PDA

View Full Version : Ứng dụng thuật toán mã hóa FourSquaregiaicuu_505_1412
11-04-2013, 07:57 PM
Nội dung thuật toán mã hóa 4 khối vuông
http://en.wikipedia.org/wiki/Four-square_cipher
Và đây là ứng dụng mở rộng của thuật toán gốc, mã hóa hoàn thiện 26 ký tự tiếng anh+1 vài ký tự đặc biệt(do dùng khối vuông 8x8)
Download: here (http://www.mediafire.com/?8e3xr1gio2dm7ac)
Chương trình có thể mở file để ghi, đọc nội dung mã hóa