PDA

View Full Version : Lập trình C for Win, ai có tài liệu giúp mình với?huyhoang08
11-05-2009, 11:12 AM
Chào các bạn, mình rất vui khi đc tham gia diến đàn.Mình đang học C++ bây giờ minihf đang theo Lập trình C for Win.Ai có tài liẹu nhiều về cái này thì cho mình xin với.THank nhièu

Ai có tài liệu đồ họa trong C++ nữa cho mình xin luôn.hihi

SomethingWrong
14-05-2009, 10:13 PM
Bạn hãy tìm in cuốn "Windows programming 5th edition" của Charles Petzold.