PDA

View Full Version : LINUX System Call Quick ReferenceTab
27-03-2009, 03:42 PM
System call is the services provided by Linux kernel. In C programming, it often uses functions defined in libc
which provides a wrapper for many system calls. Manual page section 2 provides more information about
system calls. To get an overview, use "man 2 intro" in a command shell.
It is also possible to invoke syscall() function directly. Each system call has a function number defined in
<syscall.h> or <unistd.h>. Internally, system call is invokded by software interrupt 0x80 to transfer control to
the kernel. System call table is defined in Linux kernel source file "arch/i386/kernel/entry.S".

rox_rook
27-03-2009, 03:51 PM
And an excellent book ;) ( in my opinion )
http://www.amazon.com/Linux-System-Programming-Talking-Directly/dp/0596009585/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1238143798&sr=8-1

panfider
17-05-2010, 09:58 PM
uh nó là tài liệu reference đến syscall
bạn chỉ cần siêng năng tìm hiểu header trong /usr/include/linux hay asm chút là hiểu syscall
ngoài cách liên hệ với kernel thông qua int $80 thì cũng có cách khác là syscall
vấn đề là phải biết cách xài system call.

panfider
10-06-2010, 08:08 PM
direct call thì nhanh hơn gọi glibc, đặc biệt không có libc vẫn chạy tốt

Xcross87
10-06-2010, 08:18 PM
direct call thì nhanh hơn gọi glibc, đặc biệt không có libc vẫn chạy tốt

vl , không biết thì đừng có phán bậy.
GlibC là core của Linux đấy đại ca [:-X)[:-X)

Kevin Hoang
12-06-2010, 11:58 AM
Xcross87 nói đúng đấy, nếu không cài glibc làm sao gọi được system call của một Unix Kernel?