PDA

View Full Version : Công cụ, ebooks C#, ASP.NET, và Windows MobileTrang : [1] 2

 1. Tài liệu tổng hợp | Share ebooks (Cập nhật thường xuyên)
 2. [Ebook]Lập trình trên C# - những lời nói đầu
 3. Học lập trình ASP.NET bằng xem Videos
 4. Học lập trình .NET bằng video
 5. [MSDN Magazine]Tạp chí MSDN của Microsoft đây
 6. [Chia sẻ]DVD Visual Studio 2007
 7. [IDE]Visual studio codename "Oscas" Express Editions (VS 9)
 8. [Ebook]C# .NET Web Developer's Guide
 9. Các giải pháp lập trình C# (Bản đẩy đủ, không phải sách mẫu)
 10. EbookCHM :Giáo trình C# 2007 cơ bản
 11. Mã nguồn <Các giải pháp lập trình C#>
 12. Thư viện bộ gõ tiếng việt cho .net và java
 13. Xin tài liệu DirectX
 14. Hỏi về Whole Tomato Visual AssistX.v1561
 15. Whole Tomato Visual AssistX.v1561 Bản mới nhất dành cho anh em
 16. Nơi bạn có thể tìm cho mình 1 cuốn ebook theo từng ngôn ngữ
 17. VBconversions VB.NET to C# Converter
 18. Tài liệu về threading và process trong C#
 19. Visual Studio 2005 Team Suite with MSDN Premium dành cho anh em nhân dịp năm mới
 20. MZ-Tools 6.0 for Visual Studio .NET
 21. Toàn bộ link Phần I Phim dạy học ở learnvisualstudio.net
 22. Xin ebook "Beginning C# Game programing"
 23. CodeRush and Refactor! for Visual Studio v3.0.5
 24. Hot Ebook lập trình thiết kế web rất nhiều.. Có Cả C#
 25. ASP.NET Maker V3.3
 26. [UIControls] VUI
 27. [Icon] Bộ icon hỗ trợ visual studio 2005
 28. Tài liệu lập trình mobile tìm ở đâu?
 29. Ebook giải pháp lập trình ASP.NET 2.0
 30. Mình cần tài tiệu về kiến trúc MVC
 31. IDE mã mở mới
 32. head first c#
 33. CD Giáo trình học ASP.NET bằng tiếng Việt SSDG
 34. ebook Learn to program with C#, ai có giúp mình?
 35. Làm game với C Shape
 36. Tải LINQPad về để học LINQ
 37. Cho xin cuốn Data Structures and Algorithms with Object-Oriented Design Patterns inC#
 38. Tài liệu Crystal Report for C#
 39. Mình đang rất cần ebook socket C# tiếng việt
 40. Office and SharePoint 2007 User's Guide: Integrating SharePoint with Excel, Outlook,
 41. [Book] Quyển sách C# của MS Press
 42. Ebook Microsoft Visual C# 2008 Step by Step
 43. Ai có sách tiếng việt về lập trình Form và Ứng dụng CSDL trênC# share cho minh với!
 44. source code Asp.net everyday app for dummies
 45. Source code của c-sharpcorner.com
 46. Cách sử dụng các ham API trong C#
 47. Cần tài liệu thi MCTS 70-536 và 70-526
 48. Lập trình cơ sở dữ liệu với C# của Phạm Hữu Khang phần bài tập mẫu?
 49. Toàn bộ giáo trình học Aptech ở Hà Nội
 50. C# 2005 lập trình windows form.
 51. Tài liệu C# | Tài liệu lập trình C# tiếng Việt. Cho ai cần
 52. Ngôn Ngữ lập Trình C#
 53. OceanTiger C# Designer - tool tạo,chỉnh sửa project
 54. VisualSVN : Subversion for Visual Studio + license key
 55. Ai có video learnvisualstudio.net share cho mình với
 56. xin chia sẻ bộ công cụ của VS2005
 57. lập trình ASP.net quyển 1 nhà sách minh khai
 58. CodeSMART 2009 for VS.NET
 59. hỏi sách về thư viện drawing của net
 60. Xin tài liệu "Visual source safe "????
 61. Xin ebook Visual C# 2008 How to Program
 62. Ebook C# | Tài liệu C# - mediafire link
 63. Ebook ASP.NET | Tài liệu ASP.NET - mediafire link
 64. xin ebooks Ngôn ngữ lập trình c# của dương quang thiện
 65. Bộ cài visual c# 2008 cho các bác quan tâm đến C# nè
 66. Tổng hợp các ebook C#
 67. Silverlight 2 Bible
 68. xin book về timer và xữ lý hình ảnh
 69. Em Muốn Xin Tên Sách C# để tự học từ đầu !
 70. Mấy anh cho em xin quyển sách # 2005 lập trình cở dữ ạ
 71. Công cụ lập trình C# | Visual C# 2k5 và 2k8 express
 72. CSharp For Programmers Course Suite
 73. Tool hỗ trợ thiết kế giao diẹn trong .Net 2005??
 74. hổi tìm một số phần mềm
 75. Tài liệu C#, Lập Trình Windows Forms, ai có cho mình xin
 76. Thư viện Control để thiết kế giao diện. Ai có giúp mình?
 77. Tài liệu lập trình C sharp | C# ebooks collections
 78. Source code của sách "Beginning C# Game Programming", giúp mình tìm kiếm
 79. Default ReSharper 4.1 Full Edition and C# Edition
 80. Tài liệu C# & tài liệu dotnet cơ bản
 81. DVD Visual Studio 2008 SP1 | Ai có giúp mình với?
 82. lập trình giao diện người dùng trong .NET!!
 83. Giáo trình lập trình đồ họa trên C#. Giúp mình?
 84. IrisSkin Phần Mềm hỗ trợ tạo giao diện VC#
 85. Các giải pháp lập trình C#
 86. Compile online cho C# | Online compiler for C#
 87. Tài liệu lập trình COM+ trên C#, ai có giúp mình với?
 88. Programming Microsoft® Visual C# 2008 : The Language
 89. ebook về DataBinding, ai có làm ơn cho mình xin?
 90. Tài liệu | Phân tích giải thuật định hướng xây dựng lớp số nguyên lớn.
 91. Thư viện System.Runtime.Remoting Namespace ()
 92. ebook Murach C# 2008. Ai cso giúp mình với?
 93. Ebooks bài tập C#. Ai có cho mình xin với?
 94. Tài liệu về giải thuật mã hóa. Mã hóa file theo giải thuật DES. Ai có giúp mình?
 95. Tài liệu lập trình game bằng c# bằng tiếng Việt. Ai có cho mình xin?
 96. visual c# express 2008
 97. visual studio 2008
 98. source code cuốn Beginning C# game programming!
 99. Devcomponents Dotnetbar 2009 V8.0.0 Full
 100. Gặp rắc rối trong việc cài đặt SQL Manager
 101. Cần sách lập trình game dạng RPG ngôn ngữ C#
 102. Apres Pro WPF in C Sharp 2008 2nd Edition
 103. Apress Pro C Sharp 2008 and the dot NET 3.5 Platform 4th Edition
 104. Có ai có phần mềm test cơ sở dữ liệu hok?
 105. tài liệu XNA tiếng việt ??
 106. Portable Visual C#
 107. Bạn nào có tài liệu ASP.NET với C# share cho mình với nha
 108. Illustrated C# 2008 | Sách C# cực hay cho người bắt đầu
 109. Cần tìm quyển "Pro Silverlight 3 in C#"
 110. xin sách hay C# tiếng anh
 111. Programming ASP.NET for ArcGIS Server
 112. các phần mềm quản lí viết bằng C#
 113. Cần tài liệu về treeview và listview trong c#
 114. Cần tài liệu XLA viết bằng C#. Help!!
 115. Tài liệu Winform với C#. Ai có giúp mình?
 116. chọn sách tiếng Anh để học C Sharp
 117. Video Học C# từ cơ bản đến nâng cao
 118. giáo trình C# của Aptech FULL
 119. Bài tập C#, ai có cho mình xin?
 120. Học C# | Em nên học sách gì???
 121. Kiểm tra trong combobox
 122. Tài liệu học C# xin các bạn chỉ giúp?
 123. Giải pháp lập trình C#
 124. Portable Visual C # Express
 125. Kỹ thuật lập trình C# 2.0 Tiếng Việt
 126. Lập trình mạng với C# [Tài liệu PDF. Đầy đủ ví dụ]
 127. Sách dành cho những người phát triển ứng dụng Windows Form
 128. Phần mềm lập trình C#. Xin giúp?
 129. cần tài liệu devexpress
 130. Tài liệu Lập Trình Game Cho Người Mới Bắt Đầu. Ai có giúp mình?
 131. Soft lập trình C#, ai có giúp mình?
 132. Cần tài liệu lập trình Windows Mobile tiếng việt
 133. Sách nguyên lí HDH. Ai có cho mình xin!
 134. tài liệu học c# của Nguyễn Hữu Khang. Ai có cho mình xin?
 135. Tàil liệu các hàm trong c#. Ai có giúp mình?
 136. Ebook Lập Trình Game
 137. Tài liệu lập trình LinQ trên C#
 138. Ebook Lập trình mạng tiếng Việt
 139. Toàn bộ giáo trình C# mình thu thập được trong time qua
 140. 44 video học silverlight, chỉ 1 link duy nhất
 141. foundations-of-wpf-an-introduction-to-windows-presentation-foundation
 142. ebook kết nối CSDL với windows Forms C#: update, add, delete... Ai có cho mình xin?
 143. sách học lập trình căn cứ dữ liệu dùng ADO.NET và C#
 144. Công cụ làm bài tập C#. Ai có cho mình xin
 145. Tài liệu lập trình đồ họa trong C#. Ai có cho mình xin?
 146. Design Pattern Framework (2.0, 3.5, 4.0)
 147. MVC ebook | Sách về MVC tiếng Việt
 148. các bài thực hành Visual C# Step by Step
 149. Tài liệu về WPF tìm ở đâu được?
 150. Training Kit Winform + Webform (C# / VB) – Sách kinh điển của Microsoft
 151. ebook lập trình cơ sở dữ liệu với C#. Ai có cho mình?
 152. tài liệu về API trên C#? mọi người giúp với
 153. xin MSDN library 2008
 154. Ebook Lập trình ASP.NET
 155. tài liệu lập trình ứng dụng cho mobile bằng c#
 156. Apress – Accelerated C# 2010 | Tai lieu C#
 157. LINQ - tài liệu tiếng việt
 158. Chia sẻ ebook c sharp cực hay!!!
 159. Tài liệu học lập trình C#
 160. Cần Full ebook Pro ASP.NET 3.5 in C# 2008, 2nd?
 161. Beginning C# 2010 Step By Step(Book + CD)
 162. Các loại sách lập trình cho dân IT. [HOT] - Không vô uổng lắm
 163. ebook C# Tiếng Việt
 164. lập trinh với winforrm trong C#
 165. Visual Studio full +Visual Assist X full
 166. Wrox Professional CSharp Mar 2008 | Một Ebook C# rất hay
 167. Xin tài liệu về windows form
 168. Link Download Visual Studio 2005, 2008, 2010 bản Full
 169. Tool DotNetBar v8.8. Ai có giúp mình?
 170. MSDN cho Visual Studio 2010
 171. Cần tài liệu về windows form C# căn bản
 172. Tài liệu cơ sở dữ liệu trên C#. Ai co giup minh nha
 173. Sự khác nhau giữa Visual 2008 Express Edition và Visual 2008 Express Edition with SP1
 174. HD sử dụng Visual Studio 2008
 175. Tìm mã MD5 cho VS2008ExpressENUX1397868.iso
 176. Tài liệu lập trình GIS sử dụng C# và MapInfo hay MapXtreme
 177. Cần tài liệu cơ bản SQL cơ sở dữ liệu, sử dụng SQL trong c#
 178. Ebook kết nối CSDL theo cách mới
 179. Giáo trình Tự học CSharp (C#)- Tiếng Việt
 180. Xin tài liệu WCF tiếng việt
 181. CSharp 2005 Tập 2 Lập trình Windows Forms của Phạm Hữu Khang. Ai có giúp minh?
 182. Tài liệu công nghệ hàng tháng cho lập trình viên
 183. 1 số video C# + APS.NET sưu tầm ( Learning Studio...)
 184. Dotnetbar 9.0 c.r.a.c.k.ed
 185. Một số tài liệu từ MicroSoft VN !
 186. Tài liệu lập trình CSDL ADO.NET Tiếng Việt !
 187. Xin phần CD bài tập cuốn C# 2005 - Tập 3 Lập trình hướng đối tượng - Phạm Hữu Khang
 188. Yêu cầu ebook + share ebook lập trình
 189. ebook C# winform.. ai có chia sẻ cho mình?
 190. Xin tài liệu tiếng việt của LinQ
 191. Xin tool đồ họa component factory - Krypton 4.30 Full cho .net
 192. tài liệu C # và C For win
 193. tài liệu về XML trong lập trình windows Form?
 194. Ebook Building XNA 2.0 Game?
 195. Sách C# 2005 - Tập 2 lập trình windows forms
 196. [XNA] tập hợp tất cả các ebook về lập trình game với C#-XNA
 197. Tài liệu XNA cho người mới bắt đầu
 198. Download Visual tudio o đâu được ạ
 199. Link tải sql server 2005 express edition?
 200. Hướng dẫn sử dụng Visual studio 2008 !
 201. Ebook học lập trình C# bằng Visual studio 2008 cơ bản
 202. TELERIK 2010 vol 3 - đầy đủ công cụ lập trình cho C#
 203. Giáo trình Aptect ACCP i10 ai có cho mình xin?
 204. Các từ khóa phân biệt cho từng đối tượng
 205. Tài liệu về lập trình ASP.NET?
 206. Add-in Express .NET for VSTO 2007.3.4 - Cần giúp đỡ tìm
 207. Soft microsoft visual C# 2005. Ai có cho mình xin?
 208. Programming in the Key of C# (ebook khá hay và đơn giản)
 209. Xin ebook : The C# Programming Language
 210. Tài liệu thực hành C# tiếng Việt bạn không thể bỏ qua
 211. Ebooks ngôn ngữ lập trình web.
 212. Xin cd giáo trình ssdg lập trình asp.net với c#
 213. Ebook Pro C Sharp 2008 and the NET 3.5 Platform
 214. Cần công cụ tự động thêm các dấu {} "" /* */ khi code trong Visual Studio giống Resharper
 215. Hơn 130 video lập trình C#
 216. Ebook tiếng việt ASP.NET bằng C#?
 217. Video Training: Csharp For Programmers Course Suite
 218. Link Download Microsoft Visual Team System 2010?
 219. 1 kho sách dành cho dân lập trình
 220. ebook học C# windowns forms application bằng tiếng anh. Ai có cho tớ xin.
 221. Download Devcomponents DotNetBar 9.3 full for Windows Forms
 222. Chat Trong mạng Lan sử dụng Window form trong lập trình C#?
 223. .NET Reflector Full
 224. Giáo Trình Silverlight tiếng việt
 225. Visual Studio Express 2008 download ở đâu?
 226. Dotnetbar cho Visual Studio 2010 tìm ở đâu?
 227. Tài liệu học nhập môn lập trình C#. Ai có giúp mình?
 228. Hotkey để bật/tắt "Auto hide" của 1 panel trong Visual Studio
 229. Công cụ để xem và kiểm tra WCF & WebServices
 230. Cần tài liệu Gird Control trong Devexpress ,Infragisties
 231. Xin ebook tổng hợp CodeProject.com
 232. Sách lập trình 3D trong XNA: 3D Graphic with XNA Studio 4.0 (Tiếng Việt)
 233. Sách hướng dẫn lập trình ASP.NET theo mô hình MVC
 234. Một số cuốn C# hay
 235. DevExpress DXPerience 2010.1.6
 236. Tài liệu về OpenXml Office 2007 tìm ở đâu?
 237. C# all in one for dummies - sách dạy c# cơ bản
 238. Apress Pro ASP NET MVC 2 - Sách về aps.net mvc
 239. ebook asp.net mvc tiếng việt
 240. Phần mềm bảo vệ code của .NET tìm ở đâu?
 241. Vài đầu sách C# share mọi người
 242. license key cho project trong C#(mở Project nó yêu cầu pass)
 243. Tài Liệu C#: source, Btl, ebook, video...
 244. Trình biên dịch nhỏ gọn cho C# tìm ở đâu?
 245. DevExPress 10.2.6 full version
 246. Tài liệu bảo mật trong C# tìm ở đâu?
 247. Tài liệu + video về WCF ?
 248. Cần ebook hướng dẫn học ASP.Net MVC 2 tiếng Việt
 249. Xin Tài liệu PowerPoin VnChapter
 250. Tài liệu về .Net Remoting ?