PDA

View Full Version : Tài liệu nhận dạng kí tự trên C, ai có giúp mình với?annie
19-03-2009, 12:16 PM
Các bạn ơi! Bạn nào có tài liệu về nhận dạng kí tự quang học hay mạng nơron thì cho mình xin với. Bạn nào đã tìm hiểu về cái này có thể nói qua cho mình được không? Y(:D

talachjcken
08-05-2009, 08:02 AM
Mình tìm thấy 2 tài liệu này bạn thử xem qua đi
mình chỉ hiểu qua là : Nhận dạng ký tự quang học hình như là kỹ thuật được sử dụng để chuyển đổi ảnh văn bản sang dạng văn bản có thể chỉnh sửa trong máy tính. Chương trình này được sử dụng để quét và lưu trữ dữ liệu , đẩy nhanh việc nhập dữ liệu và ít xảy ra lỗi .