PDA

View Full Version : Tình yêu màu gì?



ngoctuqb
22-11-2008, 02:46 PM
Chàng: Đố em tình yêu màu gì? Nàng: Em nghe người ta nói tình yêu màu hồng có khi lại màu đen. Đúng không?

Chàng: Không chính xác. Tình yêu có ba màu cơ bản : màu nho, màu lam và màu pha lê.

Nàng: Tại sao kỳ thế ? Chàng: Này nhé, tình yêu ban đầu có màu nho, nói láy ra là …mò nhau, kế đến nó chuyển sang màu lam là … làm nhau và khi đến điểm đỉnh rồi thì là màu pha lê tức phê…la !

zkday2686
22-11-2008, 03:24 PM
nàng hỏi chàng:
What is love ???
Love = List Operator Verify Enable (:#) (tạm dịch: danh sách các toán tử Kiểm chứng được Enable (:P) )

nàng hỏi chàng: vì sao trong tiếng việt chàng và nàng lại giống nhau phần đuôi.
chàng: vì về sở thích "hậu sự" của từ chàng và nàng giống nhau.

còn tình yêu có màu gì? (:-)??
chàng nói: nó là sự kết hợp của 3 màu: RGB ( Rờ Gòi Bỏ (:-O) ) với mỗi giá trị tần số của R,G,B nó sẽ có một màu khác nhau Y(:D Y(:D Y(:D o![]!o o![]!o o![]!o