PDA

View Full Version : Thắc mắc đại cương Database & ReportingTrang : [1] 2

 1. Không ai có bài trao đổi sao
 2. Mình mở hàng trước nha!
 3. Oracle Commands
 4. Database Không kết nối được tới cơ sở dữ liệu trên server bằng SQL Enterprise Manager
 5. Hỏi về định dạng *.pdb
 6. Ai biết về Fox Pro Win giup mình với
 7. [Solved]Tìm hiểu Stored Procedure trong SQL-SERVER 2000
 8. Làm sao sử dụng lại Database của SQL với quyền Login khác?
 9. Thiết kế CSDL chỉ dành cho nhà khoa học ?
 10. Introduction to SQL!
 11. [Solved]Hỏi cách xóa dữ liệu giữa hai bảng liên kết chéo
 12. Cho biết cách cộng 2 chuổi trong SQL 2000
 13. Tự học ngôn ngữ truy vấn SQL
 14. [Solved]Xin hỏi cách xóa dữ liệu trong database dựa vào id!
 15. [Solved]Sử dụng CREATE VIEW thế nào nhỉ?
 16. [Solved]Store Procedure trong SQL Server 2005?
 17. [Solved]SQL 2000: Cách restore backup khi copy file backup sang máy khác
 18. [Solved]Cách tạo ID sinh ngẫu nhiên trong table???
 19. Datetime trong SQL cho kết quả ko đúng???
 20. Làm sao nhận giá trị trả về của 1 function ?
 21. [Solved]hỏi về : Group by, natural join, inner join, constraint, trong SQL SERver 2
 22. Hỏi về lỗi: Trường Autonumber trong Access tự tạo giá trị lặp lại
 23. Có ai có sách Oracle tiếng Việt không
 24. [Solved]Chuyển 1 cột từ Table này qua Table khác ?
 25. [Solved]Management System
 26. Nên chọn loại CSDL nào
 27. [Solved]default, dễ hay là khó nhỉ?
 28. Tự động import CSDL vào SQLserver2000 hay mysql?
 29. không insert được vào trong cơ sở dữ liệu
 30. [Solved]cho hỏi cách attach csdl vào sql server 2005
 31. mình mới tập làm csdl bằng sql mong các bạn chỉ bảo giúp
 32. [Solved]Lấy Giá Trị Trả về của 1 stored procudure
 33. [Solved]Lấy giá trị lớn nhất trong CSDL
 34. Hỏi về RowLock trong SQL
 35. [Solved]Hỏi về SQL 2000
 36. Cài SQL Server trên Windows Server 2003?
 37. [Solved]Save một file vào db
 38. thiết kế csdl bao nhiêu bảng để tạo mối quan hệ thực thể là đủ
 39. Giúp em về chia sẽ DataBase
 40. [Solved]tìm kiếm trong SQL server 2000
 41. [Solved]tự động thêm, xoá dòng trong CSDL(SQL2000) ?
 42. Lỗi khi tham số để trông mệnh đề
 43. Sự khác nhau giữa SQL 2000 và SQL 2005 như thế nào?
 44. Insert ảnh vào CSDL như thế nào?
 45. [ Solved ] Làm sao để insert tiếng việt trong store procedure?
 46. [Solved]Truy vấn CSDL qua LAN?
 47. [ Solved ]index trong sql
 48. Tổng hợp các bài viết trên BOX Database & Reporting
 49. [Solved]update in SQL
 50. Báo cáo với crystal report và các công cụ
 51. [ Solved ]thắc mắc về file.bak
 52. Tạo dựng một cơ sở dữ liệu lớn như thế nào!
 53. [ Solved ] Làm sao để tạo được kiểu Autonumber trong SQL
 54. [ Solved ] làm thế nào để viết before Insert trigger
 55. Cách viết thủ tục tạo bảng tạm trong lập trình C!
 56. IN và EXISTS trong SQL nghĩa là gì?
 57. Các bác trợ giúp e về cách thiết kế cơ sở dữ liệu SQL cái ah
 58. Lấy dữ liệu trên máy client
 59. Lỗi không thể kết nối với SQL server express 2005
 60. Cách tìm khóa trong lược đồ quan hệ???
 61. Sự khác nhau giữa Sơ đồ dữ liệu và sơ đồ logic.
 62. Chuyển đổi CSDL từ Access sang SQL server
 63. hỏi các tạo server mới trong SQL Server 2k5
 64. Form trong SQL?
 65. Xây dựng cơ sở dữ liệu
 66. SELECT tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng trong SQL Sever?
 67. Hỏi về SQL
 68. cở sở dữ liệu cửa hàng băng đĩa
 69. Tạo procedure để backup theo thời gian do mình thiết lập
 70. làm sao để tạo một bảng từ các trường khác trong sql
 71. Hỏi về khả năng của crystal Report
 72. Hỏi: Khi nào sử dụng bảng tạm và view?
 73. Class kết nối và thực thi truy vấn SqlServer 2005
 74. hỏi về khái niệm phụ thuộc hàm????
 75. Kiểu dữ liệu để lưu trữ Image trong SQL?
 76. INSERT dữ liệu bị báo xung đột
 77. Ngôn Ngữ sử dụng CSDL thời thượng
 78. câu lệnh tảo bảng trong SQL
 79. Stored Procedure có tham số vào.Cấu trúc như thế nào nhỉ?
 80. Cần tìm hiểu về truy xuất CSDL FOX PRO với C#
 81. [Hỏi] tiếng việt cho store procedure
 82. Quản lý Kho theo vị trí???
 83. Xây dựng database quản lý Khách Sạn. Các Bạn Tư Vấn Cho Mình
 84. Xử lý report với Crystal Report, mọi người giúp đỡ tớ?
 85. chuyển CSDL SQL2005 sang CSDL SQL2000
 86. Lập trình SQL thì dùng chương trình gì?
 87. Xử lý dữ liệu ngày tháng | Dữ liệu ngày tháng trong SQL ?
 88. Làm cách nào để insert màu vào csdl?
 89. Thiết kế Crystal report tronng VS 2005 | Report bị mất chữ?
 90. Ý nghĩa của Exists and not exists trong Datbase?
 91. Lấy ngày lớn nhất trong table?
 92. Lưu trữ file lưu dữ liệu 3D vào SQL Server 2005 như thế nào?
 93. Câu lệnh insert field trong table trên SQL
 94. Sắp xếp thứ tự Column trong SQL
 95. Thiết lập mô hình DFD và ERD??
 96. [CSDL] Tạo query tìm kiếm 1 từ trong câu
 97. Mô hình DFD là như thế nào?, giúp mình hiểu về DFD?
 98. Lỗi no unique index found for the referenced field of the primary table
 99. ngăn chặn sửa file sql express
 100. Lấy dữ liệu lên TextBox từ 2 DataGirdView cha/con????
 101. Rắc rối về Crystal Report
 102. Ai Giup em sua loi cau lenh SQL nay voi
 103. Hệ Quản Trị CSDL đại cương
 104. [Hỏi] Thay câu lệnh Inner join bằng Selec trong where
 105. LEFT OUTER JOIN | RIGHT OUTER JOIN | Giúp mình?
 106. Làm Sao Để combobox kết nối CSDL trong c#
 107. Lỗi khi cài SQL server 2008
 108. cộng dữ liệu từ 2 bảng trong SQL server các pro giúp !!!
 109. vẽ mô hình DFD bằng chương trình nào?
 110. khởi tạo sql
 111. Không logon vào được Sql Server 2008???
 112. Quyền truy cập database SQL Sever
 113. Cài đặt microsoft studio 2008 và bộ microsoft SQL server trên cùng một máy
 114. Vấn đề chọn khóa chính cho bảng.
 115. more Ebooks about Database 4u
 116. Cách cài đặt Northwind
 117. Tại sao VB.NET lập trình cơ sỡ dữ liệu mạnh hơn C#
 118. tool cho SQL server 2005
 119. Xin tài liệu về kết nối datbase với Visual C# ?
 120. View dữ liệu trên 2 bảng
 121. Lỗi ngữ nghĩa trong mệnh đề Group by.
 122. Lỗi Restore failed for Server 'BETIEU\SQLEXPRESS' khi restore dữ liệu trong SQL Server 2005
 123. Cách làm phép chia 4/1000000
 124. Crystal Report | Chọn khổ cho report?
 125. Liên kết 2 database
 126. VIEW trong SQL có ý nghĩa như thế nào?
 127. Kết nối tới database đặt trên máy khác trong mạng Lan?
 128. Hỏi? Phân quyền người dùng nhiều cấp trong Winform C# và SQL2005
 129. Delete, Update, Insert SQL DataBase trong C# ??
 130. Thêm, sửa, xóa database với C#?
 131. Bài tập về đại số quan hệ. Ai có giúp mình?
 132. Olap (Online Analysis Processing) là gì?
 133. Database Khóa chính thế này được không?
 134. Database Hypertable và cơ sở dữ liệu phân tán?
 135. Chuẩn Hóa 3NF Bài Toán thực tế
 136. Database lỗi CSDL bán hàng Điện thoại. Xin giúp đỡ?
 137. cách viết Store Procedure với mã tự tăng?
 138. Phần Quyền Trong CSDL ứng dụng winform
 139. Database với C# lỗi "Dynamic SQL generation is not supported against multiple base tables."
 140. Truyền dữ liệu được chọn từ 1 table vào crystal report?
 141. Report Cách gọi from Report wizard đã được thiết kết
 142. TẠo 2 page trong crystal report
 143. tạo cơ sở dữ liệu quản lý đăng kí xe máy. Xin hướng dẫn?
 144. Report thiết kế một cơ sở dữ liệu cho web nhạc. Giúp em
 145. Database Database đã hợp lý chưa
 146. Database Tổng hợp 1 số đề tài quản lý bằng Microsoft Access
 147. Tự động kiểm tra thay đổi database
 148. Database lam sao lay du lieu tu excel dua vao CSDl ma viet bang php
 149. Database Thiết kế cơ sở dữ liệu. chuyển dữ liệu từ excel sang sql như thế nào?
 150. Database với C# Select dữ liệu với Table truyền vào !
 151. Database Quan hệ phụ thuộc hàm là như thế nào?
 152. Database Quản Lý Bệnh Viện
 153. Dùng tool nào để thiết kế lược đồ quan hệ
 154. Dùng tool nào để thiết kế cơ sở dữ liệu mức logic
 155. Report Lỗi khi cài đặt Sql Report Services: The report server has encountered a configuration error
 156. Database lỗi Vấn đề khi thiết kế CSDL bán máy tính
 157. Database Sql 2005 lỗi: Msg 1911, Level 16, State 1, Line 37?
 158. Database Phụ thuộc hàm tối thiểu : Help!!!
 159. Database Quản lý khách sạn, thực hiện truy vấn như thế nào?
 160. Database bài toán về sơ đồ quan hệ giữa giảng viên và sinh viên
 161. Database ERD cho hệ thống đặt vé máy bay
 162. phân tích database quản lý event.
 163. Phân tích thiết kế dữ liệu Quản Lý Điểm Sinh Viên
 164. Database Lí thuyết chuẩn hóa cơ sở dữ liệu (Database normalization)
 165. Sử dụng Trigger và Proc như thế nào?
 166. Database Kiểm tra dạng chuẩn của sơ đồ quan hệ
 167. Database Xử lý quan hệ phản xạ như thế nào?
 168. Thiết Kế Lược Đồ ER Quản Lý Mượn Sách - Tạp Chí
 169. Report Cập nhật tình trạng còn hay hết hàng?
 170. Database viết câu truy vấn SQL cho LDQH KHACHHANG-NGANHANG-TAIKHOAN
 171. Database cơ bản của một website như thế nào?
 172. Data cơ bản của một chương trình quản lý đường cao tốc???
 173. Database Xây dựng csdl Quản Lý Bán Sách như thế nào?
 174. Database Viết câu truy vấn với LDQH TINH_TP-BIENGIOI-LANGGIENG
 175. Database Có thể tính hàm AVG theo dòng trong SQL được không?
 176. Database import / export giữa các hệ quản trị ?
 177. đổi tên tiêu đề cột trong sql như thế nào?
 178. Insert dữ liệu vào bảng có khóa ngoại như thế nào?
 179. Cách mở đuôi mdf hoặc ldf như thế nào?
 180. Database cách chuyển ngôn ngữ cho tiếng Việt cho SQL
 181. Database Cách nhập dữ liệu kiểu datetime?
 182. Truy vấn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quản lý đề án?
 183. Truy vấn tên nhân viên trong quản lý đề án?
 184. Database Cách orderby một cột là tiếng Việt trong SQL?
 185. Database Lược đồ cơ sở dữ liệu là gì ?
 186. sơ đồ mà SQlite mô tả lệnh có tên là gì?
 187. Database với C# Cách lấy record thứ n trong cơ sở dữ liệu (Access)
 188. Database với C# Sử dụng scope_identity() để lấy giá trị vừa tự tăng trong 1 bảng như thế nào
 189. Database sơ đồ ER cho hệ thống quản lý shop quần áo
 190. Database Gộp dữ liệu của 2 bảng
 191. SƠ ĐỒ DỮ LIỆU, SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU giống và khác nhau thế nào?
 192. Report Tạo report phiếu bảo hành như thế nào?
 193. Database lOG FILE TRONG SQL 2005
 194. Report lỗi Không load được dữ liệu có những nguyên nhân nào?
 195. Report Tính Tổng Trong Report như thế nào?
 196. Database với C# cách lấy data trong Crytal Report
 197. Report không hiện bảng login khi load Report
 198. Refresh form chính khi form 2 thêm dữ liệu dùng datagridview
 199. Database Thiết lập mối quan hệ các bảng trong access hộ em với?
 200. Sử dụng XQuery để lấy dữ liệu kiểu XML
 201. Sinh mã tự động trong SQL như thế nào?
 202. Database với C# SqlCommand.ExecuteNonQuery() trả về lỗi "Incorrect Syntax near ..."
 203. Tạo nút lệnh lưu cho CSDL ACCESS?
 204. Database Tạo trigger để delete 1 record thì gỡ hay không gỡ khóa ngoại của nó
 205. Database Câu lệnh truy vấn muốn lấy dòng có số thứ tự lớn nhất theo 1 cột khác thì làm sao ?
 206. Tạo Khóa Kép (Liên Kết n-n)
 207. Database Ký hiệu của phép kết trái để viết đại số quan hệ?
 208. Không SetDataSource cho Crytal Reports được.
 209. lỗi không load được report sang may khác
 210. thắc mắc về thuật toán kiểm tra phép tách không mất mát thông tin
 211. Database với C# Làm sao để thêm xóa sửa trong service-based database
 212. Database Tạo Procedure backup dữ liệu
 213. lỗi Invalid object name 'employees'
 214. Database với C# Thắc mắc CSDL tự cập nhật dữ liệu khi mất kết nối
 215. Database ý nghĩa của phủ phụ thuộc hàm và phủ tối thiểu
 216. Database viết trigger khi thêm,xóa,sửa 1 table như thế nào?
 217. Report Xử lý report bằng nettier trong vb.net?
 218. Tên các trường nữa Anh nửa Việt
 219. Database Tìm nhân viên có thâm niên x trong SQL
 220. Gộp thông tin 2 row có cùng key trong SQL như thế nào?
 221. Dùng Scrollable cursors như thế nào
 222. Database với C# cách lưu table bạn bè trong database
 223. lỗi không insert được số 0 ở cuối chuỗi?
 224. Report Tùy chỉnh Crosstab trong crystal report
 225. Database với C# Em có 2 file mà để phân tích về dạng chuẩn 3 khó quá
 226. connvert dbf sang oracle như thế nào?
 227. Database Làm việc với database theo phương thức "có kết nối" và "không có kết nối"
 228. Database Sử dụng mệnh đề like với biến kiểu unicode như thế nào?
 229. Database Tìm cách chuẩn hoá dạng 3NF
 230. Tràn dữ liệu trong table xử lý thế nào?
 231. Lỗi: MMC could not create the snap_in?Phải làm sao với lỗi đó!
 232. Client truy vấn dữ liệu từ Server qua Active Directory, LDAP?
 233. sự khác nhau giữa NOT IN và NOT EXISTS ???
 234. không xác định được dạng chuẩn BCNF
 235. Có cần install DBMS khi ứng dụng truy suất database?
 236. Tạo khóa cho table được tiến hành trong giai đoạn nào?
 237. Insert data cho a new database lỗi: The insert statement conflicted with the Foreign Key constraint
 238. Database Lỗi không restore được database vào sqlserver 2005 (incorrectly formated)
 239. Câu lệnh SQL lấy dữ liệu không trùng trong 2 bảng như thế nào?
 240. Database với C# Cập nhật giá trị tiền trả theo từng ngày
 241. Trong SQL Server 2005 có kiểu dữ liệu time hay không?
 242. Database Tại sao lại có sự phân biệt giữa primary key và constrain primary key?
 243. Access Database cho Quản lý Bán Hàng. Cho em xin ý kiến về kết nối các bảng?
 244. Database Database cập nhật giá thuê phòng
 245. Database Cách kết nối tới cơ sở dữ liệu trong ứng dụng client-server
 246. Trong csdl QL Siêu Thị thì có nên gom 2 bảng ChiTietNhapXuat và NhapXuat lại thành 1 hay không
 247. Database Lịch học thì lưu trong cơ sơ dữ liệu như thế nào
 248. Database Tạo ràng buộc giữa hai thuộc tính của 2 quan hệ
 249. Cách truy vấn chọn tháng trong trương data/time?
 250. Database với C# Thực hiện 2 lệnh SQL cùng trong một Command