PDA

View Full Version : Ebooks về C, ebooks về C++, ebooks về C# ....vuongngocnam
08-05-2009, 01:41 PM
-----------------------------------------------------
Ebooks C# :
http://www.ziddu.com/download/4659197/C.rar.html

Ebooks So tay lap trinh :
http://www.ziddu.com/download/4659198/SoTayLapTrinh-CacNgonNguCoBan.rar.html

Ebooks C# tieng viet :
http://www.ziddu.com/download/4659199/C.rar.html

C++ tieng viet:
http://www.ziddu.com/download/4659200/CTiengViet.pdf.htmlDưới đây là một số Soft mình mới thống kê được , nó miễn phí hoàn toànBiến USB thành Ram http://www.ziddu.com/download/4592614/eBoost_2.0.1full.rar.html
Ẩn IP http://www.ziddu.com/download/4572691/Hide_IP_NG_1.45.rar.html
Dấu IP (Hay) http://www.ziddu.com/download/4567797/InvisibleBrowsingFull.rar.html
Sửa AutoRun http://www.ziddu.com/download/4593233/FixAutoSetup.rar.html
Sửa AutoRun http://www.ziddu.com/download/4593234/VNFix1.1.rar.html
Tăng tốc độ mạng http://www.ziddu.com/download/4599280/cfosspeed-v451-build1502.rar.html
IDM 5.17 http://www.ziddu.com/download/4617562/IDM5.17fixbythienthanty.rar.html
Cắt nối file http://www.ziddu.com/download/4627985/hjsplit.zip.html
Sửa file PDF http://www.ziddu.com/download/4573118/Foxit_Editor.rar.html
Sửa file PDF http://www.ziddu.com/download/4574557/PDFXchangeViewer.zip.html
Xem Flash http://www.ziddu.com/download/4628499/flash_movie_player.rar.html
Xem Flash http://www.ziddu.com/download/4628497/flashplayer7installer.rar.html
Xem phim http://www.ziddu.com/download/4629075/klcodec429fbeta.rar.html
Process Explorer http://www.ziddu.com/download/4586684/ProcessExplorer.zip.zip.html
Key Windows 7 http://www.ziddu.com/download/4650069/Key_W7.rar.html
Bittorrent_Setup http://www.ziddu.com/download/4631448/BitTorrent-6.1.1.rar.htm
UniKey 4.1 http://www.ziddu.com/download/4630512/UniKey4.0.rar.html
KIS 2010 http://www.ziddu.com/download/4636654/kis2010.0.0.372en.rar.html
KAV 2010 http://www.ziddu.com/download/4642571/kav2010.0.0.372en.rar.html

Chống Spyware tốt nhất http://www.ziddu.com/download/4642571/kav2010.0.0.372en.rar.html
Chống Spyware tốt nhất http://www.ziddu.com/download/4632062/Spyware_Doctor_6.0.0.354_thuthuatvietnam.net.rar.h tml
TrojanRemover6.7.8 http://www.ziddu.com/download/4641737/TrojanRemover6.7.8.rar.html
TrojanRemover6.7.8 http://www.ziddu.com/download/4641582/******TrojanRemover6.7.8.rar.html
Khóa Folder http://www.ziddu.com/download/4641439/folder-lock.rar.html
Khóa Folder http://www.ziddu.com/download/4641553/KeyFolderLock6.2.1.rar.html
Chồng phân mãnh ổ đĩa http://www.ziddu.com/download/4648640/Vopt9081Reg.rar.html
Chồng phân mãnh ổ đĩa http://www.ziddu.com/download/4648618/Vopt9081.rar.html
Gọi điện thoại miễn phí http://www.ziddu.com/download/4648370/VoxOx-1.0.1-setup.rar.html
Remove ứng dụng http://www.ziddu.com/download/4647992/Your.Uninstaller2008.6.1.rar.html
Remove ứng dụng http://www.ziddu.com/download/4647959/******Your.Uninstaller2008.6.1.rar.html
Win XP SP3 http://www.ziddu.com/download/4657519/WINDOWS_XP_SP3_2009_ULTRA_EDITION.4611724.TPB.rar. html