PDA

View Full Version : Làm sao để thay thế hình background với hiệu ứng?huygamer
23-05-2013, 04:39 PM
Hiện tại đang làm một game sau khi đạt đủ một số điểm thì background của game sẽ thay đổi.
Tuy nhiên nếu setBackground bằng cách dùng imagePattern thì nó không hiện hoàn toàn lên trên màn hình. Còn nếu dùng 1 UIIMAgeView thì lúc chuyển cảnh nó lại không mượt: chuyển background gì mà cái bụp ra hình khác bị sốc.

Vây bây giờ làm sao chuyển cảnh cho background mà có animation đẹp tí bây giờ?

Noob_
06-06-2013, 03:03 PM
Bạn có thể set opacity cho UIImageView về 0, sau đó animation tăng opacity lên 1.0. Người dùng sẽ không cảm thấy bị "bất ngờ".

Thân!

huygamer
07-06-2013, 01:46 PM
Cái chính là tăng như thế nào ấy chứ :)

Cái này đã làm được rồi.
Mình dùng 2 UIImageView thay thế lẫn nhau. Một cái đang hiện lên và cái kia đang biến mất tạo hiệu ứng cũng khá.
Đang viết hướng dẫn để mọi người có thể làm được.
Nói chung cái Animation của Xcode khá là hấp dẫn có thể làm game tốt ^.^