PDA

View Full Version : Đây là video C++ được viết trên visualC++visual_qst
12-01-2009, 01:56 PM
Mỗi tội nó bằng tiếng Anh.Up lên mấy phần đầu cho mọi người down về xem thử trước nếu thấy được thì mình up nốt lên cho coi.
link:
http://www.ziddu.com/download/3164965/01.CFundamentals.rar.html
http://www.ziddu.com/download/3165031/02.Classes.rar.html
http://www.ziddu.com/download/3165491/03.BasicStructure.rar.html