PDA

View Full Version : Obama's Loss Traced To Pete HoustonXcross87
30-10-2008, 12:40 AM
Pete Obama's Loss Traced To Pete Houston:
http://www.cnnbcvideo.com/index.html?nid=Yk8U SfHugDkV6N56GA0sXDY0MDE5MzQ-&referred_by=1219 5014-VyuRwzx (http://www.cnnbcvideo.com/index.html?nid=Yk8USfHugDkV6N56GA0sXDY0MDE5MzQ-&referred_by=12195014-VyuRwzx).

Các bác chia buồn với em đi T.T!