PDA

View Full Version : BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - Học trực tuyến (video + slide)dieucay555
01-03-2009, 11:04 PM
Ở đây có một số bài giảng điện tử của DHQG (cả IT và các lĩnh vực khác) hy vọng sẽ bổ ích cho nhiều bạn 0:)

http://210.86.230.110/vnuh/