫu nhiên ( không sử dụng hàm Rand)
 157. Mã nguồn virus viết bằng Turbo C
 158. Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Eclipse để lập trình C/C++
 159. Chương trình mô phỏng trò chơi cờ cá ngựa trên máy tính [Đầy đủ đề bài và source code]
 160. Lập trình socket trong C | cách sử dụng Winsock2 với C-Program
 161. Bài toán về mảng con.
 162. String Format of C# in C++
 163. Phân tích, thiết kế phần mềm theo hướng đối tượng cho người mới bắt đầu
 164. Hướng dẫn giải đề thi cuối kỳ môn C++
 165. Cách lấy kích thước file trong lập trình C
 166. Lập trình C | Tìm hiểu về cấu trúc file ZIP
 167. Hướng dẫn sử dung thư viện của AutoIT trong C++
 168. Lý thuyết đồ hoạ | Lập trình đồ họa với openGL
 169. Bài tập đồ họa | Lập trình đồ họa với openGL
 170. Phong cách lập trình (programming style)
 171. C Library vs WINAPI
 172. Con trỏ và bộ nhớ trong lập trình C for DOS
 173. Cấp phát động và chống memory leak trong lập trình C
 174. Mã nguồn C | Trang source codes tuyệt hay
 175. Chương trình cắt và nối file
 176. Các API sử dụng trong OpenGL/GLUT
 177. Hướng dẫn C | Phân tích màn hình DOS ( C for DOS ) (none đồ họa)
 178. Hướng dẫn C++ | Cách nhận biết kiểu dữ liệu của một biến
 179. Hướng dẫn STL | Lớp String Kiểu dữ liệu của mọi hệ điều hành
 180. Mã nguồn C | Thuật toán vẽ ellipse bằng C
 181. Event trong lập trình C++
 182. Mã nguồn C | Thiết kế trò chơi xe tăng theo OOP
 183. DFS and BFS in C language, very easy to understand
 184. Có minigame, post lên mong mọi người góp ý
 185. [C++String] Xử lý chuỗi với stringUtils
 186. Từ điển đơn giản sử dụng bảng băm viết bằng C++
 187. Tuyển tập bài tập ôn luyện C/C++ (lý thuyết - thực hành)
 188. Nén dữ liệu, nén File bằng thuật toán Huffman viết bằng C++
 189. ai có code bài quản lý chứng minh thư cho mình với mình đang rất cần.
 190. Code C++ | Tìm đường đi ngắn nhất có giao diện đồ họa
 191. Giả lập máy ATM trên C++. Giao diện độ họa bài tập OOP
 192. Tool Lọc Link nhạc từ trang Nhacso.net![Version 1.0]-I'm Improving...
 193. Hướng dẫn sử dụng Trình biên dịch VC++ thay thế cho TC for Dos
 194. Chương trình giả lập máy ATM-lập trình hệ thống C/C++
 195. Mã nguồn C | Các bài toán Trí tuệ nhân tạo
 196. Memory - Bộ nhớ | Thảo luận về cách chống leakMemory
 197. code giải hệ phương trình tuyến tính bằgn phưong pháp Cramer
 198. Cần tìm code đồ họa bài toán giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp Cramer
 199. Giải hệ phương trình tuyến tính Cramer [Hướng dẫn]
 200. Hướng dẫn sử dụng Refactor Tăng hiệu năng tạo code
 201. Sử dụng thư viện complex.h trong lập trình C trên Linux
 202. Mã nguồn C | chương trình tìm kiếm dữ liệu
 203. Bài Tập Lớn C++ | Quản Lý Thí Sinh
 204. C++ & mySQL trên Linux
 205. code căn chỉnh 1 file C
 206. Hướng dẫn Đặt Phím nóng Toàn Cục cho ứng dụng
 207. Chương trình soạn thảo văn bản bằng C | TextEditor - Pure Win32API
 208. CD/DVD-Rom Ejector trên GTK - Cực kì đơn giản
 209. Mã nguồn C | Đổi số thành chữ, đổi chữ thành số trên C
 210. Hướng Dẫn Tạo Giao Diện Với Wxwidgets và Visual Studio.net
 211. Video Tạo WxListBox Với thư viện wxwidgets
 212. Mã nguồn C++ | Code quản lý bán hàng
 213. Hướng Dẫn Kill tường lửa của windows
 214. Mã nguồn C++ | Thuật toán Trộn trên C++?
 215. Lập trình tính toán dùng FPU...
 216. Hướng Dẫn Lập Trình Hack mật khẩu tài khoản Admin của windows
 217. Lập trình win32API. Hướng dẫn cách tắt màn Hình
 218. Hướng dẫn lập trình đồ họa cùng với bàn phím
 219. Mã nguồn C | Ngôi nhà wireframe quay quanh truc
 220. Challenge Game
 221. Kỹ thuật lập trình song song
 222. NtShutdownSystem Hướng dẫn Tắt - Khởi động lại cực nhanh
 223. MFC - Hướng dẫn Nhận diện con trỏ trong vùng Dialog
 224. Công thức tính căn bậc hai theo phương pháp Babylonia
 225. Bản đồ box hướng dẫn (update daily)
 226. Chương trình quản lí khách sạn,bằng TC 3.0 nè
 227. Xử lý lỗi: floating point not linked
 228. Cài đặt ứng dụng thiết kế một đồ thị vô hướng trong môi trường đồ họa
 229. Cách sử dụng hàm fopen
 230. Mã Nguồn C | Chương Trình Quản Lý Đội Bóng
 231. Chương trình chuyển đổi hệ thập phần sang chuẩn IEEE754
 232. Lập trình xử lý danh sách móc nối đơn vòng
 233. Cần Code mã hóa và gải mã tệp tin
 234. Mã nguồn C| Games Pacman
 235. Read Bootsector | Đọc boot sector viết bằng Turbo C
 236. MFC Tính quãng đường chuột di chuyển
 237. kiểu cấu trúc cơ bản trong lập trình C & một số bài tập
 238. Quản lý nhân viên - Tìm kiếm, thêm, xóa, liệt kê thông tin nhân viên. (Code C)
 239. Xin code game xep gach ( can rat gap )
 240. code quản lý bán hàng C++
 241. mã nguồn duyệt cây nhị phân viết bằng C
 242. Quản Lý Phòng Học
 243. Tiếng việt và C thuần túy - Cách gõ tiếng việt trên DOS 16bit
 244. [C++0x] Giới thiệu về C++0x
 245. Hướng Dẫn Tạo PROJECT trong Borland C++ 3.1
 246. sắp xếp mảng dùng hàm của C chuẩn
 247. Bản chất của toán tử >> << và khả năng đa năng hóa >> << C++ (toán tử xuất nhập)
 248. Chương trình tìm kiếm ký tự trong một file được import
 249. Tối ưu mã nguồn C/C++
 250. Con trỏ hàm trong C/C++ - Function Pointer