PDA

View Full Version : Lập trình Game với Cocos2d và Kobold2D Applicationhuygamer
02-01-2013, 10:56 AM
eBook mới nhất với phiên bản 2.0 của Cocos2d kết hợp với Kobold2D
Sử dụng ARC giúp cho việc viết chương trình dễ thở hơn

* Google Drive Link:
Ebook: https://docs.google.com/open?id=0B3v7a0gMgVkBUkNady16QkNzd2c

* Mediafire Link:
Ebook: http://www.mediafire.com/view/?u2n8hjzd7r4d9sj

* Source Code đã có nhưng mà để ở nhà roài, tối về up ^.^