PDA

View Full Version : cho hỏi cách gọi cái compile trong code::block ra !duc_classic
06-03-2009, 11:37 PM
mình down bản phun rồi có cả MinGW nhưng mà ko compile đc , mong các pro chỉ hộ mình cái đường dẫn ! thanks