PDA

View Full Version : Ebook - Lập Trình trên Môi Trường MathLabAlexF
21-02-2009, 06:43 PM
Anh em nào có tư duy về toán tốt thì có thể đi theo hứong này :D
Ebook (http://www.math.hcmuns.edu.vn/~tatuana/MathLab/)

manhkuong
23-02-2009, 11:07 PM
Lòi mắt bác ơi!

AlexF
24-02-2009, 12:19 PM
Lòi mắt bác ơi!

Mình không hiểu cậu nói ý gì

nam_dkn
24-02-2009, 03:44 PM
MathLab mới đúng chứ coder_gate.
Phải hiểu rõ ma trận thì dễ dàng thôi, MatLab mạnh về mô phỏng hệ thống thông tin (simulink).
Ý, Coder_Gate bên bưu chính viễn thông ah??