PDA

View Full Version : Thắc mắc lập trình JavaTrang : [1] 2

 1. Lớp integer trong java được thể hiện như thế nào?
 2. Giao tiếp giữa C và Java như thế nào?
 3. What different between >>> and >> on Java ?
 4. Cách tạo mảng các control trong lập trình Java?
 5. Gọi system command từ java console?
 6. How to create const method on java
 7. sử dụng lớp scanner để nhập char trong Java như nào?
 8. Lấy thông tin của ổ cứng trong lập trình Java?
 9. Cách lấy Subnet Mask + cơ chế truyền/nhận dữ liệu video qua Lan bằng Java
 10. Máy tính bỏ túi bằng lập trình Java?
 11. Đặt Java Class bên trong interface?
 12. nhúng flash vào java desktop application như thế nào?
 13. Truyền kiểu struct từ C lên JAVA?
 14. So sánh C# với C++ và Java. Giống và khác như thế nào?
 15. Chuyển project Bahamut Java sang C# nhưng tốc độ xử lý chậm là do đâu?
 16. Lập trình giao tiếp USB với máy tính bằng JAVA
 17. Cách lấy dữ liệu từ file rồi xuất lên bảng trong java
 18. tại sao lại có kiểu khai báo "int... var" trong Java nhỉ
 19. Dùng phần mềm j để học JAVA?
 20. Lớp Ticker nằm trong package nào?
 21. Làm sao để thông tin trong dữ liệu kết nối hiện lên toàn bộ trong java?
 22. Source code Quản lý công việc JSP - Lỗi không kết nối MySQL được?
 23. Scanner.close() tại sao phải dùng nó ?
 24. Mở jain-sip placeholder Java project như thế nào?
 25. Class EventQeue và phương thức invokeLater(Runnable runnable) dùng làm gì???????
 26. Sử dụng lệnh sql vào JAVA, class chương trình chạy nhưng không có kết quả?
 27. Lỗi" JAD not found" trong lập trình J2ME
 28. Cách cài đặt và chạy Proximity như thế nào?
 29. Làm sao biết một mail đã đọc rồi hay chưa?
 30. Tự động cập nhật số lượng ký tự của chuỗi trong java?
 31. định nghĩa các phép toán + - x / trong java
 32. Lập trình android dần trở thành lập trình đa nền tảng
 33. Chuyển 1 list Item giữa 2 activity?
 34. [JSP] So sánh API http với Webservice. JSP với Servlet
 35. Lập trình socket trong Java, 1 server kết nối nhiều client trong Java như thế nào?
 36. Bị trôi phím khi nhập chuỗi trong Java?
 37. Chạy được file jhtml nhưng ko tìm thấy nó trong source
 38. Thêm 1 nhân viên vào danh sách nhân viên trong Java lỗi ArrayIndexOutOfBoundsException?
 39. Lỗi trong câu lệnh if, so sánh đúng mà kết quả vẫn không trả về
 40. Chat bằng giao diện giữa 2 client, không hiện nội dung lên giao diện được?
 41. Tạo 1 khung đựng hình ảnh khi di chuột vào?
 42. [j2me] Lỗi Wireless Toolkit, Emulated j2me midlet(điên thoại giả lập) không sử dụng được, rồi tự tắt luôn
 43. java swing : làm thế nào để làm có 1 giao diện đẹp mắt
 44. cách return giá trị của thread trong Java?
 45. Chạy chương trình ở Server và Client trên cùng một máy ?
 46. chuyển ảnh qua java socket nên làm thế nào cho nhanh?
 47. ép kiểu int thành String trong Java có được k ?
 48. Chia đường tròn thành 12 phần bằng nhau trong Java, làm sao lấy được tọa độ để chia?
 49. Đổi một thường ở vị trí thứ i thành ký tự hoa thì làm thế nào?
 50. Java Applet ngày nay còn giữ vai trò như những năm 90?
 51. Thực thi file Java bằng đối số dòng lệnh(Run java with cmd)
 52. Cách khởi tạo mảng động trong lập trình java?
 53. Tạo constructor mà khi gọi một function sẽ trả về một List
 54. Đặt nhiều JPanels trong một JFrame mà nó không đè lên nhau như thế nào?
 55. Swing Component Libraries có hỗ trợ ListView giống C# có hay không?
 56. Ý nghĩa câu lệnh "?" trong Java nghĩa là gì?
 57. Java có làm việc với Win32API như C# không ?
 58. Viết Game Purble Place chơi trong mạng Lan bằng Java như thế nào?
 59. Không chạy được website trên Glash Fish lỗi HTTP Status 500?
 60. Truyền đối tượng bằng java socket lỗi local class incompatible: stream classdesc serialVersionUID?
 61. Cách tạo một đối tượng và sử dụng con trỏ trong Java như C++?
 62. Nhập xuất dữ liệu trong JSP bằng cách nào?
 63. Cách xây dựng Webservice bằng Java
 64. Lệnh Throws trong Java để làm gì?
 65. không tham chiếu được tới class trong toán tử tạo lập
 66. Sử dụng nhiều timer trong java swing
 67. SplashScreen của Java 6 không làm việc, luôn trả về null?
 68. Lỗi font khi thêm dữ liệu tiếng việt vào database?
 69. Cách xoay ảnh và zoom ảnh trong Java????
 70. Tại sao một số phương thức lại bị ghạch như vậy ...
 71. lỗi exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError:Bai7<wrong name: bai7/Bai7> sửa thế nào?
 72. Sử dụng " Java SE Development Kit 7u5 Demos and Samples" thế nào ?
 73. làm sao để dãy số in trên cùng 1 dòng?
 74. Lỗi không hiển thị Form Report khi chạy chương trình trong Netbean+ireport?
 75. Plugin kéo thả tạo giao diện swing cho Eclipse?
 76. hàm đóng JFrame mở 1 JFrame khác ????
 77. Cách truyền tham số cho store procedure theo tên
 78. Đăng nhập từ java vào website như thế nào?
 79. Sửa lỗi java executable not found ??
 80. làm sao thay đổi vị trí của title trong tabbed panel ?
 81. Làm Cách nào đọc 1 file prc trong lập trình Java?
 82. Hiển thị dạng tiền tệ trong java bằng cách nào?
 83. Làm sao để Form2 ẩn các button trong form1 (javax.swing.JFrame)
 84. Show Dialog Jframe In Java như ShowDialog trong C# như thế nào?
 85. Cách xây dựng Rewriter URL trong Java Web Application?
 86. Làm game tương tác môn lập trình mạng trên java
 87. Cách đếm số client trong Java?
 88. [Jtree] không có thanh cuộn - dù đã đặt thuộc tính setAutoscrolls(true);
 89. Lỗi không cho phép kết nối vào MySQL qua LAN bằng ngôn ngữ java)
 90. Làm sao để đóng form2 mà không tắt form1
 91. Làm Sao Để Xác Định Thứ Tự Gói Tin UDP Trong Lập Trình Socket
 92. Cách đọc dữ liệu từ file .dat đó và đổ vào JList để hiển thị?
 93. Từ khóa Super trong Java dùng để làm gì?
 94. Cách nào để Xây dựng constructor chứa thuộc tính là đối tượng của một lớp khác???
 95. Lấy địa chỉ trang web mà máy tính truy cập bằng Java như thế nào?
 96. Làm thế nào để gọi lại hàm đọc XML để đọc lại XML( mở thêm chức năng truy vấn )??
 97. Sự khác nhau giữa thread 6 và thread 7 trong Java?
 98. Cách thay đổi ip localhost liên tục khi kết nối vào server?
 99. Cách giải phương trình bậc 2 bằng OPP trong Java?
 100. Công dụng của hàm class.newInstance() trong Java như thế nào?
 101. Cách chạy file .wav trong java Swing
 102. Sử dụng view trong Hibernate như thế nào?
 103. Dòng lệnh Object[] toArray() để làm gì ạ?
 104. Cách quản lý tối ưu các kết nối tcp socket trong Java?
 105. Lập trình đa phương tiện trong java nên chọn môi trường java nào?
 106. Làm sao biết client ngắt kết nối với Server trong Java??
 107. Dòng lệnh với veccn.get(veccn.size()-1) để làm gì ạ
 108. Hàm kiểm tra chỗ trống trên giao diện java là hàm nào?
 109. Lỗi "Column count doesn't match value count at row 1" sửa thế nào?
 110. Hàm boolean cụ thể ở đây là ý nghĩa làm gì các anh nhỉ
 111. Cách gọi ứng dụng trên máy cục bộ từ web java
 112. lập trình ứng dụng download Chương trình tương đương IDM
 113. Sử dụng JPA (Java persistence API) trong EJB Module (3.0)
 114. Sự khác nhau của 2 Class khác Package như thế nào?
 115. Cách nấy giá trị ngày tháng khi sử dụng jCalendar?
 116. Sử dụng 1 thư viện được lập trình trên C++ trong Java như thế nào ?
 117. Gọi hàm có đối số là Node linked list trong java ?
 118. Đọc và ghi file ảnh bitmap trong Java như thế nào?
 119. Sự khác nhau giữa BufferedReader và Scanner???
 120. Cách đọc nội dung file mp3 trong J2ME?
 121. Cách sử dụng CardLayout?
 122. Chuyển đổi file JFrame Form thành file java class trong netbeans như thế nào???
 123. Cách upload webservice lên apache tomcat?
 124. Làm web bán hàng trực tuyến sử dụng công nghệ phân tán RMI?
 125. Lập trình giao tiếp nối tiếp với thư viện Javax.comm như thế nào?
 126. Làm thế nào để hiển thị nội dung chat lên JTextArea1
 127. Lỗi không tìm được đối tượng khi tìm kiếm đối tượng trong ứng dụng RMI?
 128. Lập trình mạng: lấy dữ liệu từ một server sau đó đổ vào jtable của client
 129. cách chèn âm thanh vào button
 130. Trong java làm sao để nhập 1 kí tự từ bàn phím giống như hàm getc() trong C nhỉ ?
 131. Không sử dụng được jTable trong 1 JFrameForm mặc dù đã import.
 132. Làm thế nào tạo Button hình tròn trong java?
 133. Abstract class khác với class thường ở chổ nào
 134. Netbean - giao diện thay đổi khi chạy chương trình không gống với design?
 135. Cách xử lí hình ảnh trong java?
 136. Ireport trong java lỗi the document has no pages?
 137. Preview (xem trước) Web trên eclipse, không thể xem được trang web có mã css3?
 138. Cách hiển thị ngày tháng năm lên Table?
 139. Cách sắp xếp chuỗi trong Java?
 140. vẽ 1 hình và xoay hình chuyển động quanh 1điểm
 141. cách lấy số lẻ, làm tròn trong java
 142. Ko chạy dc java trong netbean, lỗi: Could not find or load main class binaryseachtrees.BinarySeachTrees?
 143. JPA : detached entity passed to persist
 144. Export File Jar Lỗi error:Unable to access jarfile?
 145. Cách đọc dữ liệu từ một file text và in từng từ ra màn hình?
 146. Phương pháp nào có thể sync 2 chiều từ client lên server và ngược lại bằng sử dụng Java SyncML?
 147. Trong Java, System.out.println() hoạt động như thế nào?
 148. làm thế nào chuyển String o[] sang String hoặc byte[].
 149. Cách chèn hình hoặc icon vào JPanel,Jtabbedpane,and Jbutton?
 150. chuyển file *.jar sang *.exe
 151. chạy ứng dụng Java đơn giản CPU: 80%
 152. Sử dụng phím enter có tác dụng như button
 153. Cách sử Dụng jquery Lightbox trong jsp?
 154. [NetBean IDE]: Đọc dữ liệu từ file, Trang jsp không hiển thị đúng tiếng việt Link: http://www.ddth.com/showthread.
 155. Cách chạy file *.mp3 trong java?
 156. Cách sử dụng đối tượng trong Webservice java?
 157. Serialize List, Dictionary của C# thành binary, Deserialize trong Java. Mong mọi người cùng thảo luận!
 158. Đọc Ghi file trong java, báo lỗi java.io.NotSerializableException: java.util.Scanner
 159. Thư viện JNotify trên Linux
 160. Ứng dụng jsp in ấn trên Centos qua HPLIP bị lỗi font
 161. Download va upload file lên google drive
 162. Cách sử dụng Google Adwords API
 163. Cách copy giá trị cho từng property javabean?
 164. Sao không trả về giá trị âm được.
 165. Lưu 1 đoạn văn bản trong file txt vào String trong java
 166. So sánh Generics giữa C# và Java?
 167. đặt ICON cho button trong java
 168. So sánh giữa việc lập trình web game bằng PHP và Java
 169. Phần mềm duyệt video trên android - Nên dùng ngôn ngữ lập trình nào?
 170. Cách show hình ảnh trong java jframe?
 171. Cách đọc giải nén và truy xuất dữ liệu trên file babylon (.BGL)?
 172. Chỉ cách đọc lỗi trong java netbeans???
 173. Cách đọc file trong java?
 174. Xin gợi ý về interface hoặc class xử lý mouse event
 175. Lỗi font khi xuât pdf sử dụng flying saucer
 176. Đổi chỗ Button trong lập trình giao diện java
 177. Lỗi tạo giao diện trong windowbuilder pro trong eclipse
 178. Cách nào debug một chương trình J2ME đã built thành file jar?
 179. File *.bin trong java application
 180. Thuật toán chuyển ngày dương qua âm và ngược lại
 181. Lỗi buildSessionFactory của file HibernateUtil.java trong Hibernate Framework
 182. Làm thế nào để vẽ 1 Button
 183. Hướng dẫn cài đặt phần mềm Java
 184. Làm thể nào thay đổi địa chỉ ip của bên gửi trong lập trình socket ?
 185. Làm sao ẩn đi textbox trong java nhỉ các bạn, mò mãi không ra huhu
 186. cách thay đổi private thành public trong jframe
 187. Cách đăng ký webservice bằng juddi?
 188. Cách tạo một nút "Hủy" ?
 189. Tạo 2 JFrame riêng biệt nhưng thông tin lại trùng nhau
 190. Cách nào bắt sự kiện chuột và bàn phím cùng lúc?
 191. Cách thao tác với file txt trong java?
 192. chuyển dữ liệu trong textField(toàn số) vào mảng
 193. Lỗi khởi động Tomcat 7.0 với Netbean
 194. Lỗi code JAVA: cannot find symbol
 195. Eclipse Birt Report trong Jsp
 196. Xử lý 1 string với nhiều ký tự đánh dấu
 197. Tối ưu hóa jboss 5.1
 198. Làm thế nào để chạy Windows commands (CMD) trong Java và trả về kết quả là các chuỗi hiển thị trên đó.
 199. Nhập và xuất tháng ngày năm theo format MM/DD/YYYY (Dùng if else hoặc switch)
 200. Ko chạy được file .Jar trên PC lỗi Unable to access jarfile?
 201. Không start được server Glassfish trong Netbean
 202. Không kiểm tra được username và password
 203. Làm phần mềm xem ảnh trong Java Swing?
 204. Cách đếm tần xuất xuất hiện phần tử trong ARRAYLIST?
 205. Khắc phụ lỗi "org.w3c.dom.ElementTraversal"
 206. CSDL cho phần mềm Java desktop
 207. Thư viện xử lý giọng nói
 208. Thưc thi xong một jFrame mới được thực hiện JFrame khác?
 209. Socket: Phát triển Greeting Server và Greeting Client bằng java
 210. Cách chỉnh sửa phần từ trong mảng ?
 211. Load dữ liệu từ Database từ SQL lên JList trong java Swing như thế nào ạ?
 212. Class trong file .java tại sao phải trùng với tên file.java?
 213. Truyền file bằng giao thức TCP và UDP
 214. Cách sử dụng nhiều biến BufferReader đọc cùng 1 file?
 215. Cách phân biệt client trong lập trình socket Java?
 216. Cách load dữ liệu lên jtable không theo thứ tự?
 217. Cách cắt chuỗi bằng dấu "\" ?
 218. Cách sử dụng thư viện JVntextpro?
 219. Làm thế nào để lấy serial của HDD?
 220. Làm thế nào để tách logic xử lý trong Java?
 221. Cách Convert String to SecretKey ?
 222. Cách gửi mail trong nội dung có màu chữ trong Java?
 223. Lỗi The column name is not valid ?
 224. Lỗi Could not open database khi kết nối Java với SQL Sever 2008?
 225. [Error] Lỗi Class Not Found Exception: com.mysql.jdbc.Driver khi kết nối java với mysql?
 226. Làm thế nào để load file excel vào table dùng DefaultTableModel?
 227. [Hỏi] giải thuật A* cho bài toán n-puzzle
 228. Code Search dữ liệu trong java
 229. Web Service lỗi: Unable to Open web service tester page? Make the service has been deploy succesffully?
 230. Cách set text cho JLabel mà không repaint lại JFrame
 231. Cách copy file bất kỳ bằng sử dụng scanner+system.setout?
 232. Lỗi Invalid Credentials khi sử dụng gdata trên eclipse
 233. làm sao để copy một file với nhiều thread để tăng tốc độ?
 234. lập trình web service java cần những gì
 235. sự khác nhau giữa phương thức setSize và phương thức setpreferredsize trong java
 236. [Urgent] Java Draw and design pattern, không hiển thị được thông tin lên table.
 237. Cách kiểm tra xem 1 link có phải URL không?
 238. Tại sao Frame không hiển thị các thành phần nhỉ?
 239. Mình muốn hiện thị số 001 thay vì là số 1 thì làm thế nào?
 240. Tạo ảnh chạy khi gặp vật cản thì tự động tránh thì làm thế nào?
 241. Hiển thị dữ liệu chọn từ JTable lêm Frame
 242. Dính ngoại lệ File Not Found dù đã đặt trong cùng package.
 243. Ngoại lệ khi dùng javah -jni <Đường dẫn> trên console.
 244. JNI tương tác với phương thức có tham số là mảng.
 245. so sanh == va equal trong java?
 246. Làm sao để refresh cho thiết bị báo công tơ mét?
 247. [Jsp-Servlet] Gọi Servlet xử lý 1 vùng JSP
 248. lập trình game với Libgdx sử dụng ngôn ngữ JAVA
 249. Cách gọi actionPerformed (Mouse Click) từ KeyListener
 250. Add button vào Panel ở các hàm ngoài constructor thì nó không hiện lên.