PDA

View Full Version : Tháng 12 là tháng của Luc Địa 12Mu12mu
25-11-2008, 07:24 PM
Cùng với sự lớn mạnh không ngừng của lục địa 12Mu, các anh hùng hiện tại đã đạt mức Thượng Thừa. HỌ không chỉ tập trung train lv để rs như xưa nữa mà giớ còn rất nhiều việc phải bận tâm như: sau 12h phải tiêu diệt Kundun trên 3 server 1 2 3 , săn NM, War Guild đưa Bang Hội của mình trở thành bang hội mạnh nhất lục địa 12MU.

- Vì những lý do đó Event " Truy Tìm Kho Báu" sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 14h ngày 1/12/2008 với nội dung như sau:

+ Tổng cộng gồm có 5 điểm, mỗi điểm sẽ có một người trấn giử kho báo, nhiệm vụ của các bạn là phải tiềm được địa điểm của kho báu thứ nhất sau khi chinh phục kho báu thứ nhất địa điểm kho báu thứ 2 sẽ được công bố, tương tự với kho báu thứ 3 4 5.

*Cơ Cấu Giải Thưởng Event " Truy Tìm Kho Báu":

- 200 cash cho người đầu tiên tiềm được Vị trí kho báu 1, 2, 3, 4

- 300 cash cho người giết NPC trấn giữ kho báu 1, 2, 3, 4

- 500 cash cho người đầu tiên tiềm được vị trí kho báu 5

- 500cash cho người giết được NPC giữ kho báu thứ 5

Website: http://www.12mu.us
Forum: http://12mu.vnbb.com