PDA

View Full Version : chỉ tôi làm bài luận tốt nghiệp cuối khóa vớikhaivan
11-02-2009, 04:51 PM
các bạn làm ơn chỉ giùm mình cách làm bài báo cáo luận văn cuối khóa vơi
đề tài là:
viết chương trình quản lý một nhà hàng với ngôn ngữ c#

meoconlongvang
12-02-2009, 09:32 AM
Bạn nói ngắn ngủn như vầy thì thua luôn ! Muốn viết một chương trình quản lý gì gì đó, trước hết phải có được nghiệp vụ của nó cái đã. Bạn phải tham khảo thầy hường dẫn hoặc thậm chí phải đi vào nhà hàng tìm hiểu xem công việc thường nhật của người ta là gì. Sau đó bạn tạo cơ sở dữ liệu và viết chương trình mô phỏng lại những công việc đó.

PS : post bài lộn chuồng rồi, zk move qua chuồng khác nhé.