PDA

View Full Version : Combobox trên C# | Khóa không cho nhập vào combobox trên C# như thế nào?vanan3103
09-05-2009, 12:09 AM
Mình có thể lock không cho người ta nhập vào chỗ text của combobox không, chỉ cho người ta chọn thôi. Bạn nào biết chỉ giùm mình với nha. Mình cảm ơn nhiều

qanlh_soft
09-05-2009, 12:28 AM
(\'o)

this.comboBox1.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList;

vanan3103
09-05-2009, 01:38 PM
(\'o)

this.comboBox1.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList;

Cảm ơn bạn, cho mình hỏi thêm, sao nó có nền màu xanh vậy, có cách nào bỏ hok.

sonsonsonson
15-08-2011, 03:22 PM
(\'o)

this.comboBox1.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList;

Bây giờ mình muốn loại bỏ hành vi này thì làm thế nào? Nghĩa là cho nhập lại combobox ấy. Y(:D

phieubong
15-08-2011, 04:22 PM
Bây giờ mình muốn loại bỏ hành vi này thì làm thế nào? Nghĩa là cho nhập lại combobox ấy. Y(:D
Bạn thay đổi ở cửa sổ Design ấy, properties của Combobox, dòng DropDownStyle, chọn Simple.