PDA

View Full Version : Sổ tay lập trình cho người mới học. Cố gắng nhétalachjcken
27-04-2009, 10:32 AM
http://www.megaupload.com/?d=I6VMXCDK
trên là link cho các bạn download sách
Startdir is D:\SoTayLapTrinh1.0
|-- \
|
| |-- 00.Introduction
| |
| |
| |-- 01.Basic C Language
| |
| |-- 02.C++ toan tap
| |-- 03.Nhap mon HTML
| |-- 04.Learning PHP
| |
| | |-- 04.Learning PHP\01.Tu hoc PHP
| | |
| | |-- 04.Learning PHP\02.PHP Tutorials Part 1
| | |
| | |-- 04.Learning PHP\03.PHP Tutorials Part 2
| | |
| | |
| | |-- 04.Learning PHP\04.MySQL Tutorials
| | |
| | |-- 04.Learning PHP\05.PHP & MySQL Discussion
| | |
| | |
| | |-- 04.Learning PHP\06.PHP Editors
| | |
| |-- 05.C Sharp
| |
| |-- 06.JavaScript Toan Tap
| |
| |-- 07.SQL
| |
| | |-- 07.SQL\01.SQL Basic
| | |
| | |
| | |-- 07.SQL\02.SQL Advanced
| | |
| |
| | |
| | |-- 07.SQL\03.SQL Pro
|
| | |
| |-- 08.AutoIT
| |-- 09.AJAX
| |
| | |-- 09.AJAX\01.Nhap mon AJAX
| | |
| | |-- 09.AJAX\02.AJAX Discussion
| | |
| | |-- 09.AJAX\03.Ajax tutorials Links
| | |
| |-- 10.Programming Discussion
| |cố gắng tìm hiểu nhé (nó sẽ giúp các bạn)Y(:D

MrChicKen_NAD
28-04-2009, 11:56 PM
Nice !!!
Thanks for share !!!

talachjcken
29-04-2009, 08:30 AM
các bạn có cần thêm link download không nếu cần thì pmmm yahoo " hanhlangdo_anhvandoiem_vp " . Mình sẽ cung cấp thêm cho