PDA

View Full Version : Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạnTrang : [1] 2 3

 1. Xây dựng lớp ngày tháng với lập trình C++. Các bạn cho ý kiến nhé!
 2. Xây dựng lớp Date trong lập trình C++. Lỗi tùm lum không biết sửa thế nào?
 3. Code Game tetris bằng lập trình C. Mọi người cùng nghiên cứu nhé
 4. Code trò chơi cờ caro viết bằng C, mọi người góp ý!
 5. Code sắp xếp bằng giải thuật quick sort trong lập trình C. while(A[i]<x) i++ là gì?
 6. Code Game Rắn Săn Mồi trong C. Mong nhận được góp ý
 7. Thao tác trên số nguyên lớn (cộng, trừ, nhân) bằng C++. Các anh chị góp ý nhé!
 8. Code xử lý chèn, và nối chuỗi trong C++. Hàm chèn chuỗi không chạy được?
 9. code xử lý chuỗi ký tự nhập vào từ bàn phím trong C.
 10. Lớp tính toán với số nguyên lớn bằng C++. Mong mọi người đóng góp ý kiến nhé
 11. Code tìm dãy con tăng dài nhất không chạy được lỗi do đâu?
 12. Code cấp phát động trong lập trình C. Các bạn giúp mình xem tại sao nó không ra giá trị nhỉ?
 13. Code trò chơi bắn bóng bay trong C++. Kiểm tra giúp mình
 14. Code sắp xếp Quick Sort viết trên C++. Chạy = VC++ thì crash, TC thì sai?
 15. Thuật toán tìm kiếm nhị phân trên mảng, lỗi không tìm kiếm được?
 16. Code kiểm tra dãy cấp số cộng bằng C. Kiểm tra giúp mình xem chạy đúng không?
 17. Code tính e mũ x | e^x =1+x/1! +x^2/2! +....+ x^n/n! - Kết quả ở bài làm lại nhỏ hơn trong máy tính là sao?
 18. Code tính tích hai ma trận k cùng cấp ? xem giúp mình với
 19. Code bài toán đổi tiền cho máy ATM bằng C++. Không ra được kết quả đúng?
 20. Code hoán vị được sắp xếp tăng theo thứ tự từ điển, giúp mình xem xét bài tập này?
 21. sử dụng struct trên C để quản lý, lỗi chạy có 1 lần rồi xuất luôn?
 22. Code sử dụng vector để quản lý bảng điểm trong lập trình C++
 23. Code quản lý sinh viên bằng danh sách lối vòng. Giúp mình thay đổi code kế thừa?
 24. Code nhập xuất file trên C, lỗi in ra toàn ô vuông, sửa thế nào?
 25. Code quản lý giáo viên trong C++. không thể xóa bớt 1 giáo viên, sửa thế nào?
 26. Chương trình quản lí sinh viên c++ | Xem giúp mình lỗi gì??
 27. code cây nhị phân viết bằng C. Lỗi, không hiện ra kết quả?
 28. Code in ra số nguyên tố và số chính phương của một dãy trên C. Giúp mình kiểm tra code?
 29. Xử lý cộng, trừ, nhân, chia với mảng số nguyên dài trên C. Giúp mình bố trí và hướng dẫn mình làm lại được không?
 30. Code quản lý sách bằng C có sử dụng menu. Không thể tìm kiếm sách để chỉnh thông tin đc?
 31. thuật toán bài sinh dãy nhị phân, giúp em với !!!
 32. Tìm số nút lá trên cây nhị phân trên C. Xuất ra số nút lá trên cây sai?
 33. Stack và Queue trên C++. Mọi người cùng góp ý nhé!
 34. Ước số chung lớn nhất(USCLN) của 3 số! Lỗi segment fault, sửa thế nào?
 35. Chương trình nhập danh sách hóa đơn trên C. Không xuất kết quả ra màn hình
 36. code cờ caro bằng C++. Khi chạy mới bị lỗi là sao?
 37. Code tìm kiếm trong cây nhị phân trong C++. Lỗi chỉ tìm được từ đầu tiên trong file thôi sửa thế nào?
 38. Đoạn code về dịch bit trên C++. Có ai giúp mình hiểu về nó không?
 39. Code cắt ký tự viết bằng C bị lỗi cắt thiếu mất một ký tự thì sửa làm sao?
 40. Nhập xuất cây BTree trong C++. Góp ý giúp mình!
 41. Đoạn code về linked trên C bị lỗi khi build trên Dev C++. Xem giúp mình
 42. Code quản lý vật tư bằng C++ + Đề bài. Giúp mình sửa lỗi nhé!
 43. Code xây dựng mảng stack trong C++. Mọi người xem và khắc phục các vấn đề giúp mình?
 44. Code game caro bằng C++. Hiện ra thông báo khi 2 người hòa như thế nào?
 45. Bài toán mã đi tuần viết trong C. Bị lỗi lặp vô tận, làm sao để sửa?
 46. Số nguyên lớn nhất, nhỏ nhất, và sắp xếp mảng số nguyên. Kiểm tra cách viết chương trình đã đạt logic chưa?
 47. Cộng trừ đa thức bằng DSLK đơn trên C. Hàm load và rút gọn không chạy được?
 48. Đoạn code nối chuỗi trên C++ in ra kết quả sai. Giúp mình?
 49. Code thuật toán quicksort trên C++. Làm sao in số chẵn trước, số lẻ sau?
 50. Code kiểm 3 đỉnh thuộc tam giác viết bằng C. Kiểm tra giúp mình thuật toán với?
 51. Bài toán biện luận tam giác bằng lập trình C. Mọi người kiểm tra giúp thuật toán với?
 52. Code của thuật toán Ford fulkerson trong C. Làm sao để biên dịch?
 53. Code game cơ bản trong lập trình C++
 54. Sàng nguyên tố !
 55. code nhập thông tin sinh viên trên C. Nhập điểm, in ra toàn số 0?
 56. Code kiểu web game viết bằng C++. Xem giúp có lỗi gì không?
 57. Code cộng, trừ, nhân, chia ma trận bằng C++. Chọn cộng ma trận thì bị out?
 58. code chương trình Game bắn máy bay viết bằng C. Giúp mình tìm hiểu được không?
 59. Code kiểm tra xem số đó có chia hết cho 2 và các bài tập căn bản. Giúp mình kiểm tra code?
 60. Code quản lý thư viện trên C (Có cả đề). Xem giúp mình lỗi ở chỗ nào?
 61. Hàm SelectionSort trong C++. Lỗi xuất ra màn hình thì kết quả không thay đổi?
 62. Code tính tích có hướng 2 vector bằng C++. Tại sao borland C++ không biên dịch được?
 63. code bài toán cổ trăm trâu trăm cỏ trên C/C++. Kiểm tra giúp mình
 64. Code kiểm tra xem một xâu có bao nhiêu từ bằng C. Nếu xâu có nhiều dấu cách liền nhau thì sai?
 65. Xây dựng lớp số phức trong lập trình C++. Xem giúp mình bài này với :(
 66. Đếm số từ trong chuỗi chỉ cho ra kết quả là 0 và 1
 67. Code tỉnh tổng phân số trên C++. Kết quả in ra không đúng?
 68. Code tính tiền hát karaoke theo giờ bằng C. Lỗi ra kết quả tùm lum?
 69. Code bài toán đổi tiền trong lập trình C. Có cách nào khác đối với bài này không?
 70. Code hợp 2 mảng lại với nhau trong lập trình C++. Giúp mình sửa?
 71. Code giải Phương trình bậc 2 viết bằng C. Lỗi chỉ chạy được khi a=0?
 72. Sử dụng vector kiểu con trỏ trong bài đa xạ trong VC++
 73. Code sử dụng memcpy để copy struct trong C. Kiểm tra giúp mình
 74. Cây tìm kiếm nhị phân viết trong C. Giúp mình sửa lỗi để biên dịch được với?
 75. Tìm BSCNN của mảng một chiều trong lập trình C++. Kết quả sai: BSCNN = tích các số trong mảng luôn?
 76. Code bài toán xếp hậu bằng C. Nhờ mọi người xem giúp
 77. Code giải phương trình bậc 2 bằng C. trên C Free chạy nhưng ko dừng cho xem kết quả?
 78. Nhập N số nguyên, đếm xem có bao nhiêu số >0, số <0, số =0. Có 3 số âm thì in ra 4 sửa thế nào?
 79. Tạo ngẫu nhiên danh sách các số nguyên viết bằng C. Xem code giúp mình?
 80. Code cài đặt DSLK đơn vòng và kép vòng trên C++. Thêm 1 phần tử sau 1 phần tử trong DSLK đơn/kép
 81. Code rắn săn mồi viết bằng C. Giải thích giúp mình cách hoạt động với?
 82. Code từ điển đơn giản bằng bảng băm bằng C++ muốn đổi sang C
 83. Code các hàm sắp xếp sử dụng template con trỏ hàm viết bằng C++. Giúp mình kiểm tra code
 84. Chương trình quản lí sinh viên viết trong visual c++ 2010. Lỗi không chạy khi in danh sách sinh viên theo năm
 85. Bài tập đảo chuỗi dùng Stack bị lỗi!!!Unhandled exception .....
 86. Code nối hai bài thơ trong file text bằng C++! Có cách nào tối ưu hơn không?
 87. Code đếm biển số xe có tổng bằng 9. Tại sao 2 code của mình cho 2 kết quả 2 khác nhau?
 88. Code xét 1 xâu có đối xứng không bằng C. Lỗi không đúng trong trường hợp xâu có dấu cách?
 89. xóa phần tử là số chính phương trong mảng 1 chiều. Xem giúp code của mình với?
 90. Tính tổng, tich, hiệu thương của 2 số trong C. Lỗi code không thể chạy?
 91. Quản lý danh sách nhân viên qua mảng trong C. Mọi người xem và góp ý nhé!
 92. Code quản lý thí sinh dự thi bước nhảy hoàn vũ năm 2011 bằng C. Góp ý giúp mình nhé!
 93. Code tính bình phương trong lập trình không chạy được trong Borland C++????
 94. code chuyển đổi số nhị phân.giúp mình tìm lỗi
 95. Code quicksort viết bằng C. Sai ở chỗ nào?
 96. Chương trình đoán số theo phương pháp chia đôi bị lỗi, nhờ các cao thủ phân tích lại dùm ạ. hix
 97. Code saturation 8bit, có cách nào tối ưu hơn được không?
 98. Code quản lý sinh viên. Kiểm tra giùm mình.
 99. hai code nhập xuất và ra kết quả y hệt nhau nhưng điểm trên spoj lại có một trong hai bị 0 điểm
 100. Viết lại một số hàm cơ bản về xâu ký tự lỗi Null pointer assignment?
 101. code tính diện tích và chu vi hình tròn...hiện số không cần thiết sau đáp án
 102. Code tìm chu trình Euler của mình. Xin test và nhận xét giúp mình
 103. Tác dụng của câu lệnh while(getchar()!='\n'); trong lập trình C?
 104. Code bài toán n Hậu viết bằng C++. Chương trình không chạy nếu n > 14?
 105. Nhập vào một ma trận vuông và kiểm tra xem nó có đối xứng qua đường chéo chính không?sao code không chạy???
 106. Chương trình liệt kê số nguyên tố nhỏ hơn n bằng C lỗi không liệt kê?
 107. Chèn mã DOS vào chương trình C qua lệnh system
 108. Thiết kế menu nhận click chuột trong C++
 109. Thuật toán lính canh trong tìm số hoàn thiện lớn nhất. Mọi người xem code đã tối ưu chưa?
 110. Tìm và in ra các số nguyên tố thỏa mãn đề bài bằng C, thuật toán của mình sai ở đâu?
 111. Kĩ thuật xử lý chuỗi C++
 112. Bài toán nhập vào 2 phân số, tìm phân số lớn nhất và xuất kết quả
 113. Bài toán nhập vào 2 phân số, tính tổng hiệu tích thương của chúng và xuất kết quả
 114. Cảnh báo "deprecated conversion from string constant to 'char*'" và hướng giải quyết
 115. Đảo tên lên trước họ trong xâu họ tên?
 116. Tối ưu Code nhập số nguyên dương rồi đảo ngược số nguyên dương vừa nhập trong C
 117. Thuật toán Ford - Fulkerson...Code đã chạy mà khi ra kết quả thì ra số 0 . Ai biết chỉ dùm với..
 118. chương trình tìm mảng con chứa các số phần tử không giảm và có số lượng nhiều nhất
 119. Không thể kiểm soát nhiều vòng lặp
 120. Lỗi chương trình không nhận biến(không return được biến từ public sang main)
 121. Viết hàm dùng để tìm mảng con chỉ chứa các số nguyên dương và có số phần tử lớn nhất
 122. viết hàm dùng để tìm các cặp phần tử có giá trị gần nhau nhất
 123. Nhập vào 3 số, kiểm tra có là 3 cạnh của tam giác. Code C của mình không nhập lại nếu đã nhập sai
 124. Hàm đọc dữ liệu từ file....không load dữ liệu lên
 125. Hàm thêm thí sinh và in thí sinh trong danh sách bị lỗi dư tên thí sinh trong mục số báo danh.
 126. Dùng malloc đối với biến cấu trúc, chức năng của getch và code đã tối ưu chưa?
 127. sửa lỗi định nghĩa toán tử << và>> trong class hộ mình với
 128. code quản lý cửa hàng tạp hóa đoạn addnhomsanpham bi báo lỗi[lỗi gì]
 129. Code xử lí phép toán trừ nhị phân bằng C++. Không ra kết quả đúng
 130. Code Tìm Kiếm & Sắp Xếp (QuickSort, SelectionSort,...) phát sinh lỗi khi ghép các file source?
 131. Code lớp phân số báo lỗi overload "PhanSo" is ambiguous. Nhờ các bạn cho ý kiến fix lỗi
 132. Kiểm tra chuỗi đối xứng. Sai khi nhập chuỗi 3 ký tự, còn lại đúng. Ai xem giúp mình với
 133. Tối ưu Hàm xóa tất cả key cho trước trong danh sách liên kết đôi
 134. Ứng dụng server - clients viết bằng VC++. Mọi người xem giúp
 135. Sửa lỗi Hàm tính tổng các số chia hết cho 3?
 136. Lỗi khi chạy hàm nhập của lớp TamGiac sử dụng con trỏ
 137. Lỗi với cin trong khi nhập ở class (error C2679: binary '>>'...)
 138. Tạo ảnh chuyển đọng trong dev c++
 139. Chuỗi không xuất đầy đủ khi có khoảng trắng
 140. Tính tri một biểu thức dạng hậu tố chạy không đúng, mong mọi người xem sai chổ nào?
 141. Lỗi LNK2019: unresolved external symbol "public: __thiscall LinkList khi cài đặt DSLK đơn bằng hướng đối tượng
 142. code tìm số Lucky Division không ổn ở chỗ nào???
 143. Kiểu dữ liệu ngày tháng, biên dịch hàm không thực hiện!
 144. Lỗi code tìm xác định 1 điểm có thuộc 1 đa giác hay không
 145. Tính tích 2 số nguyên a, b rất lớn chạy sai, giúp mình sửa?
 146. đưa ra dãy số dương liên tiếp dài nhất trong mảng!
 147. Bị lỗi dính chuỗi khi nhập xuất chuỗi từ file trong C++?
 148. cách tạo bảng trong Borland C++ như thế nào?
 149. Bị lỗi biên dịch khi sử dụng stack trong việc chuyển trung tố sang hậu tố
 150. Lỗi không pop được các giá trị trong 1 đoạn code cộng 2 số lớn dùng stack. Giúp mình sửa với?
 151. Hàm tìm số lớn nhất trong mảng nhưng kết quả là a[0] không phải Max
 152. Liệt kê tập hợp dãy nhị phân có độ dài n. Nhờ mọi người sửa giúp
 153. Hàm xóa khoảng ở đầu chuỗi không xóa hết khoảng trắng
 154. Lỗi convert từ * qua char [20].(Hoặc lỗi convert các kiểu)Mình rất hay bị lỗi này
 155. DSLK đơn các hàm sắp xếp, tìm kiếm không chạy được
 156. Có cách nào khai báo dãy kí tự trong C++ chạy trên Turbo C như thế này không?
 157. Đọc số điện thoại trong lập trình C. Lỗi đọc số 0 ở đầu?
 158. Bài toán cây nhị phân tìm kiếm bằng C, lỗi debug hàm chèn(insert). Sửa giúp mình?
 159. Code chương trình quản lý hàng hóa và khách hàng. Mọi người nhận xét nhé!
 160. Chương trình đổi số thành chữ viết bằng C. Sửa lỗi đọc sai các số có lẽ!!!
 161. Sửa lỗi không xuất ra danh sách sinh viên khi dùng QuickSort ?
 162. Nhập dữ liệu cho file truy cập trực tiếp, đang chạy trên win7 thì báo stoped và dừng chuơng trình
 163. Đa thừa kế trong class! lỗi xuất ra mặt cười và hàm cin.getline() không nhập được!
 164. Bài toán Nước đọng trên VNOI viết bằng C. Chạy không đúng...
 165. Code thuật toán Heap Sort mọi người cho ý kiến
 166. Cấp phát động bộ nhớ gặp lỗi không nhập được giá trị cho ma trận trong C++.
 167. code thuật toán radix sort bằng C, kết quả không đúng. Mọi người sửa giúp với?
 168. Lỗi con trỏ DSLK, add vào nhưng khi duyệt con trỏ vẫn bằng NULL, ko duyệt được
 169. Hiển thị số trong node khi vẽ cây nhị phân!!!
 170. Hiện thực hoá giải thuật Roundrobin với C++ ! hàm calc chạy chưa đúng! sửa giúp mình.
 171. Lập trình C: lỗi unresolved external symbol _mainCRTStartup
 172. Code stack bằng danh sách liên kết viết bằng C. Sửa lỗi "cannot convert 'float' to 'float'... "
 173. Nối 2 chuỗi dùng con trỏ, code mình lỗi ở đâu
 174. Code bài toán tìm số cách đi trên mạng lưới ô vuông ( Bài Toán khá hay )
 175. Nhập khoảng trắng trong Class C++
 176. Ghi ra tệp danh sách quản lý sinh viên trong C++?
 177. Lệnh gán = INFINITY có tác dụng gì trong C?
 178. Code chuyển biểu thức trung tố thành kết quả
 179. Chương trình cấu trúc dữ liệu cây cài đặt bằng con trỏ chạy không đúng?
 180. Code kết hợp thuật toán quay lui và ngăn xếp
 181. Tổng của 2 số nguyên dương lớn chạy sai với số lớn hơn 6 chữ số?
 182. Class ma trận, lỗi câu lệnh if kiểm tra điều kiện nhân 2 ma trận, sửa giúp mình!
 183. Không lấy dc key mũi tên từ bàn phím
 184. Xóa khoảng trắng trong chuỗi bị lỗi ko chạy!lập trình C++
 185. Đoạn ct con kiểm tra số Amstrong luôn trả về 1, tại sao vậy?
 186. compiler Warning: Unreachable code và chạy sai trong khi code đúng. Vì sao?
 187. Lỗi"error C2275: 'T' : illegal use of this type as an expression" khi dùng "list<T>::iterator it"
 188. Nên chọn cách khai báo struct như thế nào?
 189. Truy cập vùng nhớ quản lý bởi đối tượng lớp string qua data và c_str có như nhau không?
 190. Lỗi "_BLOCK_TYPE_IS_VALID" khi giải phóng con trỏ cấu trúc như thế nào?
 191. sử dụng con trỏ xét xâu đối xứng,lỗi không biết tại sao,new mem xin mọi người giúp đỡ
 192. Cộng hai mảng một chiều C=A+B, không in ra kết quả?
 193. Ghi vào file nhị phân danh sách N sinh viên đã nhập?
 194. Tại sao dùng const trong trường hợp dùng biến tham chiếu
 195. code nhập xuất học sinh trong c-free thì chạy dc ,còn trong visual thì ko
 196. Khai báo mảng 2 chiều và mảng 1 chiều, cái nào tốn bộ nhớ hơn
 197. Sự khác nhau giữa int và integer là gì?
 198. Coder Ẩn chương trình nhưng lại không chạy được trên Win7 và Win 64 Bit
 199. Bài toán tạo ô vuông di chuyển lỗi không xóa được hình sau khi ô vuông đi qua
 200. Lỗi "thread stopped . C:\BC5\Bin\bai1.exe : Fault access violation at 0x404da5:write ofaddress 0x0" sửa như nào?
 201. nhân 2 ma trận, chạy bị lỗi Null pointer assignment?
 202. Thêm file đọc ghi dữ liệu cho chương trình Quản lý danh bạ dùng danh sách nối đơn?
 203. Cách bind ternary_function thành unarry_function dùng cho std::find_if ?
 204. Dùng ngắt để in chuỗi trong C không chạy được?
 205. dùng fstream nhập vào file với số lượng chưa bik
 206. Code red black tree trong c++ chạy không đúng?
 207. Hiển thị nội dung file = asm lên màn hình không được
 208. Share tổng hợp bài tập c++ [Toàn bộ là source code viết trên BC++]
 209. Nhập 1 số n kiểu long (dùng ngắt 0X21), rồi đổi n ra xâu ký tự thập phân TP char *s
 210. Nhập mảng 1 chiều ko biết trước số phần tử
 211. Ma trận xoắn ốc với giá trị ngẫu nhiên
 212. Đổi từ cơ số bất kì sang cơ số bất kì, chỉ đúng 1 trường hợp, còn lại là sai?
 213. Giải thích dùm hàm tách chuỗi và ngắt trong C?
 214. Nhập mảng 1 chiều số nguyên, in ra giá trị lớn thứ k của mảng
 215. Khai báo class số nguyên sử dụng con trỏ. Mọi người góp ý!!!
 216. Lỗi heap corruption detected khi chạy chương trình tìm điểm yên ngựa?
 217. Các bài toán về mảng dùng hàm và con trỏ.
 218. Bài Toán cái Túi Sử dụng thuật toán sinh hoán vị
 219. lỗi "p cannot be used as a function" .giúp mình với
 220. Bài toán Vua Arthur và các hiệp sĩ bàn tròn, code chạy không ra kết quả?
 221. Code C bị lỗi "unterminated string or character constant"
 222. Không đọc được số nguyên từ file .txt
 223. Sử dụng toán tử operator thay thế cho phép gán ?
 224. Nhập "\t" và "\t" trong khi ghi file C/C++?
 225. Chương trình QLSV: xóa thông tin sinh viên bằng phương pháp remove(), rename().
 226. cách khai báo lớp đối tượng trong C++
 227. Phương pháp tối ưu giải 8 puzzle?
 228. Không mở file từ tham số dòng lệnh được.
 229. Lỗi thuật toán dijikstra (tìm đường đi ngắn nhất) trong đồ thị !
 230. Gửi mảng xâu kí tự qua hàm read() và write()
 231. Lỗi hàm seekg trong fstream bị lỗi trả về rác
 232. Làm thế nào để gửi mail tới gmail trong lập trình C?
 233. Lỗi trong code tìm kiếm rộng dùng 2 queue DONG MO = danh sách móc nối
 234. Lỗi "no matching function for call to `Complex::Complex(Complex)' về toán tử + được khai báo trong class Complex
 235. Lỗi khi xuất giá trị = 0 kiểu số nguyên trong bài tập min max?
 236. Đếm tổng số đoạn văn từ file .txt. Chương trình build không có lỗi nhưng lại không đếm được!
 237. code đếm tần số xuất hiện của từ trong câu bằng BST bị đếm thừa từ cuối cùng
 238. [C Free 5.0]Lỗi tràn bộ nhớ khi sử dụng mãng cấu trúc
 239. Hàm đọc từng từ một trong file txt bị lỗi Access Violation
 240. hàm đảo ngược vị trí các phần tử của mảng. Mọi người sửa lỗi dùm mình với!
 241. Tìm và in ra 2 số thuộc 2 mảng có tổng bằng 1 số bất kỳ nhập vào
 242. Lỗi misplaced else khi dùng hàm If tìm số nguyên lớn nhất
 243. Lỗi dừng chương trình khi cài đặt cây nhị phân
 244. Hàm viết hoa chữ cái đầu câu. Chỉ chạy được khi file input ngắn!
 245. Code làm queue viết bằng C,bị lỗi hàm addLast+botPhanTu.
 246. Code sắp xếp dạnh sách tăng dần = phép biến đổi giá trị trong danh sách móc nối, bị lỗi không in ra phần tử
 247. Bài toán quản lí nhân viên dùng dùng danh sách liên kết trong C++. Mong mọi người góp ý!
 248. Ghi danh sách sinh viên viết bằng C bị lỗi in tên sinh viên không đủ?
 249. c++ nhập dữ liệu từ tệp vào cấu trúc rồi in ra màn hình nhưng toàn bị đọc ra kí tự lạ, chạy loạn màn hình
 250. đọc 1 mảng từ file input kể cả khoản trắng trong C như thế nào?