PDA

View Full Version : Thắc mắc lập trình C/C++/C++0xTrang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

 1. In bảng cửu chương bằng C, help?
 2. Lập trình C | Những chương trình C Cơ bản
 3. Con trỏ trên C như thế nào? Công dụng, tác dụng của con trỏ trên C???
 4. [C++] Thứ tự đánh giá các đối số khi gọi hàm trong C/C++
 5. Kỹ thuật in chữ lộn ngược trong lập trình C?
 6. Bài tập giải thuật | Bài tập thuật toán cơ bản
 7. [C] Mã hóa một file
 8. sắp xếp mảng số nguyên chẵn tăng dần, lẻ tăng dần, không dùng mảng tạm
 9. Phong cách lập trình C --> Tham khảo (ko thật sự chất lượng)
 10. Lập trình hướng đối tượng?!!
 11. [C] In số dưới dạng nhị phân
 12. Giải thuật trộn n đường (multiway merging) khi sắp dữ liệu. Giúp mình với??
 13. [C++] Cách sử dụng Constructor va Destructor trong C++
 14. Một số kinh nghiệm tránh các lỗi trong C
 15. Đổi số thập phân sang phân số?
 16. hàm main() báo lỗi không trả về giá trị return là do đâu?
 17. Khám phá trong quá trình học C! Chia sẻ cho anh em!
 18. [C] Bài tập mô phỏng máy tính Fx 500 MS !
 19. Cách sử dụng template trong C++
 20. [C] Mảng 2 chiều, con trỏ đến con trỏ và cấp phát bộ nhớ động cho mảng 2 chiều
 21. [C] error : '=' : cannot convert from 'void *' to 'int *'
 22. [C] In hình chữ nhật rỗng
 23. [C++] Lập trình đồ họa trong C++ như thế nào?
 24. Quản lí lộ trình tàu hỏa viết bằng C
 25. Các thao tác trên Đa thức | Cộng trừ nhân chia da thức
 26. [LT][Số học]Các thao tác trên Số phức
 27. [C] Xây dựng 4 hàm nhập(), xuất(), tổng(), tích() của 2 ma trận a, b
 28. [C++] Cùng xây dựng một lớp xử lý số lớn.
 29. Con trỏ tới hàm trong lập trình C?
 30. CUnit Test và CPPUnit Test, sử dụng như thế nào?
 31. Hoán vị | In hoán vị của n. Các bác giúp em!
 32. Tạo từ điển Anh-Việt, lưu vào file bằng cấu trúc cây nhị phân tìm kiếm
 33. Bài toán xếp 8 quân hậu trong lập trình C
 34. Tính biểu thức trung tố trong lập trình C
 35. [ Solved ]Các thuật giải ngẫu hứng.
 36. Lặp lại chương trình C? hàm return() là hàm có tác dụng gì?
 37. Tính biểu thức hậu tố, sử dụng ký pháp Balan
 38. Vẽ một Auto-bouncing Ball trong lập trình C
 39. Tính toán số lớn | Nhân số lớn viết trên C
 40. [Ask] Cách cài Borland C++5.5...HELp me
 41. Lập trình C++ | Tìm kiếm trong c++
 42. Khởi tạo chế độ đồ họa trong c lỗi: Linker Error: Undefined symbol _initgraph()?
 43. Xử lý Music trong lập trình C
 44. [C++] Help - Tạo và phá password
 45. Lập trình C Pete _ Repetition in C
 46. Bài tập về xử lý file-tệp trong lập trình C
 47. [C++] Chức năng thay thế trên thanh Menu của C++ ??
 48. Sân chơi mới lập trình C/C++ cho thiết bị di động.
 49. Trong C/C++ có hàm CreateThread() không nhỉ?
 50. muốn build 1 ctrinh = C++ với windows forms thì cần những gì?
 51. [C] Không hiểu rõ về hàm strcopy, mong nghe giải thích chi tiết
 52. Chương trình in tam giác * trên C
 53. [C++] In hình chữ nhật liên nhau
 54. [C] bắt sự kiện bàn phím trong
 55. Some sample questions for Microsoft Software Developer Engineer position
 56. [Chia sẻ]Nhiều sách về C/C++/C# hay và có giá trị .
 57. Lập trình C | Cấp phát động trong lập trình C
 58. [Thảo luận]Khi nào thì nên sử dụng các hàm cấp phát bộ nhớ
 59. [C++]Không thể dùng lệnh delete
 60. Vòng lặp for hoạt động như thế nào?
 61. [C]Tham khảo một số bài tập hay đã được đăng
 62. Các bài tập giả lập các hàm trong C.
 63. Tính sin theo chuỗi Taylor có lỗi, cần giúp đỡ
 64. [C] Cách sử dụng return ???
 65. Âm lịch, Chương trình tính âm lịch bằng C, giúp tớ với!
 66. [C] strim_chuẩnhóa_đổithường==>hoa_đảo ngược
 67. [C] Phép toán tách chuỗi
 68. [C]dùng cách nào để giải quyết cái dấu cộng trừ +/-
 69. [C]Lấy kích thước mảng
 70. Đổi kí tự thường thành kí tự hoa, code
 71. [C] Kiểm tra chuỗi trong chuỗi
 72. Tìm dãy số với các điều kiện cho trước. Giúp mình
 73. [C] Giá trị biến lớn hơn giới hạn kiểu
 74. Thao tác chuỗi trên C như thế nào?
 75. Bài tập tính sin(x) bằng C
 76. Hàm scanf trong C không lấy tiếp dữ liệu?
 77. [C]Tạo file và xóa file
 78. [C++]Lỗi thực thi chương trình trong chế độ đồ họa
 79. Kỹ thuật định nghĩa chồng overloading trong lập trình C++
 80. Kỹ thuật xóa node trên cây nhị phân
 81. Lập trình C | Chỉ cho nhập số viết trên C
 82. Ước số chung của hai số, giúp mình
 83. Nhận 1 dãy số từ file vào mảng và sắp xếp chúng
 84. [C++] Kiểm tra trùng lặp trên cấu trúc
 85. Hàm gotoxy trong C?
 86. [C] Sắp xếp dãy số theo chiều tăng
 87. Đếm số chữ số của 1 số nguyên cho trước
 88. Hàm getch() trong C hoạt động như thế nào?
 89. [C] Xử lý (+ - * /) các số lớn (hàng trăm chữ số chẳng hạn)
 90. Lập trình C | Sự khác nhau giữa cscanf, cprintf và scanf, printf
 91. Địa chỉ của các phím trên bàn phím
 92. Lỗi " error: conio.h: No such file or directory"
 93. Khác nhau giữa C và Visual C?
 94. Sơ lược về Ma Phương trong lập trình C
 95. Hàm Gotoxy hoạt động như thế nào?
 96. Lập trình C | Tính USCLN và BSCNN?
 97. [c]lý thuyết đồ thị
 98. [C] Làm sao để sắp xếp dãy số tăng dần?
 99. Lập trình C++ | Hàm trả về tham chiếu là như thế nào?
 100. [C++] Hỏi về "Copy constructor" ???
 101. Cắt bỏ khoảng trống thừa trong chuỗi???
 102. Tìm dãy *2 /3 để đạt được N từ số ban đầu?
 103. File nhị phân trong C++?
 104. Sự khác nhau giữa tham chiếu và con trỏ ?
 105. [share] Game Developer C++ Books
 106. Hỏi về cấp phát động trong chương trình con
 107. Chạy chương trình trong Microsoft Visual C++ 6.0
 108. Sự khác nhau giữa : namespace va include ?
 109. [C] Bài tập về file và ma trận, help??
 110. Chuyển đổi hệ thập phân sang nhị phân không dùng mảng???
 111. Lập trình C | Sắp xếp 2 mảng thành 1 và 1 câu hỏi linh tinh
 112. [c++]Thuật giải tìm đường ngắn nhất
 113. [C++]Điều gì khiến for trờ thành câu lệnh mạnh nhất của C++
 114. [C]Một chú ý nhỏ đối với câu lệnh if
 115. Chuyển hệ 10 sang hệ 2 trong lập trình C
 116. Những Thuật Toán Làm Thay Đổi Thế Giới
 117. Học trực tuyến những điều cơ bản về CTDL các bạn ơi
 118. Bài tập C | Xuất số nguyên tố
 119. Sự cố về mảng trên C- Làm thế nào?
 120. [C] Viết n nguyên tố đầu tiên???
 121. Mình muốn được chỉ giáo về ma trận !!!!
 122. [C/C++]??? Nhận Biết Các Thiết Bị Bên Ngoài Vào
 123. [C/C++] lệnh gộp MACRO???
 124. [C++] Knight tour !
 125. [C] Cộng trừ 2 nguyên, mỗi số có ít hơn 100 chữ số. help me!!!!!!!!
 126. Biểu diễn một số thập phân tuần hoàn dưới dạng phân số?
 127. [C]bài tập về thập phân và nhị phân
 128. Giả lập Norton Commander trong C++?
 129. [C++]Liệt kê file trong directory
 130. Chuyển xâu các hệ số sang số ?
 131. Tính giai thừa n (n!) theo số nguyên tố
 132. [C++] Chỉ mình cách Trộn 2 mảng vào thành một mảng
 133. Chia Sẻ Bài Tập C/c++
 134. [Chia sẻ] Bài giảng nhập môn về môn "lập trình hướng đối tượng"
 135. [C] Bài tập dùng đệ quy tính tổng các ước số của N
 136. Sắp xếp hình cung bằng C
 137. Tính giai thừa số lớn | Tính 100! trong lập trình C
 138. Một số mã nguồn hay từ website manguon
 139. [C++] Hỏi cách lấy được tên chương trình đang chạy
 140. Những câu hỏi thường gặp trong C (tiếng Anh - không giải đáp)
 141. [C] Tách chuỗi bằng độ dài
 142. Bài toán 1000 quân hậu | Bài toán quân hậu
 143. [C] Tách chuỗi theo số lượng ký tự nhập vào
 144. [C] Kiểm tra mảng đối xứng hay không? Help me!
 145. [C] Sử dụng Brute_Force để tìm chuỗi con?
 146. Liệt kê tất cả các mảng con trong lập trình C
 147. Tìm số chẵn lớn nhất nhỏ hơn mọi giá trị lẻ có trong mảng
 148. Bài tập C | Ma trận xoắn chôn ốc trong C
 149. Sắp xếp thứ tự abc
 150. [C]Nhập 1 số, Có phải số nguyên tố hay không?
 151. Tìm mảng con đối xứng dài nhất?
 152. [C] Tìm lỗi logic trong đoạn chương trình sau?
 153. [C] Viết thư viện matrix.h để giải các bài toán Ma trận? Help me!
 154. [BT]Bài toán trong cuộc sống.
 155. nhập vào dãy số nguyên in ra dãy chẵn và dãy lẻ
 156. Đảo chuỗi trong Lập trình C++ như thế nào?
 157. [C] Tách mảng và trộn mảng
 158. [BT]Tính toán trên phân số
 159. [C] Sắp xếp mãng tăng OR giảm
 160. Tối giản phân số | Phân số tối giản | Lập trình C
 161. Lập trình C | Thuật toán sắp xếp chèn thực hiện trên C
 162. Lập trình C | Tạo và sử dụng một mảng động trong lập trình C
 163. [C] Quét thư mục và files trong C và ....
 164. [C] Nhập vào một số nguyên, xuất ra số La Mã
 165. [ Solved ]String Issues !
 166. Kiểu Union và Kiểu liệt kê Enum trong lập trình C/C++
 167. try - throw - catch trong C++ có tác dụng gì?
 168. [ Solved ]Dịch trên Turbo C++ ko sao, sang VC++ thì *_*
 169. Thuật toán sắp xếp cac phan tu tang dan
 170. Lập trình C Kiểm tra xem có phải là ma trận đơn vị
 171. Bài tập C++ | Bài tập lớn tới 500 câu lệnh, giúp mình xem lỗi gì?
 172. [HELP]Sắp xếp ma trận tăng dần
 173. Code Quick Sort không đệ qui viết bằng C??
 174. [C++] Em nhờ các bác về lớp kế thừa, giúp em nhé !
 175. [C/C++] Tìm hoán vị củ N phần tử
 176. [C++] Help về Phương thức trong Class
 177. [C] Làm thế nào để nhập số báo danh không trùng nhau?
 178. Làm sao để giải phương trình bậc hai bằng C?
 179. Con trỏ và bộ nhớ động trên C
 180. ostream& operator<<(ostream& os,const DT &D) có ý nghĩa gì?
 181. In hình tam giác, in hình chữ nhật
 182. Lỗi liên kết thư viện | error LNK2001: unresolved external symbol _WinMain@16
 183. [C] thư viện dos.h trong BORLANDC 502
 184. hỏi cách tạo lênh copy con
 185. Khái niệm về Mã hóa (Cryptography)
 186. [BT]Trò chơi xếp vòng, tìm người cuối cùng.
 187. In ngày tháng, lịch âm dương( tìm lỗi giúp mình với )
 188. Bài thực hành về mảng
 189. Bài tập file, bài tập mảng
 190. cấp phát bộ nhớ động cho mảng 2 chiều trên C như thế nào?
 191. Con trỏ trong C++ hoạt động như thế nào?
 192. Lớp điểm Trong C++. Làm sao quá tải toán tử xuất << ?
 193. [C++]Quả tải toán tử xuất << mọi người dúp mình nha.
 194. Kiểm soát phím nhập???
 195. thông báo lỗi "no symbols loaded"
 196. Bài tập C++ | Bài toán lập lịch phân công công việc
 197. [BT]Xác định tầng của 1 phần tử trong cây nhị phân tìm kiếm
 198. [LT][Tìm kiếm]Xóa node trong cây nhị phân tìm kiếm
 199. Lấy giờ hiện tại của hệ thống
 200. hàm random(int n) hoạt động như thế nào?
 201. Tính hạng của một ma trận trong lập trình C
 202. Hàm gotoxy, Hàm delay! trong lập trình C
 203. Chuyển thập phân sang nhị phân !
 204. C++ Xây dựng chương trình chơi đỡ bóng
 205. Trích xuất thông tin từ một CSDL (Bài viết hỏng)
 206. [Khác]Số Lớn + thuật toán
 207. Hỏi về quy định ngăn cách trong scanf ?
 208. [BT][Khác]Danh sách liên kết đơn
 209. Tính căn bậc 3 của 2 ???
 210. code xóa bỏ khoảng trằng thừa bằng C
 211. đệ quy tuyến tính, đệ quy nhị phân, đệ quy hỗ tương, nguyên lý hoạt động như thế nào?
 212. Nén và giải nén file zip như thế nào?
 213. Các giải thuật cho mã đi tuần?
 214. Multi Screen Trong C++ ?
 215. chương trình chiếc nón ki diệu
 216. tạo project trong BC3.1
 217. [LT][Cây]Các vấn đề về cây nhị phân
 218. [BT]Simple calculations
 219. Lý thuết đồ thị | Bài tập Lý thuyết đồ thị
 220. [C/C++]Đề tài:xây dựng thư viện đồ họa chuẩn VESA
 221. Tìm lỗi cài đặt stack với lập trình C++
 222. [BT]Tìm hệ số sau khi khai triển thành đa thức
 223. [ Solved ]Chương trình in ra màn hình bản cửu chương
 224. Mô phỏng Game Rồng Vàng
 225. Tạo một số float ngẫu nhiên | Tạo Random số float
 226. Chuyển đổi giữa các cách biểu diễn đồ thị?
 227. Minesweeper - Dò mìn sử dụng kỹ thuật nhánh cận
 228. [Khác][Tìm kiếm] Tìm ảnh nét nhất trong chuỗi ảnh
 229. [BT][Số nguyên lớn]Biểu diễn số nguyên lớn bằng danh sách liên kế
 230. [C++] Nạp chồng toán tử ntn?
 231. Bài toán tháp Hà Nội Theo thuật giải AKT
 232. Không biết là sai ở đâu nữa,nhờ các bác chỉ dùm!!!
 233. const trong kế thừa | Lỗi: cannot convert from const myclass to & myclass?
 234. Thuật toán quay lui - Liệt kê các xâu NP có độ dài n
 235. Chương trình Turbo C lỗi invalid direcrory. Cách cài và thiết lập cho turbo C????
 236. [Ebook]Teach yourself Regular Expression in 10 minutes
 237. Các bài tập lập trình C và giải thuật
 238. Tao Project
 239. Tại sao lại có tên thuật toán là Quy Hoạch Động
 240. Open Source Gaim
 241. [Khác]Bàn luận về Cấu trúc số thực, sai số hệ thống và việc làm tròn số
 242. Kỹ thuật mã hóa file
 243. [BT]Đổi chỗ 4 bit đầu và 4 bit cuối
 244. Thuật toán của bài toán cái túi và người du lịch
 245. Kiểm soát bàn fím và chuột? Ai bít chỉ dùm
 246. điều khiển chuột trong c
 247. [Khác]Chứng minh độ phức tạp của Thuật toán, vấn đề không dễ!
 248. [ Solved ] [BT][Sắp xếp]
 249. Thuật toán Trò chơi bốc sỏi
 250. Bài tập 12 viên bi, tìm viên bi khác loại