PDA

View Full Version : Công cụ, Tài liệu lập trình trên Linux 1. Linux - Những điều căn bản
 2. Linux C++ Programming HOWTO
 3. Beginning Linux Programming
 4. Kho ebook về Linux + Unix cho bạn !
 5. [Tổng hợp] Link Download các loại *nix/BSD
 6. Tài liệu lập trình Shell trong Linux, em đang cần, giúp em với
 7. LINUX System Call Quick Reference
 8. Tài liệu lập trình C trong linux, ai có giúp mình?
 9. Programming Embedded Systems Lập Trình Hệ Thống nhúng Với C
 10. Video Hướng Dẫn Lập Trình C++ GUI trên Linux
 11. Linux Lập trình trong môi trường shell
 12. QTCreator 4.7 + Symbian + Maemo SDK develop Tổng hợp Tool tốt nhất lập trình Linux
 13. Tài liệu về OpenGL trên ubuntu tìm ở đâu?
 14. Understanding The Linux Kernel
 15. Ebook các câu lệnh về tiến trình trong linux??
 16. Ebook Lập trình GUI với GTK trong Linux?
 17. Tài liệu Glade và gtk bằng tiếng Việt. Kiếm ở đâu?
 18. ebook lập trình shell tiếng việt
 19. Ebook Kiến trúc Linux Tiếng Việt
 20. Tài liệu lập trình socket trong Linux
 21. Debian 6 Vmware Image Full Tool-Môi trường lập trình lý tưởng
 22. THư Viện Tra Cứu API Linux/Unix Online
 23. Phần mềm viết code và chạy c++ trên ubuntu 10 là phần mềm gì?
 24. Hướng dẫn mình cài Linux red hat trên VMware với
 25. Xin tài liệu hướng dẫn cài Routing trong linux
 26. Cách làm việc với dòng lệnh với Ubuntu
 27. Sách "The Complete Guide to Linux System Administration" tìm ở đâu?
 28. bada toolchain hoạt động trên Linux
 29. Hướng dẫn tạo static lib từ Ubuntu cho BADA
 30. tài liệu trình biên dịch tìm ở đâu?
 31. cygwin full offline install
 32. Tìm sách Linux Application Development
 33. Các loại chứng chỉ liên quan đến Linux??
 34. Lập trình mono C# trên Linux.
 35. Không updated được thư viện C trong ubuntu!
 36. Tool để lập trình linux device driver?
 37. Cần tìm tài liệu liên quan đến udev-linux, triển khai sử dụng quản lý phần cứng linux bằng udev
 38. Tài liệu về tiến trình Linux tìm ở đâu?
 39. Cách chạy chương trình bằng command prompt
 40. Kho eBooks khổng lồ dành cho dân IT
 41. Pascal trong linux