PDA

View Full Version : dùng bbc31 có thực sự chạy được tất cả code của Cduc_classic
01-03-2009, 10:36 PM
em mới cài bc31 thấy nó hiện lên ở title bar là Borland C++
cái này có chạy được hết tất cả code của ngôn ngữ C ko các bác ??

kkmct
01-03-2009, 10:50 PM
- Hoàn toàn có thể bạn à, bạn chỉ cần lưu nó với tên có mở rộng .c thôi, thay vì lưu với đuôi .cpp, ngoài ra bạn chỉ sử dụng và include các thư viện dành cho c. Thế là bạn có thể code với c rồi.

Chúc bạn thành công !

dieucay555
01-03-2009, 11:00 PM
Dùng bc làm gì nữa bạn,chuyển qua dùng VC++ or code::block hay mấy cái IDE mới mới ấy