PDA

View Full Version : Shared Sách liên quan tới java basic, android, jspkimcy1992
19-05-2013, 02:43 PM
Trong quá trình tìm hiểu java mình có được giới thiệu cũng như tìm được vài cuốn sách liên quan tới lĩnh vực java hiện tại mình cũng đang dùng nó để học tập gồm có:


core servlets and javaserver pages jsp
Introduction.to.Java.Programming.8th.Edition
Java How to Program, 9th Edition - 2012
Series bài dịch Design Pattern for Dummies (from congdongcviet.com)
algorithms, 4th edition (robert sedgewick and kevin wayne - princeton university, 2011)
Algorithms in Java, 3rd Ed, Part 1-4 - Robert Sedgewick
Algorithms in Java, 3rd Ed, Part 5- Robert Sedgewick


Hi vọng sẽ giúp các bạn học tốt.
Link folder sách DownLoad (https://www.dropbox.com/sh/9ns6ye9bue3u9ma/jNukke_yvG)
Link sách giải thuật. algorithms, 4th edition robert sedgewick and kevin wayne - princeton university, 2011 (https://www.dropbox.com/s/0vetihpnepf8034/algorithms%2C%204th%20edition%20%28robert%20sedgew ick%20and%20kevin%20wayne%20-%20princeton%20university%2C%202011%29.pdf)

marklost
21-07-2013, 01:46 AM
thank bạn nhiều.......