PDA

View Full Version : Tài liệu lập trình Shell trong Linux, em đang cần, giúp em vớiduy_2525
24-03-2009, 10:21 AM
Em đang học lập trình Shell trên Linux nhưng không biết mấy cái hàm để thực hành anh chị nào có tài liệu cho em xin với cám ơn nhiều (D:)>

zkday2686
24-03-2009, 01:50 PM
Chắc là dùng shell trong linux hả bạn..

Đây.. cho bạn tài liệu mình lang thang trên trường "lụm" được :D

Tab
24-03-2009, 01:51 PM
Chắc là shell script

Xcross87
24-03-2009, 02:47 PM
shell là shell gì chứ ...
bash, korn, c .... vô số loại shell

chubin_hht
05-04-2012, 09:21 AM
1. Kiểm tra user/group có tồn tại hay chưa
2. Tìm tất cả các group mà user thuộc về.
3. Kiểm tra quyền hạn của một user
4. Thoát.