PDA

View Full Version : Advanced C++ Programming Styles and IdiomsIpv6
05-04-2009, 11:29 AM
Em đang cần tìm cuốn sách này "Advanced C++ Programming Styles and Idioms" của tác giả James O. Coplien. Kiếm cả buổi không ra. Có bác nào giúp em với?

catbuiTK
07-11-2012, 03:40 AM
Y(:`)
Em đang cần tìm cuốn sách này "Advanced C++ Programming Styles and Idioms" của tác giả James O. Coplien. Kiếm cả buổi không ra. Có bác nào giúp em với?Y(:`)

Tui cung dang cần nè

catbuiTK
07-11-2012, 03:43 AM
(:-)?
Em đang cần tìm cuốn sách này "Advanced C++ Programming Styles and Idioms" của tác giả James O. Coplien. Kiếm cả buổi không ra. Có bác nào giúp em với?
[:-(
Còn cần nữa ko?nếu cần vào đây nèhttp://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&ved=0CEcQFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fusers.polytech.unice.fr%2F~dedale %2Fcours%2Flangages-programmation%2Fc%2B%2B%2Fjp_rigault%2FAdvanced_C% 2B%2B.pdf&ei=tnWZUMrtOrCZiAeCxoFo&usg=AFQjCNHk9chDUsPVF3rhJVPgWdLuGRo_fg&sig2=_xrZ9s5NnpdEvyhmT-iRsw
(:-)h
Mau lên ko link die