PDA

View Full Version : Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft AccessTrang : [1] 2 3 4 5

 1. Làm sao backup CDSL SQL
 2. Tạo gói setup 1 project kèm luôn cả SQL/MSDE ?
 3. có ai biết kết nối SQL với VC không,chỉ dùm mình với
 4. Ứng dụng console ADO.NET đầu tiên
 5. Thêm, xóa, sửa dữ liệu sử dụng SqlDataAdapter
 6. Cách biết số cột của 1 bảng trong CSDL (SQL)
 7. Kết nối CSDL mysql dùng asp.net
 8. Restore database từ SQL 2003
 9. Viết cấu trúc của DataSet ra XML schema
 10. Thắc mắc về tạo table sử dụng ExecuteNonQuery?
 11. Bị lỗi "SQL Server does not exist or access denied"
 12. Xử lý Bài toán về chứng Khoán trong lập trình C#
 13. Dung lượng của file từ điển access
 14. Một số mẹo vặt trong MS SQL
 15. Thay đổi Connection string của Typed dataset - runtime
 16. Truy cập DataBinding - Runtime
 17. Làm thế nào để hiển thị dữ liệu dạng bảng như excel?
 18. database_name không tồn tại trong server
 19. ado.net, quan ly hoc sinh
 20. Lập trình C# | Quản lý sách
 21. kết nối cơ sở dữ liệu tới SQL 2000 như thế nào?
 22. Thiết kế lớp DAL và BLL
 23. Chạy View của SQLserver2000 trong C#
 24. Cách tạo crystal report?
 25. Đọc số thành chữ
 26. Kết nối SQL2000 nhưng toàn ra 2005 help
 27. chuyển các thông báo lổi của SQL thành thông báo lổi tiếng việt
 28. Cập nhập vào dataset và datasource
 29. Làm sao để combobox thứ 2 ko có thông tin mà combobox thứ 1 đã chọn?
 30. Phân Quyền Cho Các Người Dùng
 31. Update dữ liệu trực tiếp trên DataGridView?
 32. Làm report có 2 ô merge lại thành 1
 33. Backup dữ liệu?
 34. SetDataSource cho ReportDocument
 35. Đọc dữ liệu của DBF, lưu vào SQL2005. Mong được giúp đỡ
 36. Báo lỗi khi load report?
 37. Lỗi về kiểu dữ liệu?
 38. Gọi SQL stored procedure từ Microsoft .NET
 39. Đồng bộ dữ liệu trong SQL2005
 40. CSDL cho chương trình QLKTX
 41. Cách xây dựng nhật kí cho 1 phần mềm
 42. Cách mã hóa dữ liệu trong các table của sql 2005
 43. component C#.net 2005 để control MS Powerpoint?
 44. Thủ Thuật Tìm Kiếm chuỗi
 45. Nhận Giá Trị Trả Về Của StoredProcedure
 46. ADO trong MFC
 47. Tạo kết nối CSDL SQL 2005 Với Visual Studio
 48. Xử lý dữ liệu các bảng trong cùng một dataset
 49. Insert Image in SQl 2005 dùng VB.net 2005
 50. Công cụ infragistics
 51. Kết nối từ máy A sang server bằng C#
 52. Xử lí tồn kho trong cơ sở dữ liệu.
 53. Thực hiện chứ năng "Remeber me on this compute" trong Web services
 54. Hiển Thị tất cả các Database trên server
 55. Mã hóa Password saukhi đưa vào CSDL
 56. Lỗi khi kết nối CSDL
 57. Lỗi lopketnoi.doituongketnoi() is a method but is used as a type
 58. Date\Time | Ngày tháng trong Database
 59. Có ai biết về OCCI không? training qua cho em với
 60. Tự động update database từ các chi nhánh
 61. componentone với lập trình csdl với C#
 62. Thêm 1 record vào bindingsource
 63. Đọc dữ liệu từ field BLOB
 64. Câu lệnh tìm kiếm nâng cao trong sql server 2000 với c#
 65. Tạo DB trong môi trường visual C#
 66. Quan hệ trong dữ liệu
 67. Liệu có thể lập trình exel với VC++
 68. Xử lý dữ liệu với lưới tự thiết kế
 69. Kết nối C# với SQL Server 2005
 70. hỏi về SqlCommandBuilder
 71. Từ điển trực tuyến | Gợi ý cho em về CSDL cho 1 từ điển trực tuyến với.
 72. Kết nối CSDL SQL express 2005 với c# ( Console App )
 73. Cho mình hỏi về Sqllite.
 74. Lỗi việc thực thi lệnh update,insert
 75. Cơ sỏ dũ liệu phân tán
 76. Lập trình CSDL với file Excel trong .NET?
 77. Lỗi khi kết nối với cơ sở dữ liệu SQL Server 2000
 78. Định dạng kiểu số xuất ra trong crystal report?
 79. Báo cáo động trong C#.net
 80. Crystal Report with Visual C#.net 2008 Express Editor
 81. Chuỗi kết nối C# với Sql 2005
 82. Load crystal report lỗi, xin hỏi cách khắc phục
 83. có cao thủ nào restore thành công database = c#, xin chỉ giáo
 84. SQL Injection in .NET | Tìm hiểu về Injection in .NET
 85. BindingSource in C#
 86. quản lý cửa hàng bán băng đĩa
 87. Mô hình code C# 3 lớp | Khái niệm mô hình code C# 3 lớp?
 88. Cách update data từ datagrid vào 2 bảng?
 89. Store procedure dùng với C#
 90. Hỏi về cách đặt mật khẩu cho tệp mdf (SQL200x)
 91. Xin chỉ mình cách khắc phục lỗi đang được sử dụng khi restore cơ sở dữ liệu
 92. Lập trình trò chơi đoán chữ Tiêng Việt(như trò chơi chiếc nón kỳ diệu trên VTV3)
 93. Làm sao để cột số tự động tăng(vd :stt trong bảng CSDL?
 94. Không tìm thấy Crystal Report trong C#?
 95. Cách trừ thời gian trong SQl 2005
 96. làm cách nào để đọc dữ liệu theo kiểu gõ vni
 97. Cách lấy csdl từ máy b đến máy a
 98. Lỗi khi delete dữ liệu
 99. Pool connection
 100. Parsing xml file trong VC++ 6.0
 101. Cách nào viết 1 phần mềm quản lý, mà máy cài ứng dụng này ko cần cài DBMS???
 102. Kết nối với cơ sở dữ liệu Microsoft Access
 103. Phương hướng lập trình hướng đối tượng trong CSDL
 104. Bạn nào có project c# demo việc kết nối và nhập sử xóa trong SQL không
 105. Xóa nhiều dòng 1 lúc trong gridview
 106. Import - Export ra file XLS từ SQL
 107. chuyển 1 số thuật toán database sang code c++ now!
 108. Sử dụng SqlDataAdapter và SqlCommand???
 109. Insert dữ liệu không được [ASP.NET]
 110. Sắp lịch làm việc của công ty
 111. cách dùng multicolumnscombobox trong datagirdview
 112. Demo về cách nối CSDL dùng Procedure
 113. kết nối c# với Crystalreport
 114. Master/Detail trong DataGridView???
 115. load từ DB lên gridview với C#
 116. Lỗi không attach được database vào SQL 2005 Express
 117. Thiết kế table và xử lý trong code thế nào?
 118. hiển thị hình ảnh trong richtextbox
 119. sự kiện với checkbox
 120. Trình Bày Crystal Report hiển thị điểm từng lớp?
 121. Đồ án thương mại điện tử, cần sự giúp đỡ về quản lý thương mại điện tử
 122. Các công việc để tạo 1 CSDL trong C#
 123. thiết kế 1 trang nghe nhạc trực tuyến
 124. Cách truyền tham số trong crytal report như thế nào?
 125. Add Reference thì ko có 4 thư viện sau
 126. Thiết kế CSDL SQL cho phần mềm bán hàng như thế nào cho tốt?
 127. Store procedure xoá dữ liệu có ràng buộc diagram
 128. Quản lý thư viện bằng C# sử dụng database?
 129. Tính tồn kho bằng truy vấn SQL?
 130. So sánh ngày tháng trong sql và c#
 131. Truy vấn dữ liệu từ xa với SQL và C#, ai giúp em với ?
 132. Quản lý bán điện thoại với C# và SQL???
 133. Một trường là đường dẫn của file Text.
 134. Lấy vị trí của 1 dòng trong bảng như thế nào??
 135. Thắc mắc về BindingSource ???
 136. Viết code cho tep rc như thế nào?
 137. Lỗi ko attack được cơ sở dữ liệu vào server ! ai giúp em với
 138. share tai lieu đặc tả về quản lý bán hàng
 139. Hướng dẫn kết nối vào sql server 2005 bằng C#
 140. Không hiển thị đc cột khóa chính khi inner join!!!
 141. View trong MS Sql
 142. Help : getDate() với sqlserver 2000
 143. Sai ngày tháng khi Insert vào access database
 144. chuyển các thành phần của column thành nhiều column?????
 145. tạo Report từ procedure có tham số???
 146. Lỗi ko đăng nhập đc khi triển khai ứng dụng ở máy khác!
 147. Lớp kết nối CSDL với (ASP.NET). giúp tôi với?
 148. load hinh len form trong file du lieu *.txt
 149. Backup CSDL MS SQL (C#) tự động?
 150. Hỏi về rollback transaction
 151. Cách kết nối với CSDL sử dụng ADO.NET?
 152. Viết 1 procedure dùng cho nhiều bảng!
 153. Lấy dữ liệu lên TextBox từ DataGirdView cha/con????
 154. Kết Nối Đến Database Của Máy Khác Dùng IP Động!!!
 155. Xử lý MS Access trong lập trình VC++6.0
 156. Tìm kiếm trong Gridview
 157. giúp về connection của report
 158. Làm việc với giờ trong SQL 2005. Help!
 159. Hỏi về update dữ liệu vào Data source ?
 160. Thiết lập đồng hồ đếm giờ trong C#
 161. Dùng double hay float để tương ứng với SQL 2000?
 162. Insert tiếng việt vào SQL server ?
 163. Quan Ly Sinh Vien Demo
 164. Không tạo được RelationShips Trong SQL
 165. Tạo Crystal Report
 166. Cách dùng Parameters
 167. Cách Attach File .MDF vào C#!
 168. Câu Lệnh SQL
 169. Cách tạo Subreport trong Crystals Report?
 170. Hỏi cách gộp các record theo nhóm trong crytal?
 171. Làm sao để lấy dữ liệu từ 1 trang sang 1 trang khác trong ASP.NET
 172. Hỏi cách phân trang trong báo cáo
 173. Lỗi kết nối với Access
 174. Database của phần mềm QL Nhà sách ??
 175. Connect data với SQL 2000
 176. Cần giúp về câu lệnh SQL
 177. Hỏi về việc triển khai csdl cho phần mềm nhỏ !
 178. Xây dựng mô hình quản lý khách sạn
 179. Thiết Kế Relationship cho Database Access. Xin tư vấn giúp?
 180. Vấn đề cập nhật dữ liệu từ DataGridView trở lại CSDL
 181. Hỏi về indentity trong SQL server 2000
 182. Tìm kiếm dữ liệu theo ngày tháng từ database
 183. đưa dữ liệu từ excel vao SQL
 184. Xóa dòng thứ n của bảng
 185. Tạo 2 Table từ 1 Table =SQL làm Datbase liên kết với C#
 186. Biến trả lấy giá trị trả về trong Stored Procedure
 187. Lỗi không nhận được dữ liệu khi đã kết nối
 188. Lấy thông tin bảng dữ liệu trong C#. Giúp đỡ mình
 189. Hướng dẫn viết hàm sinh mã tự động tăng cho 1 trường trong sql
 190. Làm thế nào để tạo report với các details khác nhau
 191. Làm sao thêm được trường vào bảng
 192. đề tài quản lí bán vé máy bay!!!! Giúp đỡ mình
 193. insert từ datagridview vào database
 194. Quản lý giờ công tác của đội xe?
 195. SQL Order By sắp xếp Theo Tên Abc
 196. làm sao để 2 biến Datetime trừ nhau ra biến float or double?
 197. Sử dụng Order by khi có Union trong SQL
 198. sửa lỗi CREAT VIEW trong MS SQL. Cần giúp
 199. Extract DATABASE chạy trên máy khác MS SQL server
 200. odbcDataAdapter1--> cần thư viện gì
 201. Cách cập nhật tình trạng cho phần mềm quản lý khách sạn?
 202. Cho hỏi về cách select ra định dạng (0000-00000-0000)
 203. chuẩn hóa dạng 3NF ?
 204. .NEt 2008 có gì tốt hơn .Net 2005?
 205. Cộng giá trị của DataGridViewColumn trong DataGrigView
 206. Insert Dữ Liệu Từ DataGridViewColumn vào CSDL
 207. Database Quản lý thông tin tài khoản cá nhân trong ngân hàng???
 208. không lưu được database với file .mdf
 209. MinimumSize Form giống TabSheet trong Excel
 210. MS SQL Lỗi Backup dữ liệu bị lỗi
 211. MS SQL với C# Select có điều kiện. Giúp mình với?
 212. MS SQL với C# Làm sao chạy được cơ sở dữ liệu?
 213. Mới học cơ sở dữ liệu thì dùng phần mềm nào?
 214. MS SQL với C# Sinh mã tự động theo dạng DK0001, DK0002,...
 215. Xin link download sql sever 2000 developer
 216. Conflict giữa SQL 2008 và SQL assistant
 217. Không hiển thị mẩu tin trong SQL.Ser.2000
 218. MS Access với C# Giá tiền thay đổi thì làm thế nào?
 219. Attach sql 2005 | An error occurred when attaching the database(s)
 220. Làm sao tìm nhân viên có cùng ngày sinh trong SQL Server 2008
 221. Làm thế nào để copy database sang máy khác?
 222. MS SQL với C# Tạo một cơ sở dữ liệu cần quan tâm tới vấn đề gì?
 223. Chạy truy vấn SQL trong cmd?
 224. Xây dựng Stored Procedure?
 225. Không thể đăng nhập vào sql.
 226. Tạo khóa ngoại trong SQL như thế nào?
 227. MS SQL Lỗi Thao tác với Sql Server 2000
 228. MS SQL Lỗi Nhóm một đoạn code trong SQL
 229. MS SQL Lỗi cách tạo File mdf.mình dùng SQL server 2000?
 230. Chọn mỗi loại sản phẩm 1 sản phâm duy nhất ?
 231. Trigger trong MS SQL server 2005!!! Cần giúp đỡ
 232. Lỗi C# hay Access khi hiển thị kiểu ngày giờ?
 233. Chuyển đổi cơ sở dữ liệu từ Access sang SQL Server?
 234. sự nguy hiểm của việc mở port 1433 của sql. các bạn cho mình hỏi
 235. Làm thế nào để kiểm tra thông tin nhập vào
 236. MS SQL với C/C++ stored procedure dùng cursor ??
 237. MS SQL với C# Truy Vấn Xuất Cột Sang Hàng
 238. Lỗi phần server name.
 239. MS SQL Lỗi Khi nào dùng UNIQUE - khi nào dùng PRIMARY KEY
 240. MS SQL Lỗi Giúp mình 2 câu SQL
 241. MS SQL Lỗi về font
 242. MS SQL với C# Login vào SQL - Windows Authentication Vs SQL Sever Authentication
 243. MS SQL với C# Merge result giúp với
 244. MS SQL Lỗi sử dụng dotnetbar với MS SQL lỗi?
 245. MS SQL với C# Cách kết nối 1 phần mềm và database SQL khi cài trên 1 máy tính khác?
 246. Em gặp rắc rối khi cài SQL manager
 247. MS SQL Lỗi Hàm COUNT trong MS SQL
 248. MS SQL với C# câu truy vấn tỉnh tổng của cột trong MS SQL?
 249. Đề tài xử lý công nợ SQL
 250. MS SQL với C# ngày tháng trong SQL. Xin chỉ em