PDA

View Full Version : Tutorials và Thủ thuật lập trình C#, ASP.NETTrang : [1] 2 3

 1. Tạo Full Screen Form trong lập trình C#
 2. Tạo tổ hợp phím tắt cho ứng dụng C#
 3. Lưu cấu hình cho ứng dụng sử dụng XML trong lập trình C#
 4. Đọc từng byte của file trong lập trình C#?
 5. Viết mã lệnh C# theo chuẩn (Coding Standar)
 6. Tạo số ngẫu nhiên trong lập trình C#
 7. Tạo ứng dụng dựa trên Window Form trong lập trình C#
 8. Mã hóa chuỗi bằng các kiểu mã hóa ký tự trong lập trình C#
 9. Thực thi assembly ở miền ứng dụng khác trong lập trình C#
 10. Lưu một đối tượng khả-tuần-tự-hóa vào file trong lập trình C#
 11. Kiểm tra kiểu của một đối tượng trong lập trình C#
 12. Thực thi phương thức với thread-pool trong lập trình C#
 13. Thực thi phương thức bằng Timer trong lập trình C#
 14. Thực thi phương thức bằng tiểu trình mới trong lập trình C#
 15. Khởi chạy một tiến trình mới trong lập trình C#
 16. Kết thúc một tiến trình trong lập trình C#
 17. Chèn thêm nút vào tài liệu XML trong lập trình C#
 18. Tìm một nút XML khi biết tên của nó trong lập trình C#
 19. Tìm kiếm chuỗi trong lập trình C# .Net
 20. Đọc và ghi XML không phải nạp toàn bộ vào bộ nhớ trong lập trình C#
 21. Sử dụng XML Serialization với các đối tượng tùy biến trong lập trình C#
 22. Thêm điều kiểm vào form lúc thực thi trong lập trình C#
 23. Liên kết dữ liệu với ListView trong lập trình C#
 24. Xử lý tất cả các control trên form trong lập trình C#
 25. Tìm tất cả các form trong ứng dụng MDI với lập trình C#
 26. Lưu giữ kích thước và vị trí của form trong lập trình C#
 27. Sắp xếp ListView theo cột bất kỳ trong lập trình C#
 28. Tạo một icon động trong khay hệ thống với lập trình C#
 29. Xác nhận tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào TextBox trong lập trình C#
 30. Tạo ComboBox có tính năng auto-complete trong lập trình C#
 31. Sử dụng một phần menu chính cho menu ngữ cảnh trong lập trình C#
 32. Kiểm tra kiểu của một ứng dụng trong lập trình C#
 33. Kết nối database (cơ sở dữ liệu) trong lập trình C# | Hướng dẫn
 34. Học lập trình C# trực tuyến bằng Video trên microsoft.com
 35. Upload file trong lập trình C#
 36. Tạo ngày và giờ từ chuỗi trong lập trình C#
 37. xem tập tin ẩn (hidden) trong một thư mục bất kỳ với lập trình C#
 38. So sánh thời gian trong lập trình C#
 39. Chuyển 1 chuỗi sang Tittle Case hoặc ProperCase trong lập trình C#
 40. Tạo form có hình dạng tùy biến trong lập trình C#
 41. Mã hóa dữ liệu nhị phân thành văn bản trong lập trình C#
 42. Tìm hiểu về stack trong lập trình C#
 43. Bàn về Queue trong lập trình C#
 44. Sử dụng ArrayList trong lập trình C#
 45. Tương tác với system registry trong lập trình c#
 46. Một số phím tắt hữu ích trong Visual C# Express 2k5
 47. Xử lý kích thước và vị trí của Form trong lập trình C#
 48. Sử dụng ColorDialog trong ứng dụng Windows Forms C#
 49. Xuất âm thanh khi bắt đầu chương trình C#
 50. Chương trình kích hoạt chức năng Hibernate của Windows trong lập trình C#
 51. Cách làm một chương trình quản lý Process đơn giản !
 52. Tạo một Windows Service trong lập trình C#
 53. Chỉ cho phép nhập số vào textbox trong lập trình C#
 54. Lập trình C# | Tạo chữ chạy trên winform trong lập trình C#
 55. Sử dụng Timer để lấy giờ hệ thống trong lập trình C#
 56. Đưa ứng dụng xuống System tray trong lập trình C#
 57. Làm mất X-Button của form trong lúc thực thi
 58. Talking Nhận biết file thuộc loại gì trong lập trình C#
 59. Chuyển file JPEG-GIF-PNG sang Window Media Photo (WDP) trong lập trình C#
 60. Xây dựng một Single Assembly trong lập trình C#
 61. Xử lý TEXT trong lập trình GDI+ và C#
 62. Cách chụp hình một form trong lập trình C# .NET
 63. Gửi 1 email mạo danh trong lập trình C#
 64. Làm việc với lớp String trong lập trình C#
 65. Một số thao tác quậy trên WinForm C#
 66. Xây dựng cấu trúc dữ liệu của cây nhị phân tìm kiếm trong lập trình C#
 67. Tô màu phần giao nhau của 2 hình chữ nhật trong lập trình C#
 68. [C# Tutorial]Code phát sinh chuỗi
 69. Làm việc với Thread trong lập trình C# -Code ví dụ
 70. Tô vẽ và chỉnh lại kích thước của form trong lập trình C#
 71. tô màu theo thời gian trong C#
 72. Hướng dẫn C# | Tự tạo bộ cài đặt cho dự án của mình
 73. Lấy thông tin hệ điều hành (OS Info) trong lập trình C#
 74. Tạo chương trình xem tài nguyên còn trống của Windows
 75. Nhận biết Keyboard trong Runtime với lập trình C#
 76. Hướng dẫn tạo bóng đổ cho listBox
 77. Thao tác với lớp StringBuilder trong lập trình C#
 78. Hướng dẫn quản lý Transaction(giao tác) trong C#
 79. Kinh nghiệm lập trình C#
 80. Hoán chuyển chức năng chuột trái phải trong lập trình C#
 81. Làm ẩn cửa sổ ứng dụng Console trong lập trình C#
 82. Thay đổi Wallpaper trong lập trình C#
 83. Tạo 1 chuỗi ngẫu nhiên cực mạnh trong lập trình C#
 84. Xóa phần Text của tất cả control(điểu khiển) trên Form trong lập trình C#
 85. Chuyển đổi ảnh 8 bit sang 24 bit trong lập trình C#
 86. Nhận URL từ Internet Explorer trong lập trình C#
 87. Chế độ tô vẽ và vẽ mượt mà (antialiashing) trong lập trình C#
 88. Sử dụng struct trong lập trình C#
 89. Lập trình đồ họa trên C# | Tìm hiểu về đồ họa và GDI+ (nhiều kỳ)
 90. Tổng quan về MICROSOFT .NET
 91. Sử dụng getch() trong lập trình C#
 92. Làm việc với Agent (Nhân vật hoạt hình) trong lập trình C#
 93. Tạo Lịch (Calendar) trong lập trình C#
 94. Sử dụng Calendar Control trong lập trình C#
 95. Sử dụng DateTimePicker trong lập trình C#
 96. Xử lý Bitmap, Color trong lập trình C#
 97. Làm việc với Button trong lập trình C#
 98. Lấy item được chọn trong List CheckBox với lập trình C#
 99. Tạo đồng hồ đơn giản trong lập trình C#
 100. Tạo Color Diablog & Font Dialog trong lập trình C#
 101. Tạo Combobox có nhiều màu trên C#
 102. Tạo Form Anchor trong lập trình C#
 103. Tạo Cursor cho chương trình C#
 104. Tạo con trỏ chuyển động trong lập trình C#
 105. Kết nối với MySQL trong lập trình C#
 106. Xử lý database trong lập trình C#
 107. Tạo Database bằng Lập trình C#.
 108. Duyệt đệ quy các files và thư mục trong lập trình C#
 109. Khắc phục hạn chế 254 ký tự của Console.ReadLine() trong lập trình C#
 110. Liên kết Windows Forms với màn hình console
 111. Một cách giải quyết khi có lỗi sai xảy ra trong ứng dụng.
 112. Lập trình C# | Đi tắt tới C#
 113. Lưu nội dung CSDL sang tài liệu XML trong lập trình C#
 114. Những câu hỏi thường gặp với C# (FAQ C#)
 115. Thuộc tính của .NET
 116. Sử dụng Regular Expression trong lập trình C#
 117. Teach yourself Regular Expression in two minutes
 118. Lưu lại kích thước và vị trí của Form vào tài liệu XML trong C#
 119. Tùy chọn ngôn ngữ hiển thị cho ứng dụng trong lập trình C#
 120. Cơ sở dữ liệu (Database) và C# (Level : Newbie)
 121. Cơ bản về SQL cho người mới bắt đầu
 122. Cơ bản về ADO.NET cho người mới bắt đầu
 123. Tạo một kết nối tới database trong lập trình C#
 124. Thực thi lệnh SQL với Database trong C#
 125. Làm việc với DataSet và DataAdapter
 126. Cơ bản về DataBinding trong lập trình C#
 127. Lấy text từ ứng dụng khác ( kéo thả và clipboard) trong lập trình C#
 128. Gọi hàm export của file .DLL trong lập trình C#
 129. Kết nối với MySQL trong lập trình C# [Hỏi đáp]
 130. Hiển thị hình ảnh trong RichTextBox với lập trình C#
 131. Tạo bộ đếm số người online trong ASP.NET [Đầy đủ hướng dẫn và source code]
 132. Đổi tên file mà không cần cut hay copy trong lập trình C#
 133. Làm ứng dụng khởi động cùng window trong lập trình C#
 134. Tìm Hiểu Biểu Thức Qui Tắc trong lập trình C# Qua Ví Dụ
 135. Xác Định Thông Tin Hệ Điều Hành trong lập trình C#
 136. Lồng 2 bức ảnh vào nhau trong lập trình C#
 137. Tạo mối liên hệ giữa các Form trong project C#
 138. Hướng dẫn C# | Hướng dẫn đo tốc độ chương trình trong c#
 139. Lập trình XNA Cơ bản
 140. Các hàm clrscr, gotoxy, textcolor, textBKcolor, ... trong lập trình C#
 141. Tortoise and Hare tournament | Bài toán rùa và thỏ trong lập trình C#
 142. Gửi eMail với SMTP trong lập trình C#
 143. Market Management - Quản lý chợ búa bằng lập trình C#
 144. Cơ bản về Network và các mô hình
 145. Lập trình Socket với C# <Socket Programming>
 146. Xử lý XML trong lập trình C# .NET
 147. Sử Dụng Dll Trong lập trình C#
 148. Hiển thị tất cả các trường và thuộc tính của một đối tượng
 149. Làm việc với LINQ trên Visual Studio 2008
 150. Biến cục bộ được định nghĩa hoàn toàn trong .NET v3.5
 151. Sử dụng Regular Expression trong C# và .NET
 152. Xây dựng Calculator bằng C#
 153. Tạo trang đăng nhập trong ASP.NET với lập trình C#
 154. Lấy source của trang web trong lập trình C#
 155. Tổ chức lại Using Statement trong lập trình C#
 156. Tăng kích thước của mảng trong lập trình C#
 157. Xử lý lỗi Cross-thread | Cross-thread operation not valid
 158. DesignPattern | Composite pattern trong lập trình C#
 159. DesignPattern | Abstract Factory trong lập trình C#
 160. Tìm hiểu Indexer trong lập trình C#
 161. Sử dụng Resources trong lập trình C#
 162. Draw 2D bằng GDI và Save lại bằng C#
 163. DataGridview tự động cuốn khi kéo thả dòng
 164. Chú thích XML cho chương trình viết bằng C#
 165. Đa ngôn ngữ cho ứng dụng trong lập trình C#
 166. Gửi mail với SMTP chứng thực với Gmail
 167. Phần mềm download manager viết bằng C#
 168. Tạo phím nóng trong dotnet không thèm đụng hook
 169. Hook keyboard và mouse hook trong c# không cần code
 170. Tính năng update cho chương trình trong lập trình C#
 171. Chỉ 1 biểu mẩu được thể hiện trong ứng dụng WinForm sử dụng C#.
 172. So sánh ListView với GridView, DataList và Repeater
 173. 1 số control style vista
 174. Tạo chương trình chỉ chạy 1 instance 1 lúc trong lập trình C#
 175. Xử lý kéo và thả trong lập trình C#
 176. Lập trình Winsock trong C# | Winsock programing with C#
 177. Gõ tiếng việt trong chương trình C# không cần dùng bộ gõ.
 178. Sử dụng jQuery Intellisense Trong VS 2008
 179. Tạo FlashScreen trong lập trình C#
 180. Hướng dẫn dùng Ajax Control Toolkit
 181. Cách dùng delegate trong lập trình C#
 182. Tạo một Service bằng WCF trong VS 2008
 183. Thiết lập wallpaper với nhiều định dạng ảnh trong lập trình C#
 184. Tạo tool để xem file swf trong lập trình C#
 185. Cách phân trang, sắp xếp một file text trên ListView
 186. Exports dữ liệu ra excel trong lập trình C#
 187. WeifenLuo WinFormsUI Docking - DockPanel Suite for .Net 2.0
 188. Hướng dẫn đóng gói phần mềm C# bằng Visual Studio 2008
 189. DLL tạo toolStrip giao diện đẹp tựa Vista trong lập trình C#
 190. Hướng dẫn chuyển đổi từ định dạng "dd/MM/yyyy" sang "MM/dd/yyyy"
 191. Tạo một Rating Control trong lập trình C#
 192. Kiến thức phải biết về .NET
 193. Plug-In Programming - Season 1: Simple && Basic Pluggable SDK
 194. Eject and close CDROOM tự động bằng C#
 195. Hướng dẫn cách SlipStream VS2008 SP1
 196. Bài tập lập trình C# căn bản
 197. Làm việc với các loại biểu đồ trong Excel
 198. Xây dựng Danh sách liên kết trong C#
 199. Ref và Out Trong lập trình C#
 200. Tạo ứng dụng windows service đơn giản trong lập trình C#
 201. Chỉ cho phép nhập và copy số vào textbox trong lập trình C#
 202. Giới thiệu thread và multi thread trong lập trình C#
 203. Xây dựng Login Control trong lập trình C#
 204. Sự kiện nhấn nút enter tại textBox trong ASP.Net
 205. Crystal reports căn bản trong lập trình C#
 206. Xóa khoảng trắng trong chuỗi với lập trình C#
 207. kế thừa, interface, đa hình trong lập trình C#
 208. Các chương trình Hello World | Những dòng code đầu tiên
 209. Tương tác giữa Gridview và FormView trong lập trình C#
 210. Đục lỗ trên Form trong lập trình C# | Thủ thuật C#
 211. Các kiểu dữ liệu trong lập trình C#
 212. Tăng hiệu suất chương trình C#
 213. Sử dụng Ajax trong lập trình C# - Giới thiệu về Ajax
 214. Tạo captcha đơn giản cho trang web bằng AS.NET
 215. Viết chương trình giải phương trình bậc 2 bằng C#
 216. Virus viết bằng C# - Một chương trình quậy phá nho nhỏ :D
 217. Tìm hiểu về Anonymous method trong lập trình C#
 218. Sử dụng biến Nullable trong lập trình C#
 219. Giải quyết một số vấn đề thường gặp trong lập trình C#
 220. Tìm kiếm không phân biệt chữ hoa chữ thường
 221. Phân Quyền (Phần I : Phân quyền trên Menu)
 222. Cách sử dụng Attribute trong lập trình C#
 223. So sánh việc chuẩn hóa xâu = tay và Regex
 224. Cách sử dụng và tạo snippets trong lập trình C#?
 225. Phân Quyền (Phần II : Phân Quyền Trên Methods (Form))
 226. Cách viết chương trình tăng tốc download
 227. Tạo 1 chương trình dạng Single-instance trong lập trình C#
 228. Tạo chuyển động của nhân vật trong Game với XNA - Tut1
 229. Đưa hình ảnh vào CSDL SQL 2000 với lập trình C#?
 230. Tạo form có hình dạng đặc biệt dùng ảnh png
 231. Di chuyển 1 form ko có tiêu đề - xài control trong C#
 232. Hiển thị 1 phần của bức ảnh trong lập trình C#
 233. Nhập, thêm, sửa, xóa dữ liệu trên DataGridView cơ bản nhất
 234. Chương trình chuyển đổi từ số thập phân sang nhị phân và ngược lại
 235. Hướng dẫn add NUnit vào Visual Studio
 236. Unit Test trong lập trình C#
 237. Một vài kiểu databinding thường dùng
 238. Kiểm tra tam giác vuông, nhọn hay tù trong lập trình C#!
 239. Cách lấy thông tin củahệ điều hành và phiên bản trong lập trình C#
 240. Phân quyền dùng vài thủ thuật nhỏ
 241. Vài thủ thuật làm chiếc nón kì diệu + source code
 242. Gửi và nhận dữ liệu đơn giản với TcpClient và TcpListener.
 243. Gửi và nhận dữ liệu đơn giản với TcpClient và TcpListener_Phần 2.
 244. Ẩn Process trong Taskmanager với lập trình C#
 245. Bảo vệ thư mục trong lập trình C#
 246. Video hướng dẫn lập trình CSDL với C# của iloveit1208
 247. Đọc danh sách friendlist trong nick Yahoo
 248. Game Đoán chữ + Chiếc nón kì diệu
 249. User Acceptance Test with Fit Framework using C# .NET
 250. Video hướng dẫn tự học căn bản Entity Framwork trong .Net Framewwork 4.0