PDA

View Full Version : ebook C++ lập trình hướng đối tượng.visual_qst
01-03-2009, 10:33 AM
ebook cho lập trình hướng đối tượng.
link:http://bookitebook.forumotion.com/forum-f8/topic-t13.htm#14

ducd2
07-03-2009, 12:33 AM
sao dơn ko dc pa` con oi? cho link khak de!!!:D

trubavuong
07-03-2009, 05:39 PM
Link này cùi bắp nghen, đã không dowload được lại còn bảo người ta upload file. :D

quangnh89
07-03-2009, 06:01 PM
Download được
tại bên forum kia người post bài thiếu chuyên nghiệp , lại còn bày đặt để link như thế này
Phần 1 (http://www.mediafire.com/?5liyyojrjkc)
Phần 2 (http://www.mediafire.com/?yayoyomdwmd)
Phần 3 (http://www.mediafire.com/?dmtzhymynkm)
Bạn nào cần thì download nhé:


http://www.mediafire.com/?5liyyojrjkc
http://www.mediafire.com/?yayoyomdwmd
http://www.mediafire.com/?dmtzhymynkm

trubavuong
07-03-2009, 06:03 PM
OK! mình đã dowload được rồi.
Thanks!

chuong01
09-03-2009, 08:07 PM
phần 3 ko download dc bạn ơi

trubavuong
09-03-2009, 08:16 PM
Vẫn dơnload được mà : http://www.mediafire.com/?dmtzhymynkm

duongdong
10-03-2009, 08:33 AM
Thank you các pác nhé!

tinhspt
22-05-2009, 08:41 AM
thank nhưng chưa đọc

pntrussia
28-06-2009, 05:47 PM
ai có ebook dạy c++ trên giao diện form không post lên cho mình với thanks nhiều

surau
05-07-2009, 06:51 PM
Cám ơn bạn nhé . Đã down bình thường, mediafire mà, chắc chắn là down ngon rồi.

thienngabm
05-07-2009, 07:42 PM
các bạn ơi,giải hộ bài hdt nay voi:
Đọc kỹ đoạn mã nguồn C/C++ cho lớp iData (lưu các số nguyên dương) sau đây.
Mã nguồn:
#include <vector>
using namespace std;
class iData {
protected:
vector<int> Data;
public:
virtual int deletedElement() = 0;
virtual void put(int x) {
Data.push_back(x); // thêm vào cuối
}
int get() {
int idx = deletedElement();
// nếu idx hợp lệ, xóa phần tử
// x = Data[idx] trong mảng
// trả về giá trị x
}
bool empty() {
return (Data.size() == 0);
}
};
a. Viết hoàn tất phương thức iData::get(), biết rằng có thể sửa kích thước (co hay nới rộng) mảng bằng cách gọi Data.resize(newsz) với newsz là kích thước mới.

b. Để cài đặt một ngăn xếp (stack), lớp Stack có thể được viết như sau:
Mã nguồn:
class Stack: public iData {
public:
virtual int deletedElement() {
return Data.size() - 1;
}
};
Hãy viết lớp Queue để cài đặt một cấu trúc hàng đợi nhờ kế thừa lớp iData và viết các phương thức Queue::put(int x) và Queue::deletedElement() một cách thích hợp.

c. Giả sử cần viết lớp PrioQueue cài đặt một cấu trúc hàng đợi có độ ưu tiên; phần tử được lấy ra luôn là phần tử lớn nhất trong số các phần tử trong mảng Data,
• Các phương thức nào cần phải viết lại?
• Hãy cài đặt hoàn tất các phương thức đó.

thanhtung1990
11-07-2009, 09:11 PM
thank các pác so much