PDA

View Full Version : Thần đèn :))6220119
25-01-2009, 07:40 PM
http://en.akinator.com/#
bà con vô chơi thử, nó đoán về người mà mình đang nghĩ tới, cũng khá chính xác vì nó thu thập dữ liệu từ người chơi khá nhiều :D

hieubm
26-01-2009, 09:32 PM
Mình thử với Leonardo da Vinci mà ko ra.

6220119
27-01-2009, 05:28 PM
mình thử hỏi tới lần 2 mới ra chắc tại Leonardo De Vinci có 4800+ lượt thử nên ít chính xác hơn :P