PDA

View Full Version : Ai có tài liệu chi tiết về đệ qui ko?? Share mih vớiMrChicKen_NAD
12-12-2008, 09:22 AM
Mình mới học về lập trình muốn tìm hiểu thuật toán đệ qui
Pa nào có tài liệu chi tiết +btập thì share mìh zới nhá
Thx

zkday2686
12-12-2008, 10:58 AM
Nếu bạn ở TPHCM thì ra thư quán trường KHTN kiếm cuốn sách bài tập kỹ thuật lập trình của thầy: Nguyễn Tấn Trần Minh Khang đầy đủ và tốt cho bạn học... (làm bài tập nhiều sẽ hiểu (:P) )

Edit: cái chữ ký nhìn vui nhỉ :D

vtien_uit
12-12-2008, 12:54 PM
Thích nghiên cứu kĩ của kĩ hơn thì kiếm quyển "Giải một bài toán trên máy tính như thế nào " của GS.TS Hoàng Kiếm rất hữu ích đó bạn !