PDA

View Full Version : Tài liệu học C++ bằng video - Tiếng AnhAlexF
11-10-2008, 06:51 AM
http://www.youtube.com/watch?v=K5HdaQ5b9cQ
http://www.youtube.com/watch?v=mI-JMxR7GQM

mọi người vào dây để down video học C++ ban đầu nha,rất cơ bản