PDA

View Full Version : [MuOnline] Mu4u Vừa ra mắt phiên bản Close Beta 6.2.2009mu4uonline
08-02-2009, 11:59 AM
Một MuSeaSon4 vưa mới ra các các Mutizen việt nam

bắt đầu là phiên bản close beta trong 3 ngày từ 14h 6.2 >> 14h 8.2

Open sẽ bắt đầu vào 14h 9.2 với nhiều phần quà hấp dẫn

http://mu4u.net