PDA

View Full Version : Tổng hợp ebook lập trình C++Xcross87
15-01-2009, 07:42 PM
Tổng hợp các ebook lập trình C++ mà X sưu tầm:http://rapidshare.com/files/183575007/Advanced_PIC_Microcontroller_Projects_in_C_-
http://rapidshare.com/files/183575274/Advanced_PIC_Microcontroller_Projects_in_C_-
http://rapidshare.com/files/183575309/Advanced_C.rar
http://rapidshare.com/files/183575437/Applied_Cryptography_-
http://rapidshare.com/files/183575784/C_-

http://rapidshare.com/files/183576203/C___Data_Structures.chm
http://rapidshare.com/files/183576238/C_For_Dummies_2nd_Edition.pdf
http://rapidshare.com/files/183576460/C_Primer_Plus__5th_Edition_.chm
Error on getting the links - Fehler beim Auslesen der Links
http://rapidshare.com/files/183576581/C_tutorials_-_Expert_C_Programming_-
http://rapidshare.com/files/183576644/C_Traps_and_Pitfalls.pdf

http://rapidshare.com/files/183577397/Giao_Trinh_Cuc_Ki_Co_Ban_C_.doc
http://rapidshare.com/files/183577613/Image.Process.in.C.rar
Error on getting the links - Fehler beim Auslesen der Links
http://rapidshare.com/files/183577869/Let_Us_C_-_Yashwant_Kanetkar.pdf
http://rapidshare.com/files/183577876/Mastering_Algorithms_with_C.chm
http://rapidshare.com/files/183577922/Microcontroller_Projects_in_C_for_the_8051.pdf
http://rapidshare.com/files/183577957/Nguyen_Huu_Tuan_-_Giao_trinh__C.pdf
http://rapidshare.com/files/183578081/Newnes.Programming.32-
http://rapidshare.com/files/183578112/Objective-C_Pocket_Reference-0596004230.chm

http://rapidshare.com/files/183578139/On_Tap_Cac_Kien_thuc_C.pdf
http://rapidshare.com/files/183578164/Pointer_-_Con_Tro.pdf
Error on getting the links - Fehler beim Auslesen der Links
http://rapidshare.com/files/183578233/Practical_C_Programming_-_3rd_Edition.rar
http://rapidshare.com/files/183578455/Practical_C_Programming__3rd_Edition.pdf
http://rapidshare.com/files/183578475/Programming_32-bit_Microcontrollers_in_C_-
Error on getting the links - Fehler beim Auslesen der Links
http://rapidshare.com/files/183578727/TCP-IP_Sockets_in_C.rar
http://rapidshare.com/files/183579045/TCP-IP_Sockets_in_C_-
http://rapidshare.com/files/183579286/TCP-IP_Sockets_in_C_-
http://rapidshare.com/files/183579563/Teach_Yourself_C_in_21_Days.rar
http://rapidshare.com/files/183579668/The_C_Programming_Language__2nd_Edition_.pdf
http://rapidshare.com/files/183579696/Programming_in_C__Hayden_Books_C_Library_.pdf
http://rapidshare.com/files/183579759/Tran_Minh_Thai_-
http://rapidshare.com/files/183590867/A_Complete_Guide_to_Programming_in_C__.chm
http://rapidshare.com/files/183591273/Absolute_C____2nd_Edition.pdf
http://rapidshare.com/files/183591301/Accelerated_C__.chm
http://rapidshare.com/files/183591353/Addison_Wesley_-

http://rapidshare.com/files/183591526/Applied_C__-
http://rapidshare.com/files/183591792/Beginning_C___Game_Programming.chm
http://rapidshare.com/files/183592386/Beginning_Visual_C___2005.pdf
Error on getting the links - Fehler beim Auslesen der Links
http://rapidshare.com/files/183593718/Borland_C___Builder_-_The_Complete_Reference.pdf
http://rapidshare.com/files/183593808/Building_Automated_Trading_Systems_-
http://rapidshare.com/files/183593864/C___and_Assembly_Language_Reference.pdf
http://rapidshare.com/files/183593883/C___Can_Ban.zip
http://rapidshare.com/files/183594146/C___CLI_-_The_Visual_C___Language_for_.NET.pdf
Error on getting the links - Fehler beim Auslesen der Links
http://rapidshare.com/files/183594855/C___Coding_Standards_-
http://rapidshare.com/files/183594875/C___Common_Knowledge_-
http://rapidshare.com/files/183594915/C___Cookbook.chm
http://rapidshare.com/files/183595013/C___Demystified.chm
http://rapidshare.com/files/183595069/C___FAQs__Second_Edition.chm
http://rapidshare.com/files/183595430/C___FAQs__Second_Edition.pdf
http://rapidshare.com/files/183595467/C___Footprint_and_Performance_Optimization.chm
http://rapidshare.com/files/183596769/C___for_Artists-
http://rapidshare.com/files/183596975/C___for_Business_Programmers.chm
http://rapidshare.com/files/183597264/C___For_Dummies_5th_Edition.pdf
http://rapidshare.com/files/183598870/C___For_Game_Programmers.pdf
Error on getting the links - Fehler beim Auslesen der Links
http://rapidshare.com/files/183600219/C___from_the_Ground_Up__Third_Edition.pdf
http://rapidshare.com/files/183600270/C___Gotchas-
http://rapidshare.com/files/183600517/C___GUI_Programming_with_Qt_4.chm
http://rapidshare.com/files/183600707/C___In_Action_-
http://rapidshare.com/files/183600801/C___Network_Programming__Volume_1-
Error on getting the links - Fehler beim Auslesen der Links
http://rapidshare.com/files/183602032/C___plus_Data_Structures.pdf
http://rapidshare.com/files/183602080/C___Primer__4th_Edition_.chm
http://rapidshare.com/files/183602101/C___Programmer_s_Guide_To_Pointers.pdf
http://rapidshare.com/files/183602143/C___Programming_for_the_Absolute_Beginner.chm
http://rapidshare.com/files/183602282/C___Standard_Library__A_Tutorial_and_Reference.chm
http://rapidshare.com/files/183602327/C___Template_Metaprogramming-
Error on getting the links - Fehler beim Auslesen der Links
http://rapidshare.com/files/183602562/C___Templates_-_The_Complete_Guide.pdf
http://rapidshare.com/files/183602900/C___Timesaving_Techniques_For_Dummies.pdf
Error on getting the links - Fehler beim Auslesen der Links
http://rapidshare.com/files/183603198/Creating_Games_in_C___-_Step-by-step_Guide.chm
http://rapidshare.com/files/183603397/Cross_Platform_Development_in_C__.pdf


http://rapidshare.com/files/183608509/Effective_C___-
http://rapidshare.com/files/183608544/Essential_C__.chm
http://rapidshare.com/files/183608614/Essential_C__.pdf

http://rapidshare.com/files/183608799/Expert_Visual_C___CLI.pdf
http://rapidshare.com/files/183608920/Extended_STL_Volume_1_-_Collections___Iterators.pdf
http://rapidshare.com/files/183609424/Financial_Instrument_Pricing_Using_C__.chm
http://rapidshare.com/files/183609564/How_to_Program_Using_C__.pdf
http://rapidshare.com/files/183609610/Imperfect_C__-_Practical_Solutions_for_Real-
http://rapidshare.com/files/183609745/Introduction_to_C___Programming_and_Graphics.pdf
http://rapidshare.com/files/183610001/Introduction_to_Game_Programming_with_C__.chm
http://rapidshare.com/files/183610335/Learn_the_MFC_C___Classes.pdf
http://rapidshare.com/files/183610788/Mastering_Visual_C___6.pdf
http://rapidshare.com/files/183610920/Memory_as_a_Programming_Concept_in_C_and_C__.chm
http://rapidshare.com/files/183611112/MFC_Black_Book.pdf
http://rapidshare.com/files/183611385/Microsoft_Press-Windows_Via_C_C__.chm
Error on getting the links - Fehler beim Auslesen der Links


http://rapidshare.com/files/183613390/Modern_C___Design_-
http://rapidshare.com/files/183613478/Modern_C___Design_-
http://rapidshare.com/files/183613765/MS_Press_-_Programming_Visual_C____5th_Edition.chm
http://rapidshare.com/files/183613933/Navigating_C___and_Object-Oriented_Design.chm
http://rapidshare.com/files/183614398/Object-
http://rapidshare.com/files/183614491/Parallel_and_Distributed_Programming_Using_C__.chm
http://rapidshare.com/files/183614683/Parallel_Scientific_Computing_in_C___and_MPO_-
http://rapidshare.com/files/183615504/Pattern_Recognition_with_Neural_Networks_in_C__.ch m
http://rapidshare.com/files/183615578/Practical_C___Programming.chm
http://rapidshare.com/files/183615920/Prentice_Hall_-
http://rapidshare.com/files/183616127/Pro_Visual_C___2005_for_C__Developers__Pro_.pdf
http://rapidshare.com/files/183617404/Pro_Visual_C__-CLI_and_the_.NET_2.0_Platform.pdf

http://rapidshare.com/files/183618400/Professional_C____Programmer_to_Programmer_.pdf
http://rapidshare.com/files/183618522/Professional_MFC_With_Visual_C___6.chm
http://rapidshare.com/files/183618650/Programming_Windows_Games_With_Borland_C___-
http://rapidshare.com/files/183619224/Programming_with_Objects_-
http://rapidshare.com/files/183619467/Sams_Teach_Yourself_VC___in_21_days.pdf
Error on getting the links - Fehler beim Auslesen der Links
http://rapidshare.com/files/183619819/The_Art_of_C__.chm
http://rapidshare.com/files/183619877/The_C___Standard_Library_Extensions_-
http://rapidshare.com/files/183619986/The_Elements_of_C___Style.pdf
http://rapidshare.com/files/183620071/Thinking_in_C___-_Vol.1_-_2nd_Edition.zip
http://rapidshare.com/files/183620118/Thinking_in_C___-_Vol.2_-_2nd_Edition.zip
http://rapidshare.com/files/183620514/Visual_C___Optimization_with_Assembly_Code.chm
http://rapidshare.com/files/183620769/Visual_C___Windows_Shell_Programming.pdf

kkmct
15-01-2009, 09:34 PM
ôi rapid ? giá như có cái acc bậy giờ thì tốt, cảm ơn bạn nha !

Một số link sai mong bạn fix lại. sao lại có dấu:"_-"

itthuyloi
20-03-2009, 09:00 AM
Bổ sung thêm tí nè, W. Savitch, Absolute C++, Addison Wesley, 2002 (http://fit.wru.edu.vn/index.php?mod=article&cat=decuongmonhoc&article=45) (Giáo trình giảng dạy môn Ngôn ngữ lập trình ngành CNTT của ĐH Thủy Lợi)
Link download (http://fit.wru.edu.vn/index.php?mod=article&cat=decuongmonhoc&article=45)