PDA

View Full Version : Thủ thuật registerhuutrieu2005
27-03-2009, 03:37 PM
Dưới đây là thủ thuật registry mình đọc được cảm thấy hay nên up lên cùng chia sẽ.

lienthang
27-03-2009, 03:39 PM
Thanks, hay vừa vừa, cái này trong quantrimang.vn viết cả đống. Thích thì vào đó, tha hồ đọc, đọc ngày đọc đêm, đọc điên đầu, đọc tràn bộ nhớ cũng không hết!