PDA

View Full Version : Thủ thuật, Tutorials CTDL & Giải thuật 1. Thuật toán xây dựng chương trình chơi cờ Caro
 2. Lập trình mã hóa cơ sở | Tổng quan về mã hóa
 3. Các thao tác xử lý bit trong C/C++
 4. Lý thuyết đồ thị | Giải thuật DFS (Depth First Search)
 5. Code C tìm kiếm chuỗi - Thuật toán Boyer-Moore
 6. [Lý thuyết giải thuật] Một số bài tập về giải thuật và cách giải
 7. Lý thuyết quy hoạch động cơ sở
 8. Xử lý số lớn | Chia 2 số nguyên có 30 chữ số
 9. Các thao tác trên số nguyên trong lập trình C
 10. Giải thuật | Các thao tác trên Ma trận
 11. Một số thuật toán duyệt và đệ quy
 12. Stack, ngăn xếp - Thiết lập và ứng dụng stack trong C
 13. Queue, hàng đợi - Cài đặt và ứng dụng trên C
 14. Cây nhị phân tìm kiếm trong C [Mã nguồn trên Turbo C/ Borland C++]
 15. Danh sách liên kết đơn - Lý thuyết cơ bản và cách triển khai
 16. Lý thuyết đệ quy cơ sở - Lý thuyết lập trình
 17. Các giải thuật sắp xếp - Lý thuyết và cài đặt trên C
 18. Các giải thuật tìm kiếm - Lý thuyết và cài đặt trên C
 19. Chuyển Trung tố sang hậu tố trong C
 20. Chuyển trung tố sang hậu tố trong C++ sử dụng ký pháp Balan
 21. Thuật toán radix sort
 22. Cách kiểm tra nhanh N có phải là số nguyên tố
 23. Số nguyên tố | Xét số nguyên tố vô cùng lớn
 24. [Lý Thuyết quy hoạch động] Lỗi phụ thuộc tiền sử
 25. Sắp xếp quicksort khử đệ quy trong lập trình C
 26. Thuật toán tìm kiếm Tam Phân | Tổng quan về tìm kiếm tam phân
 27. Lý thuyết mật mã | Mọi người vào đây trao đổi crypto nhé !
 28. DSLK các giải thuật sắp xếp và tìm kiếm
 29. Lập trình tìm kiếm | Tìm kiếm với mảng băm (hashtable): ý tưởng & cài đặt
 30. Thuật toán nén dữ liệu | Lý thuyết nén dữ liệu Huffman (phần 1: ý tưởng)
 31. Lập trình C | Cơ bản về mảng
 32. Lý thuyết về SkipList - Đối thủ của cây cân bằng
 33. Lý thuết mật mã | Sơ lược về mật mã
 34. Tô Màu theo thuật giải tham lam (Trí tuệ nhân tạo)
 35. Lý thuyết tìm kiếm - Tìm kiếm và so khớp chuỗi - Lập trình C
 36. Giải thuật | Các phương pháp phân tách và tích hợp thông tin từ Internet
 37. Bài tập lập trình | Tìm giải thuật sắp xếp kí tự.
 38. Các Thuật Toán Sắp Xếp & Tìm Kiếm Trên Mảng
 39. Lý thuyết tìm kiếm | Bảng băm ( hash table )
 40. Giải thuật song song | Thảo luận về các giải thuật song song
 41. Ngăn xếp và hàng đợi (Stack and Queue) - Nguyên tắc và cài đặt trên C++
 42. ADT - Cây nhị phân tìm kiếm - Cách cài đặt trong C++
 43. Duyệt cây nhị phân không đệ quy - Viết bằng C++
 44. Danh sách liên kết vòng (Circular Linked List)
 45. Sơ lược về hình học Fractal
 46. Lý thuyết C++ | Giải thuật đồ thị cài đặt bằng C++
 47. Bài toán Tháp Hà Nội | Tower of Hanoi
 48. Các thuật toán sắp xếp trong lập trình C | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 49. Phương pháp tính a^b
 50. Giải đệ quy quay lui đơn giản cho những ai mới học
 51. giới thiệu phần mềm đánh giá các thuật toán sắp xếp
 52. Max out memory bandwidth!
 53. Thuật toán nén dữ liệu - Tổng quan về nén dữ liệu
 54. Chương trình sinh số nguyên tố lớn. (Các bạn thử chạy chương trình và so sánh với AKS
 55. cài đặt thuật toán quicksort trên kiểu dữ liệu chuổi
 56. Mã nguồn Share Code chương trình Demo SORT1.0
 57. >Thảo luận bài tập dưới góc nhìn đệ qui và logic<
 58. Thao tác số nguyên lớn - Trình bày thuật toán và cách thực hiện
 59. Mô phỏng Các Thuật Toán Sắp xếp bằng đồ hoạ
 60. Hướng dẫn một phương pháp mã hóa tiếng Việt
 61. Bài toán Traveling Salesman với phuơng pháp giải Heuristic
 62. Hướng dẫn Các vấn đề về cây và phần cài đặt.
 63. Hướng dẫn Tầm quan trọng của thuật toán như thế nào?
 64. Tổ chức bộ nhớ trong Class và trong Struct (Alignment and Padding)
 65. Thuật toán Knuth-Morris-Pratt
 66. Hướng dẫn Thuật toán Boyer-Moore
 67. Mã nguồn Tổng hợp các thuật toán cơ bản
 68. Nơi đề xuất, góp ý kiến cho topic "Tổng hợp các thuật toán cơ bản"
 69. Thủ thuật Regex kiểm tra kí tự tiếng Việt
 70. Hướng dẫn Liệt kê hoán vị bằng thuật toán Johnson-Steinhaus-Trotter
 71. Sơ lược về phép tính số nguyên lớn
 72. Hướng dẫn Tạo danh sách liên kết kép theo hướng lập trình hướng đối tượng
 73. Cài đặt cấu trúc dữ liệu cây kiểu con trỏ
 74. Quay lui vét cạn giải bài toán 8 quân hậu
 75. Hướng dẫn Biểu diễn thích hợp bằng danh sách liên kết đơn hoặc danh sách liên kết kép
 76. Thủ thuật ứng dụng các thủ thuật để giải các bài xác suat thống kế khó
 77. Mã nguồn Mã đi tuần có sử dụng thuật toán đệ quy quay lui và đánh giá heristic
 78. Hướng dẫn Video clip dễ hiểu về các giải thuật sắp xếp
 79. Danh Sách Liên Kết Đơn in ngược
 80. Cả nhà giúp em với ạ
 81. Hướng dẫn Thuật toán hình cầu.
 82. Hướng dẫn Cách viết 1 chương trình từ C++
 83. Xin hướng dẫn về thuật toán quy hoạch động của bài toán gom tiền
 84. Mã nguồn Cấu trúc dữ liệu: Trie (cây tiền tố)
 85. Thủ thuật Tìm Max Trong 3 Số Không Cần Dùng if ... else
 86. Cấu trúc dữ liệu - Stack.
 87. Hướng dẫn Mọi người giúp e cáo quản lý thư viện này với . e sẽ hậu tạ . đè trong ảnh
 88. chuyển chuỗi thành số
 89. Thuật toán xây dựng Logistic Regression trong machine learning
 90. Mọi người giải giúp em với ak!
 91. [HELP] Xóa 1 node trong cây nhị phân
 92. Hướng dẫn Three-way formulas based on field extension
 93. Chưong trình với các tham số tùy chọn
 94. Nhập xuất tiếng Việt trong Console (cmd.exe)
 95. Lưu ý quan trọng khi thiết kế website doanh nghiệp
 96. Kế hoạch làm SEO website từ A đến Z ( phần 1)
 97. Đọc ghi txt file
 98. Hướng dẫn Pijul v1.0.0.alpha.52: công cụ quản lý dị bản
 99. Hướng dẫn Mã hoá dấu cách và chữ hoa cho tiếng Việt