PDA

View Full Version : Load dynamic library (.dylib) trong thread bị lỗirichtran
16-06-2012, 12:15 PM
Mình thử build dynamic library bằng Xcode. Theo như Xcode hỗ trợ thì có thể tạo 2 loại .dylib là Cocoa Library (Objective-C) và C/C++ library. Mình đã tạo thử trên cả 2 loại này và sử dụng thành công.
Tuy nhiên mình gặp một trường hợp là khi load Cocoa Library trong một thread thì không được (load C/C++ Library thì được)

Nhờ mọi người giúp đỡ!

hoanhao
04-07-2012, 04:49 PM
Mình thử build dynamic library bằng Xcode. Theo như Xcode hỗ trợ thì có thể tạo 2 loại .dylib là Cocoa Library (Objective-C) và C/C++ library. Mình đã tạo thử trên cả 2 loại này và sử dụng thành công.
Tuy nhiên mình gặp một trường hợp là khi load Cocoa Library trong một thread thì không được (load C/C++ Library thì được)

Nhờ mọi người giúp đỡ!

mình không biết! hehehehe.....

kiep.bangchu
30-07-2012, 01:18 AM
thì cái nào sử dụng được thì sử dụng cái đó [:-(