PDA

View Full Version : Tutorials và Thủ thuật Visual C++ 1. Sơ lược về lập trình C for win
 2. Cách tạo và sử dụng Tab Control trong ứng dụng Dialog-Based
 3. C++/CLI và P/Invoke
 4. Hiển thị unicode trong ứng dụng viết VC++ 6.0
 5. Lập trình mạng trong Visual C++ 6, xây dựng ứng dụng client server đơn giản
 6. Sử dụng tiếng Việt Unicode trong Visual C++ 6
 7. Hướng dẫn viết một chương trình Sniffer
 8. Hỗ trợ XP Themes trên Visual C++ 2005: Tưởng khó mà dễ!
 9. Giới thiệu Irrlicht - 3D Game Engine mã nguồn mở
 10. Một số kĩ thuật cơ bản với Irrlicht
 11. Tài liệu hướng dẫn Irrlicht Cơ Bản
 12. Sử dụng thư viện ICMP trong VC6
 13. Hook – Ví dụ nhỏ dành cho "người mù"
 14. Image Rotation
 15. Image Scale
 16. Hướng dẫn viết một chương trình chạy nền bằng VC++
 17. Lệnh UpdateData trong VC++.NET
 18. Hướng dẫn viết code thực hiện xóa các file index.dat trong Windows sử dụng VC++
 19. Ghi dữ liệu lên file trong Lập trình VC++
 20. Tạo Treeview có checkbox trên mỗi node trong VC++
 21. Hướng dẫn tạo đồng hồ chạy ngược bằng VC++ 6.0 MFC
 22. Tạo shortcut kiểu shortcut của Internet Explorer trong MFC
 23. Lập trình đồ họa với OpenGL trên Visual C++
 24. Lập trình hook | Hooking in VC++ CLR
 25. EDelegate - Delegate of C# in C++
 26. [API] WM_QUIT, WM_CLOSE và WM_DESTROY
 27. Visual C++ code to play a .WAV file
 28. Một số hàm về Message
 29. Việt Hóa Common Dialog
 30. Đồ họa | Từng bước xây dựng cho mình một thư viện đồ họa
 31. [Interview] Jeff prosise-the author of the bestseller "Programming Windows in MFC"
 32. Lập trình đồ họa | Từng bước xây dựng cho mình một thư viện đồ họa - GDrawing
 33. Lập Trình Mạng Với Thư Viện Winsock trên VC++
 34. Sử dụng DLL files trong Visual C++ 2005
 35. Cách lấy System Info trong lập trình Win32 API
 36. Cách tạo thư viện DLL trong VC++ 6.0
 37. HOOK và những gì liên quan đến DLL
 38. Tạo file XML Trong VC++ 6.0
 39. Ogre, Lập trình game với Ogre graphic engine
 40. Kỹ thuật lập trình Plugin trong lập trình VC++
 41. SmartPointer trong lập trình VC++?
 42. Nền tảng của đồ họa 3D - 3D Math
 43. GF GameFrameWork đơn giản cho dân gà.
 44. Nghệ thuật Traps Code trong Visual C++
 45. Kiểm tra số nguyên tố bằng cách tạo nhiều luồng(Multi Thread)
 46. Lập trình MEDIA | Playing mp3 music trong VC++?
 47. Hướng dẫn khắc phục lỗi không tìm thấy MSVCR80D.dll
 48. Mix code giữa .NET và WINAPI
 49. Tạo Dialog với full screen trong lập trình VC++
 50. Ưu điểm Lập Trình Multi - core
 51. Image Rotation! Kỹ thuật xoay ảnh
 52. Hướng dẫn Tạo Hiệu Ứng Load Dialog
 53. Hướng dẫn cách đọc FileName dạng Unicode (16-bit)
 54. Sử dụng SEH để bắt lỗi hệ thống
 55. Sử dụng thư viện graphics.h trên VC++
 56. Memory tracker
 57. Detect Windows Vista/7 bằng sử dụng GetVersionEx API
 58. Hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt dễ dàng với VC++ 2008
 59. Overflow Stack Khai thác Lỗi Tràn Bộ đệm VC++
 60. OpenMP for beginner!!!
 61. Using __cpuid to get CPU information!!!
 62. IAT Hooking
 63. string, char, Unicode char trong VC++
 64. Các kỹ thuật optimize code của VC++ 200x Compiler
 65. TLS Callback in VC++
 66. Inject Code on the fly by benina
 67. Screen Reader Visual C++ | Đọc nội dung trên màn hình viết bằng VC++
 68. Inject Code Cave
 69. hồn trương ba, da hàng thịt
 70. Debug Hooking (Part 3)
 71. Tìm Hiểu và Lập Trình Ứng Dụng Trên Hệ điều hành Symbian
 72. Lập Trình Tạo Screen cho S60
 73. Tutorial - Tạo một chương trình MFC đơn giản trong VC++ 2008 bằng hình ảnh
 74. Tạo Thread và đa xử lý trong 1 chương trình
 75. Kỹ thuật Sprite Xóa Ảnh Thừa Trong Game
 76. Lập trình trò chơi cặp ghép!
 77. Dẫn nhập vào lập trình Win32 api
 78. Một số giải pháp giúp tăng tốc độ chương trình VC++
 79. NtCreateThreadEx Inject DLL SystemProcess windows Vista/7
 80. Vận dụng hàm tạo và hàm hủy của 1 đối tượng.
 81. Làm quen với lập trình MFC - VS2008
 82. Bản đồ box Visual C++ [update daily]
 83. Sử dụng CFileDialog Trong MFC
 84. Thư Viện Hỗ trợ Hook API
 85. Một số hàm thao tác chuỗi hay dùng trong VC++
 86. Những điều Cấm Kị Khi sử dụng DLL
 87. Hướng dẫn viết hack game (game trainer)
 88. Hướng Dẫn Cách Sử Dụng WTL wizards trong VS 2008
 89. Capture WebBrowser URL (IE, Firefox, Opera, ...)
 90. Mô Hình MVC và Áp Dụng Trong MDI Project VC++
 91. What is the Funcition Pointer ?
 92. Hiểu COM là gì?
 93. Hướng Dẫn Viết COM Server bằng VS 2008
 94. Hướng Dẫn Tạo ActiveX trong môi trường VC++
 95. Sơ Lược về Window DNA/COM/DCOM/MTS/COM+
 96. Tìm hiểu về thư viện liên kết động trên Win32 API
 97. Tìm hiểu về âm thanh và âm nhạc trong lập trình C ( Win32API)
 98. Danh sách tham số có số lượng thay đổi bất kỳ
 99. Lỗi khi thực hiện Start Debug(F5): Chương trình không chạy kết quả cuối sau khi sửa
 100. Phần mềm 4Gb patch cho 32bit App. How Do They Do It?
 101. Tìm hiểu về từ khóa const - const với nhiều ý nghĩa
 102. Structured Exception Handling (SEH) và C++ Exception Handling khác nhau như thế nào
 103. Lấy Handle (HWND) của Console Window [Hướng dẫn + Souce code]
 104. Thuật toán PCA trong vấn đề nhận dạng ảnh
 105. Thuật toán và giải thuật tạo serial của IDM [Hướng dẫn chi tiết]
 106. Cài đặt Blocking Queue với C++11
 107. Kiến thức cơ bản về Winpcap
 108. [Dịch] So sánh sự tối ưu compile giữa VC++ 2010 và DEV C++
 109. C++ : Convert TCVN3 to Unicode và ngược lại Unicode to TCVN3
 110. Hướng dẫn thao tác với FTP server theo cách thủ công
 111. Hướng dẫn viết một game đơn giản trong DirectX từ A - Z
 112. Hỏi về: Làm sao để xóa đề tài này hoặc di chuyển sang mục khác
 113. Hướng dẫn làm game bằng C/C++
 114. [Game Advanced Tetris và mã nguồn] - Những vấn đề xoay quanh CFW, API, MFC, CLR
 115. Hỏi về hướng lập trình c++
 116. Bài tập C++
 117. Nốic tiếp một đề tài về tập tin lớn
 118. Hướng dẫn cách biên dịch .dll file bằng Command Line CL.EXE trong Visual Studio
 119. Biên dịch source code c/c++ bằng Command Line
 120. Một cách thức xuất liệu tiếng Việt trong C + Mã
 121. Hỏi đáp về Visual Studio
 122. Cảm biến vật cản hồng ngoại E18-D80NK
 123. cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 124. Sử dụng Surface trong DirectX9 : Ví dụ với Kawai2004
 125. Tạo một lớp điều khiển GridView trong VS2015 theo OOP.
 126. Tìm kiếm MACRO phù hợp cho mã liệt kê thuộc tính.
 127. Tạo một bài toán Sudoku có phân bổ ngẫu nhiên và có ít nhất 1 lời giải.
 128. Vị trí trong tập tin và trên bộ nhớ thực thi của một số thành phần C\C++.