PDA

View Full Version : Tài liệu Quản trị dự án, rất mong mọi người giúpmeomeomeo
23-03-2009, 04:49 PM
Bạn nào có tài liệu Quản trị dự án (sơ đồ Pert , network diagram, bài tập ...) cho mình xin.
Cám ơn

zkday2686
24-03-2009, 10:46 AM
Vào đây down cuốn này về mà đọc :).

http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=6244

sunflower_vt
09-05-2009, 03:03 PM
Thanks các bạn rất nhìu