PDA

View Full Version : Thuật toán mật mã hóa thay thế, xin chỉ giáo?phongpc3
04-05-2009, 03:59 PM
Mật mã thay thế:
Nguyên tắc :
Chọn khóa là dãy 26 ký tự sắp xếp theo trật tự nào đó
Chiếu dãy ký tự alphabet với khóa=>bản mật
Giải mã theo chiều ngược lại

Đang cần gấp, có thông tin xin gởi đến phongpc3@yahoo.co.uk
Thành thật cám ơn các bạn.

Xcross87
04-05-2009, 04:14 PM
1. Ceasar
2. Bit Transformation
3. RSA
4. Tự tìm thêm
5. Tự chế :D

hoathuytinh1808
12-09-2010, 09:11 AM
hix các bạn ui! tớ đang làm đề tài về mã hóa thay thế
bạn nào có tài liệu liên quan gửi cho mình theo địa chỉ : hoathuytinh1808@gmail.com
gấp lắm rùi. hix cảm ơn mọi người