PDA

View Full Version : Tutorials và Thủ thuật lập trình Java 1. Cách dùng Sprite trong Java Mobile Game
 2. Series bài dịch Design Pattern for Dummies
 3. Phần I: Mẫu chiến lược Strategy - Series bài dịch Design Pattern for Dummies
 4. Phần I: Mẫu Decorator và Factory - Series bài dịch Design Pattern for Dummies
 5. Chương V : Mẫu Singleton và Flyweight - Series bài dịch Design Pattern for Dummies
 6. Chương 7 Mẫu Template và Builder - Series bài dịch Design Pattern for Dummies
 7. Chương 8: Mẫu Iterator và Composite - Series bài dịch Design Pattern for Dummies
 8. Chương 9: State, Proxy - Series bài dịch Design Pattern for Dummies
 9. Chương 6: Mẫu Adapter và Facade - Series bài dịch Design Pattern for Dummies
 10. Tổng hợp Series bài dịch Thiết kế mẫu "Design Patterns for Dummies"
 11. [Java] Hướng dẫn tạo *.bat file để chạy file *.jar
 12. [JSP] Hướng dẫn cấu hình Apache Tomcat bằng tay chạy JSP
 13. [J2ME] hướng dẫn tạo menu lựa chọn game
 14. [J2ME] – hướng dẫn tạo màn hình load game
 15. Quản lý ngoại lệ trong lập trình Java
 16. Hướng dẫn lập trình GUI trong Java Swing
 17. Tương tác thiết bị USB từ ứng dụng Java
 18. Cài đăt và thao tác với Maven trên Eclipse IDE [Giới thiệu về Apache Maven]
 19. Hướng dẫn lập trình Android với Android x86 trên Virtualbox [Tutorial dành cho máy cấu hình yếu]
 20. Caching dữ liệu với Memcached trong Java [Giới thiệu về Memcached]
 21. Hướng dẫn tạo *.bat file để chạy J2ME app với J2ME Wireless Toolkit
 22. Hướng dẫn sửa lỗi lập trình android sdk r17
 23. Lập trình android với bluestack (máy ảo chạy android)
 24. Cài đặt plug in Android cho Netbean
 25. Làm quen với 2 lớp String và StringBuilder qua ví dụ
 26. Các bài tập cơ bản đến nâng cao trong java dành cho người mới bắt đầu!
 27. Các khái niệm về hướng đối tượng OOP trong Java
 28. 4 tiếng học Java mỗi ngày - Ngày 1: Chuẩn bị học lập trình Java
 29. Thủ thuật tính sin, cos trên kiểu int
 30. [Video tutorials] làm game mô phỏng angry birds bằng GDX Engine dùng JAVA
 31. [Android] View Pager simple tutorial
 32. [Android] Screen Lock tutorial ( Sử dụng quyền admin của device )
 33. Máy Ảo Android VirtualBox cài sẵn (2.3 và 4.3) chuyên chơi game và lập trình android
 34. [Tutorial Clip]JComboBox, JList, JTree, JTable với các lớp Model
 35. [Tut Clip] Tạo ứng dụng enterprise java ee với MySQL
 36. Cách sử dụng 1 số phương thức khi xài Thread
 37. Các loại reference trong Java: strong reference, soft reference, weak reference, phantom reference và ứng dụng
 38. Một số thuật ngữ cần nắm chắc khi tìm hiểu về Java NIO
 39. Lập Trình Hướng Đối Tượng, Sử Dụng Java
 40. Java Swing Tutorial A-Z (English subtitle)
 41. Multithreading(đa luồng) trong Java - Phần hướng dẫn đơn giản
 42. Một số website về design pattern hay
 43. [Java 8 - Lambda Expression] Tìm hiểu về Lambda Expression trong Java 8
 44. [Tut Video] Hướng dẫn lập trình Hibernate và JSP Servlet
 45. Lập trình web với java
 46. Update single row trong ListView ( Android )
 47. Giới thiệu về lớp và đối tượng trong Java
 48. Tính đóng gói trong lập trình Java hướng đối tượng
 49. Tính kế thừa trong lập trình Java hướng đối tượng
 50. Tính đa hình trong lập trình java hướng đối tượng
 51. Cần giải thích thuật toán Simon trong tim kiếm so sánh chuỗi?
 52. Hướng dẫn thiết kế web bằng JSP – Servlet (Video TUT + Source code)
 53. Buổi chia sẻ kiến thức thực tế
 54. [buổi chia sẻ kiến thức thực tế java]
 55. Xin file txt cơ sơ dữ liệu bài từ điển mọi người ơi
 56. hướng dẫn cài đặt và sử dụng một thư viện hoặc một framework bất kỳ trên java.
 57. Hướng dẫn sử dụng Apache Commons CLI để tạo giao diện cmd truyền tham số
 58. [FULL VIDEO Youtube] Xây dựng web bán hàng bằng Spring Framework
 59. [FULL Video Youtube] Hướng dẫn làm web Java bán hàng bằng JSP - Servlet
 60. Tuyển cộng viên làm pasttime
 61. Liên quan đến sử dụng NLP(Nature Language Process), AI(Artificial Intelligence), ML(Machine Learning)
 62. Chia sẻ Cách chữa đau quanh khớp vai
 63. VIDEO hướng dẫn làm website bán hàng với JSP / Servlet
 64. Share tài liệu lập trình JSP – Servlet
 65. Hướng dẫn lập trình JavaFX
 66. cách lấy dữ liệu cho biểu đồ Chart.js
 67. Hồn ma coder - Design Pattern
 68. Tìm kiếm một từ trong văn bản theo cách nhanh nhất.
 69. Java, write once run anywhere?
 70. Expression language (el), java standard tag library (jstl)