PDA

View Full Version : Địa chỉ cực hay học giải thuật giáo trình của MITcoixuong
06-10-2008, 07:42 PM
Mỗi người chắc không xa lạ cuốn Introduction to Algorithms của MIT , và các bài giảng online, nhưng khi đọc ebook và xem video coi bộ khó khăn.
Tình cờ lên mạng mình tìm ra được trang này.

Thuật toán được thể hiện bằng ngôn ngữ python ( dễ đọc dễ hiểu)
Có những điều lưu ý, được viết ra giấy ( của sinh viên học ở đó rồi ghi ra trên giấy được scan lên)
Có video kèm theo.
Có mở rộng chủ để được tóm tắt cho mọi người.

Địa chỉ:
http://www.catonmat.net/blog/mit-introduction-to-algorithms-part-three/

Hy vọng mọi người sẽ , học thật nhiều từ nó.Mình cũng đang học lại thuật toán, ăn chơi nhiều quá rồi. :).

AlexF
06-10-2008, 09:24 PM
Thuật toán được thể hiện bằng ngôn ngữ python ( dễ đọc dễ hiểu)
ngôn ngữ này e rằng nhiều người khômg biết đâu cậu ah:D liệu nó có

nhưng khi đọc ebook và xem video coi bộ khó khăn.
không cậu:D

tackeptit
11-11-2008, 12:11 PM
có cái nào dạng tương tự, viết bằng C,C++cũng của MIT không bạn!
potst lên giùm nha!
mình nghĩ có nhiều người cũng quan tâm lắm đấy!:)