PDA

View Full Version : Thuật toán nâng cao trong lập trình CAlexF
23-03-2009, 09:16 AM
Ebook Giới thiệu về hầu hết các vấn đề gai góc trong C,anh em ráng đọc nhé ( hơi mang nặng kiến thức toán )


Phần 1 Con trỏ
Phần 2 bàn phím và cursor
phần 3 nhập xuất dữ liệu
Phần 4 BỘ nhớ và hiển thị ký tự
phần 5 Truy cập Trực tiếp bộ nhớ
Phần 6 đồ họa trong C
Phần 7 Các Vấn đề vê hàm số ( các phép tính trên đa thức,đồ thị Horner )
phần 8 Giải gần đúng phương trình đại số
phần 9 các vấn đề về ma trận
phần 10 giải hệ phương trình bằng các phương pháp tuyến tính
phần 11 Nội suy và sấp sỉ
phần 12 tính đạo hàm và tích phân
phần 13 vi phân
phần 14 tối ưu hóa