PDA

View Full Version : Game rắn săn mồi bằng Javadnghia
03-05-2013, 11:57 AM
Đây là đồ án của mình, chưa nộp nữa, do đó nếu chẳng may có ai học chung lớp với mình thì đừng có copy nha, mình kiện đó (:-)w

Cái này mình xử lý bằng ma trận, 0 là không có gì, 1 là tường, 2 là rắn, 3 là thức ăn, rồi tô màu dựa trên cái ma trận đó.

Mở bằng netbeans trên 7.0 nha mấy bạn.

phongkute0503
02-11-2013, 08:55 PM
Đây là đồ án của mình, chưa nộp nữa, do đó nếu chẳng may có ai học chung lớp với mình thì đừng có copy nha, mình kiện đó (:-)w

Cái này mình xử lý bằng ma trận, 0 là không có gì, 1 là tường, 2 là rắn, 3 là thức ăn, rồi tô màu dựa trên cái ma trận đó.

Mở bằng netbeans trên 7.0 nha mấy bạn.

Hướng dẫn mình viết game này được không