PDA

View Full Version : Khủng hoảng kinh tế :D6220119
07-01-2009, 06:15 PM
Khủng hoảng kinh tế :D
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/98/73/Logo-7.jpg

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/98/73/Logo-6.jpg

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/98/73/Logo-3.jpg

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/98/73/Logo-1.jpg

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/98/73/Logo-2.jpg

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/98/73/Logo-4.jpg

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/98/73/Logo-5.jpg

meoconlongvang
07-01-2009, 09:25 PM
Hay thật ! Quá hay luôn ! Ý tưởng khá độc đáo :D

Kevin Hoang
08-01-2009, 10:04 AM
Logo của các tập đoàn chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế.