PDA

View Full Version : Sự khác nhau giữa các bản Visual Studio??hanam1601
05-04-2009, 12:04 PM
Gửi anh em Công đồng C Việt !
Hiện mình đang học lập trình Web nhưng mình ko hiểu 2 bộ Visual Studio 2005 và Visual Studio.Net 2005 có gì khác nhau lắm ko mong anh em chỉ giúp

huynguyen
05-04-2009, 12:38 PM
Làm gì có 2 bộ, chỉ có 1 bộ thôi